We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Care este diferența dintre asociație și fundație

Intrebare: Cate persoane pot constitui o asociatie in Romania?

Raspuns: Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial.

Intrebare: Ce ordonanta se ocupa cu regimul contituirii unei fundatii?

Raspuns: Fundaţia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, comunitar.

Regimul constituirii asociatiilor si fundatiilor este reglementat de Ordonanta 26 din 30 ianuarie 2000, cu privire la asociatii si fundatii.

Intrebare: Unde se face rezervarea de nume pentru infiintarea unei asociatii? Exista o taxa ce trebuie platita?

Raspuns: Rezervarea de denumire atat pentru asociatie, cat si pentru fundatie se obtine de la Ministerul Justitiei si este valabila 3 luni. Taxa pentru rezervarea de denumire pentru asociatie sau fundatie este de 5 lei.

Intrebare: Care este principala diferenta intre o asociatie si o fundatie? Par foarte asemanatoare.

Raspuns: Exista diferente notabile intre cele doua tipuri de institutii. 

Pentru cazul asociatiei, vorbim de un numar minim de trei membri fondatori, ceea ce nu se aplica pentru o fundatie.

Asociatia impune un nivel patrimonial minim de un salariu minim brut pe economie, dar fundatia il are prevazut la o suta de salarii minime brute.

In cazul asociatiei, organul deliberativ care asigura conducerea este Adunarea generala, in timp ce pentru fundatie vorbim despre Consiliul director. 

Cererea de inscriere a asociatiei sau fundatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor trebuie sa fie insotita de act constitutiv si statut, acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial, dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei, sau dupa caz, refuzul motivat al acestuia.

Actul Constitutiv si Statutul unei asociatii sau fundatii se incheie in forma autentica sau atestat de catre avocat.

Intrebare: Care este procedure legala ce trebuie urmata in vederea infiintarii unei asociatii in Romania?

Raspuns: In cazul infiintarii unei fundatii, unei asociatii sau unui ONG in Romania, dosarul se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul asociatiei.

În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere şi a documentelor, judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifică legalitatea acestora şi dispune, prin încheiere, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Asociaţia si fundatia dobândesc personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi au sediul.

Odată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică din oficiu, pentru evidenţa fiscală, organului financiar local în a cărui rază teritorială se află sediul asociaţiei, cu menţionarea numărului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Avocatii nostri din Bucuresti asigura reprezentare legala si consultanta aferenta, in vederea infiintarii unei asociatii sau unei fundatii. Contactati-ne pentru indrumari legale gratuite.