We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Acte necesare obținerii unei licențe de transport marfă

Întrebare: Cine eliberează licențele de trasport și pe ce perioade sunt oferite ele firmelor de transport din România?

Răspuns: Activitatea de transport poate fi îndeplinită doar de societățile comerciale care au că obiect de activitate una din activitățile de transport, respectiv transporturi de călători și transporturi de marfă.

În afară condiției obiectului de activitate, societățile trebuie să obțînă o licență comunitară de transport care se eliberează de Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.) pentru o perioada de 10 ani. Licență comunitară se păstrează la sediul societățîi. Pentru fiecare autovehicul se va obține de la Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.) o copie conformă care se eliberează pentru o perioada de minim 1 an, dar fără a depăși perioada de valabilitate a licenței.  

Întrebare: Care sunt condițiile necesare operării că transportator rutier în România?

Răspuns:Pentru a putea fi operator de transport rutier, întreprinderile trebuie: să aibă un sediu real și stabil pe teritoriul unui stat membru, să aibă o bună reputație, să aibă capacitatea financiară adecvată și să aibă competență profesională necesară.

Fiecare din cerințele menționate sunt îndeplinite dacă întreprinderea care exercită ocupăția de operator de transport întrunește următoarele condițîi:

1. Condiția privitoare la sediul social este îndeplinită dacă: are sediul situat pe teritoriul României, în incinta căruia își păstrează principalele documente de lucru; dispune de unul sau mai multe autovehicule, care sunt înmatriculate în România; desfășoară operațiunile referitoare la autovehiculele menționate permanent și efectiv cu echipamentele administrative necesare și cu echipamentele și instalațiile tehnice corespunzătoare, într-un centru de exploatare situat pe teritoriul României;

2. Condiția bunei reputațîi este îndeplinită dacă: 

 – întreprinderea și managerul de transport al acesteia nu au fost condamnate sau sancționate pentru încălcări grave ale normelor naţionale în vigoare; 

 – managerul de transport sau întreprinderea de transport să nu fi fost condamnat(a) sau să nu i se fi aplicat sancțiuni pentru încălcări grave ale normelor comunitare.

3. Capacitatea financiară a este îndeplinită dacă întreprinderea demonstrează că dispune în fiecare an de capital și rezerve în valoare totală de cel puţîn 9000 EUR pentru un singur vehicul utilizat și de 5000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat.

4. Întreprinderea care exercită ocupăția de operator de transport rutier îndeplinește condiția cu privire la competență profesională dacă desemnează o persoană fizică că manager de transport, titular al unui certificat de competență profesională, care îndeplinește cerință de bună reputație.

Întrebare: Care sunt documentele ce trebuie depuse dacă doresc să obțîn autorizațiile de transport de marfă pe teritoriul țării?

Răspuns: Pentru obținerea portofoliului de autorizațîi de transport de marfă și a copiilor conforme, este necesar a se depune la Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.) o cerere însoțită de următoarele documente:

a. document doveditor privind deținerea sediului unde întreprinderea își păstrează documentele și în care această desfășoară activitatea administrativă și operativă în legătură cu transportul rutier;

b. document privind asigurarea întreținerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;

c. cazierul judiciar al managerului de transport și declarație pe propria răspundere a acestuia din care să reiasă că nu a fost sancționat pentru încălcări grave ale normelor naționale sau comunitare în vigoare;

d. cazierul judiciar al întreprinderii și declarație pe propria răspundere a acesteia din care să reiasă că întreprinderea nu a fost sancționată pentru încălcări grave ale normelor naționale sau comunitare în vigoare;

e. document privind îndeplinirea condiției de capacitate financiară;

f. certificat de competență profesională al managerului de transport valabil pentru tipul de transport efectuat.

În cazul în care se urmărește a se obține certificatul de transport în cont propriu, și a copiilor conforme, este necesar să se depună la Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.) pe lângă cerere și actele menționate la literele c, d și f.

Întrebare: Există reglementări speciale în cazul autorizațiilor necesare unei firme ce transporta mărfuri periculoase?

Răspuns:Pentru transportul mărfurilor periculoase este necesar a se mai depune la Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.) și următoarele documente:

 i. dovadă angajării, decizia de numire și certificatul de atestare profesională a consilierului de siguranță;

îi. certificatul de agreare eliberat de Regia Autonomă “Registrul Auto Român”, pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat;

iii. certificatul de atestare profesională al conducătorului auto, specific mărfurilor periculoase care vor fi transportate;

iv. autorizația eliberată de Comisia Națională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, pentru vehiculele care transporta mărfuri periculoase din clasa 7;

v. certificatul de inspecție tehnică, în cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte mărfuri periculoase.

Indiferent de tipul transportului de mărfuri (național sau internațional, contra cost sau în interes propriu), este necesar a se deține la bordul autovehiculului copia conformă a licenței de transport valabilă pentru transportul rutier de mărfuri, documentul de transport (scrisoarea CMR), legitimația de serviciu valabilă a conducătorului autocertificatul de competență profesională al conducătorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat, contractul de închiriere/leasing, în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de închiriere sau de leasing, după caz, atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, după caz, precum și toate documentele specifice prevăzute de reglementările în vigoare.

Avocații noștri sunt aici pentru a se ocupă de problemele dumneavoastră legale, pentru a va putea concentra pe afacerile pe care le derulati. Toate documentele necesare obținerii licență transport mărfuri va pot fi obținute de societatea noastră de avocatură. Contactați-ne pentru consultanță gratuită.