We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Avocați Partaj București

În cazul unui divorț partajul nu este obligatoriu, iar acesta poate fi făcut oricând după divorț în față unui notar în cazul în unei înțelegeri amiabile sau în față unui judecător. Partajul bunurilor înseamnă împărțirea bunurilor comune, dobândite în timpul căsătoriei și nu se iau în calcul bunurile proprii ale fiecarut soț în parte.

În categoria de bunuri proprii intră următoarele:

 • Bunuri de uz personal
 • Bunuri dobândite de către unul dintre soți prin donație, moștenire sau legat
 • Bunurile pe care soții deja le au în momentul încheierii căsătoriei
 • Bunurile utilizare pentru exercitarea profesiei

În categoria bunurilor comună între următoarele:

 • Daruri de nuntă
 • Bunuri comune dobândite prin donație, legat sau moștenire (fiind precizat de către dispunator că este un bun comun)
 • Bunuri de lux, bijuterii care, deși sunt folosite de un singur soț, sunt considerate comune datorită valorii mari

Cel mai complicat partaj este cel al construcțiilor, aici apărând mai multe situații precum:

 1. Imobilul este construit pe terenul unuia dintre soți:
 • Devine bun comun dacă cu acordul soțului ce deține terenul se utilizează mijloace de construcție dn comunitatea de vunuri
 • Construcția nu devine bun comun dacă construcția a avut loc cu mijloace comune, fără acordul soțului proprietar de teren. În acest caz, dacă soțul pe terenul căruia s-a construit imobulul îl păstrează, celălalt soț poate obține o despăgubire.
 • Construcția debine bun comun dacă ambii soți ridică construcția cu mijloace comune
 • Un soț rămâne proprietarul terenului (fiind bun propriu) și celălalt dobândește drept de superficie, în cazul în care un soț ridică contrucția cu mijloace proprii fără acordul soțului ce deține terenul.
 1. Imobilul este construit pe un teren unde ambii soți sunt proprietari:
 • În cazul în care un soț ridică construcția cu mijloace proprii, având acordul celuilalt, soțul constructor deține bunul că fiind propriu, iar celălalt dobândește drept de superficie.
 • În cazul în care un soț ridică construcția cu mijloace proprii, fără acordul celuilalt, soțul constructor poate obține despăgubiri.
 • Construcția este bun comun atunci cans se ridică cu consimțământul ambilor soți și din mijloace proprii și comune.

De asemenea, concubinii sau viitorii soți poți conveni că în momentul căsătoriei, un imobil construit pe numele unuia, însă la care au contribuit amândoi, să între sub regimul comunității de bunuri.

În cazul în care se ajunge la partajul în față unui judecător, în lipsa unei înțelegeri amiabile între foștii soți, primul pas este inițierea procesului prin informarea inițială asupra elementelor și procedurii ce trebuiesc urmate. Cel mai indicat este consultarea unui avocat specializat în divorțuri, partaje și identificarea Judecătoriei unde va avea loc procesul. Următorul pas este depunerea cererii la Judecătoria competență și apoi se începe procesul de strângere a documentelor necesare ce trebuiesc depuse. Este necesar că dosarul să fie depus personal, cu sau fără prezența avocatului în cazul în care se depune odată cu cererea de divorț. În cazul în care partajul se face separat de divorț, dosarul poate fi depus de către avocat.

Partajul poate fi destul de elaborat, depinzând de situație, iar avocatul are rolul de a oferi control asupra procesului și a redactării corecte a tuturor documentelor juridice. Avocații noștri sunt specializați în partaje și va pot oferi consultanță gratuită. Nu ezitați să ne contactați.

de Crisian Darie