We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Care sunt onorariile minime pentru avocați

În acest articol, îți aducem la cunoștință care sunt onorariile mimime pe care UNBR intenționează să le stabilească pentru avocaţii din România.

UNBR stabilişte onorarii minimale pentru avocaţi

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) a adoptat, prin Hotărârea 272 din 26 august 2017,Tabloul onorariilor minimale”.

Aceasta este o reglementare cu caracter de recomandare, care are ca scop instituirea de bune practici privind aplicarea dispozițiilor art. 127, art. 175, art. 176 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Onorariile prevăzute în anexele Hotărârii au caracter de recomandare, iar avocații pot conveni cu clienții onorarii superioare acestora.

Cu această ocazie, Conducerea UNBR şi-a reafirmat dorinţa de a menține și stimula concurența profesională în profesia de avocat și dezvoltarea unui mediu concurențial normal, astfel încât „Tabloul onorariilor minimale” să se aplice evitându-se restricționarea concurenței profesionale, cu respectarea dreptului avocaților la onorariu stabilit liber între avocat și client.

„Tabloul onorariilor minimale” va fi luat în considerare și în cazul contractelor de asistență juridică încheiate prin orice mijloc de comunicare la distanță, precum și în situația în care contractul de asistență juridică ia forma unei scrisori de angajament.

Plata onorariilor minimale nu poate fi eșalonată pe o perioada mai mare de un, atunci când o asemenea eșalonare ar permite perceperea unor onorarii inferioare celor minimale.

Onorariile minimale stabilite de UNBR includ atât activităţi din sfera dreptului civil, cât şi penal.


Iată câteva exemple:

DREPT CIVIL – lista onorariilor minime pentru avocații din România

– notificări – onorariu orar, dar nu mai puțin de 225 lei;

– apostilarea şi traducerea legalizată a actelor – 225 lei;

– asistare sau reprezentare la mediere/conciliere/negociere – 240 lei ședință;

– asistare sau reprezentare în fața terților – 120 lei

– cereri de strămutare sau recuzare – 240 lei;

– consultații juridice, redactarea de acte juridice – 120 lei /ora;

– cerere de divorț  fără minori –  960 lei;

– cerere de divorț  cu minori  –  1680 lei;

tutelă, curatelă –  840 lei ;

– punere sub interdicție – 840 lei;

– asistare /reprezentare adopție –  1440 lei;

– acțiune contencios administrativ  –  1200 lei;

redactare contestație executare act administrativ fiscal – 960 lei;

acțiune contestație act administrativ fiscal – 1680lei;

– plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sancționare a contravenției – 600 lei.

DREPT PENAL – lista onorariilor minime pentru avocații din România

– consultație juridică inițiala – 240 lei;

– consultație juridică incidentală – 120 lei;

– contactul direct dintre avocat și cel aflat în stare de reținere / arest (grefă inițială) – 360 lei;

– contactul direct dintre avocat și cel aflat în stare de reținere / arest (grefă incidentală) – 240 lei;

– studierea dosarului – 120 lei în cursul urmăririi penale in personam, la care se adaugă câte 120 lei pentru fiecare faza sau etapa procesuală ulterioară studiată în plus;

– formularea constituirii de parte civilă – 2% din valoarea pretinsă, dar nu mai puțin de 840 lei;

– formularea unei cereri, excepții, plângeri, a unui memoriu sau a oricărui alt act – 240 lei;

– formularea contestației la executare – 360 lei;

– asistență/reprezentare juridică a părții în contestația la executare – 480 lei;

formularea cererii de liberare condiționată – 360 lei;

asistența/reprezentare juridică a părții în cererile de liberare condiționată – 360 lei;

formularea cererilor privind regimul de executare, plângerilor împotriva măsurilor –  240 lei.

Lista completă a onorariilor minimale stabilite de UNBR este disponibilă pe site-ul Uniunii: https://www.baroul-bucuresti.ro/stire/hotarare-unbr-onorarii-minimale

Ulterior, în urma consultărilor cu membrii UNBR, Comisia Permanentă a Uniunii a hotărât pe 28 septembrie 2017 amânarea intrării în vigoare a prevederilor art. 4-8 din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272 din 26.08.2017, privind aprobarea ”Tabloului onorariilor minimale” și ale art. II, art. IV, art. V, din Anexa la aceasta, în scopul reexaminării acestora de Consiliului UNBR pe baza propunerilor Barourilor și a concluziilor Grupului de lucru al Consiliului UNBR constituit în acest scop.

Printre prevederile vizate se numără cele privind perioada pe care plățile pot fi eșalonate, reducerea de 50% a onorariilor aferente activităților exercitate în favoarea clienților minori, sau rezolvarea situațiilor contrare dispozițiilor Hotărârii 272.

Reprezentam o societate de avocati cu sediul in Bucuresti, specializata intr-o varietate cuprinzatoare de domenii.

Avocatii nostri sunt pregatiti sa va acorde asistenta necesara rezolvarii conflictelor de natura legala, servindu-va interesele personale si sugerandu-va alternative optime.

Facem parte din grupul firmelor de avocatura care sunt familiarizate cu mediul si circumstantele din realitatea legala romaneasca. Contacteaza-ne acum pentru o prima CONSULTANTA GRATUITA a cazului tau.