We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Avocați succesiune București

Cine poate deschide procedura succesorală notarială și care este legea română care guvernează desfășurarea acestei proceduri?

Procedura succesorală notarială este reglementată de Legea nr. 36/1995 privind notarii publici și activitatea notarială. Potrivit art. 101 din legea menționată, procedura succesorală notarială poate fi deschisă de orice persoană interesată, precum și la cererea secretarului consiliului local în limitele în care s-au găsit bunurile defunctului în momentul deschiderii moștenirii .

Cum și unde poate o persoană să solicite deschiderea unei proceduri succesorale notariale?

Cererea de inițiere a procedurii succesorale notariale trebuie să conțînă detalii cu privire la starea civilă a decedatului, la patrimoniul persoanei decedate, indicând valoarea acestora, răspunderea succesorală, precum și informațîi despre creditorii prezumtivi, și anume numele complet și domiciliul, iar cererea vor fi depuse în registrul succesoral al notarului public.

Cererea de inițiere a procedurii succesorale poate fi făcută de orice persoană a cărei rudă îi conferă dreptul la moștenire, creditorii moștenirii sau creditorii persoanelor cărora li se acordă dreptul la moștenire, precum și orice altă persoană care are un interes legitim.

Este util să se știe că inventarul bunurilor poate avea loc la cererea părților interesate, însă dacă nu a existat o cerere anterioară pentru deschiderea procedurii succesorale, cererea pentru inventar este în același timp o cerere de deschidere a succesiunii.


Procedura succesorală are loc cu menționarea părților interesate?

Notarul public, după ce a stabilit că a fost într-adevăr informat în mod legal, va înregistra cauza, apoi va renunta la citarea persoanelor care au dreptul la moștenire, iar în cazul în care există un testament, va dispune și de citarea legatarilor și executorul desemnat. În cursul procedurii succesorale, notarul public trebuie să stabilească titlul de patrimonisti și legatori, amploarea drepturilor lor și componentă patrimoniului și, pe baza declarației sau a probelor în cauza, va stabili dacă succesorii au a acceptat succesiunea în timp util.

 Care este perioada legală în care o persoană poate acceptă succesiunea?

Perioada de timp în care dreptul de opțiune succesorală trebuie exercitat este de maxim doi ani de la dată deschiderii moștenirii, conform prevederilor noului Cod civil.

Care sunt cauzele care conduc la suspendarea procedurii succesorale?

Potrivit art. 107 din Legea nr. 36/1995, procedura de moștenire poate fi suspendată în următoarele situații: ◦ dacă o perioada de un an trece de la deschiderea moștenirii și în acest timp succesorii nu au apărut sau au abandonat procedura succesorală fără a solicită certificatul de moștenire, deși au fost chemați în mod legal și există dovezi că cel puțîn unul dintre ei a acceptat moștenirea; ◦ persoanele ale căror familii le acordă un drept la moștenire provocarea reciprocă a titlului sau nu se înțeleg cu privire la compoziția patrimoniului și la dimensiunea drepturilor pe care le au dreptul; ◦ credincioșii sau alte persoane interesate prezintă rapoarte de proba conform cărora au adresat instanței pentru a-și stabili drepturile; ◦ în orice alte situații prevăzute de noul Cod de procedura civilă.


Cum încetează procedura succesorală în conformitate cu legislația în materie?

În cazul în care notarul public constată că nu există bunuri că parte a patrimoniului, el dispune de închiderea procedurii succesorale. În ceea ce privește moștenirea care conține bunuri, în cazul în care a fost realizat un acord între credincioși și probele abundente, notarul public întocmește concluzia finală a procedurii succesorale. Potrivit art. 113 din legea menționată mai sus, introducerea procedurii de moștenire poate avea loc chiar înainte de expirarea termenului în care ar fi trebuit să fie acceptată moștenirea, dacă nu există nicio îndoială că nu există alte persoane care au dreptul la succesiune .

 În plus, procedura poate fi completată imediat, sub testament, dacă testamentul îndeplinește cerințele legale formale, dacă nu conține prevederi contrare legii și dacă nu aduce atingere drepturilor credincioșilor care au dreptul la o parte a rezervatelor de moștenire sau a consimțământului lor există deja. Este util să se știe că certificatul de patrimoniu / legatar este întocmit pe baza concluziei finale.

Dacă doriți mai multe informațîi referitoare la procedura succesorală notarială, termenul legat de dreptul la opțiunea succesorală și exercitarea dreptului de opțiune succesorală, nu ezitați să contactați unul dintre avocații echipei noastre în cadrul firmei de avocatură Darie, Manea & Associates care va furniza informații complete și actualizate și reprezentare în față autorităților competențe.

de Cristian Darie