We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Radiere firma cu datorii România

Ai o firma înființată, însă nu ai mai avut activitate pe ea de mult timp și îți este teamă că datoriile de la stat să nu crească datorită faptului că ignori sau pur și simplu nu ai avut suficient timp să te informezi? Nu este chiar un capăt de țară, deoarece există variante de radiere a firmei chiar și cu datorii, atunci când te afli în incapacitate de plata a acestora.

Pentru a putea radia o companie cu datorii care nu pot fi achitate, compania fiind în imposibilitate de plata, sunt necesare următoarele acte:

  •  Copie după CUI-ul firmei
  • Copii acte de identitate ale asociațiilor
  •  Ultimul bilanț întocmit – certificată de administrator și cenzor
  •  Ultima balanță lunară
  •  Hotărârea AGA (doar în cazul în care se dorește intrarea în procedura simplificată de insolvență)

Durata procedurii de dizolvare a societății diferă în funcție de datoriile acesteia, dacă acestea sunt sub 40.000 lei, durata va fi de până la 4 luni, iar dacă datoriile însumează mai mult de 40.000 lei durata este de până la 2 luni.

Conform legii 85/2014, proprietarul unei companii cu datorii care se află în imposibiltiate de plata, intrând astfel în insolvență, este obligat că în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în insolvență să depună o cerere în această privința la tribunalul de care aparține. Pe lângă asta, proprietarul companiei este obligat să instiinteze organul fiscal competent de intenția începerii procedurii atașat cererii pentru tribunal și dovadă aceste înștiințări.

Termenul de judecare a cererii de către tribunal este de aproximativ 10 zile de la înregistrare, în regim de urgență și fără că părțile să fie citate. În aceste 10 zile, judecătorul-sindic va stabili termenul de judecată chiar dacă dosarul nu este complet și nu sunt întrunite toate condițiile legale. Este necesar că alături de cererea de intrare în insolvență, administratorul să prezinte și lista completă a tuturor bunurilor, conturi, bănci, bunuri grevate (împreună cu datele din registrele publice), lista numelor și adreselor creditorilor indiferent dacă creanțele lor sunt lichide, nelichide, sub condiție, certe, scandente sau nescadente, contestate sau necontestate (trebuie să apară sumele, cauza și drepturile de preferință), lista plăților și transferurilor patrimoniale din ultimele 6 luni și contul de profit și pierdere pe anul anterior. În plus, sunt necesare și: lista membrilor grupului de interes economic, asociaților cu răspundere limitată, declarație pe propria răspundere autentificată de notar dacă a mai fost sau nu supus procedurii de reorganizare judiciară în ultimii 5 ani dată de către administrator.

O firma care în ultimii 5 ani precedenți depunerii cerereii de insolvență a mai fost supusă unei proceduri de reorganizare juridică, nu poate depune o asemenea cerere. În caz contrar, în urmă deciziei tribunalului că cererea de intrare în insolvență este intemeiara, pe vaza solicitării și a probelor, va aprobă deschiderea procedurii de faliment sau insolvență.

Astfel, procedura este utilă în cazul în care cererea de insolvență poate fi formulată cu intenția de reogranizare judiciară – restructurarea datoriilor financiare în așa fel încât să se poată rederesa în urmă unui plan de reorganizare aprovat de judecător, sau în situația în care se dorește lichidarea și radierea companiei, caz în care se poate solicită dechiderea procedurii de insolvență simplificată.

Pentru informații suplimentare nu ezită să contactezi avocații noștri din București, specializați în proceduri de insolvență și radiere companii cu datorii. Oferim consultanță gratuită!

 by Cristian Darie