We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Cum se înființează un SA în România

Întrebare: Prin ce se deosebește o societate de acțiuni de alte tipuri de societăți și care este capital social necesar?

Răspuns: Societatea comercială pe acțiuni este formă de societate comercială al cărei capital social este împărțit în acțiuni, iar obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, actionarii răspunzând numai în limita aportului lor.

Capitalul social va fi fixat de către acționari raportat la nevoile societățîi, însă nu poate fi mai mic decât echivalentul în Ron a 25.000 euro.

Societatea comercială pe acțiuni se poate constitui prin:

 • aporturile a cel puțîn doi acționari pentru desfășurarea unei activități comerciale, în vederea împărțirii profitului și care răspund pentru obligațiile sociale în limita aportului lor;
 • subscripție publică – ceea ce presupune o oferta de subscriere adresată oricărei persoane care dispune de bani și dorește să îi investească prin cumpărarea de acțiuni.

Întrebare: Iau în considerare varianta înființări unui SĂ în România. Care sunt actele necesare întregistrării unei sociatati pe acțiuni, va rog?

Răspuns: Documentele pe care trebuie să ni le puneți la dispoziție pentru înregistrarea societățîi comerciale pe acțiuni – SĂ sunt:

 • copie carte de identitate/pașaport ale acționarilor;
 • dovadă sediului social (contract de închiriere/subînchiriere/contract de comodat etc.); în cazul în care nu dispuneți de un spațiu pentru stabilirea sediului social, compania noastră va pune la dispoziție sediul social;
 • acordul Asociației de proprietari;
 • acordul vecinilor;
 • specimen de semnătură.

De redactarea tuturor documentelor și de obținerea actelor necesare întocmirii dosarului pentru înregistrarea societățîi dumneavoastră la Registrul Comerțului, inclusiv de rezervarea de denumire, ne vom ocupă noi. Dispunem de avocați experimentați din Capitală și va asigurăm că veți benefia de un serviciu juridic ireproșabil.

Dosarul ce urmează a fi depus la Registrul Comerțului pentru înregistrarea societățîi comerciale pe acțiuni va cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înregistrare;
 • dovadă verificării disponibilității și a rezervarii firmei;
 • actul constitutiv;
 • dovadă privind sediul social/secundar;
 • dovadă capitalui social;
 • actele privind proprietatea pentru aporturile în natură, subscrise și vărsate la constituire;
 • declarațiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentanțe ale  persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestor calități;
 • specimenele de semnătură ale reprezentanților societățîi;


    Dacă este cazul:

 • actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (original sau copie certificată și, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public);
 • hotărârea organului statutar al fondatorilor persoane juridice privind participarea la constituirea societățîi (original sau copie certificată și, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public);
 • mandatul pentru persoană abilitată să semneze actul constitutiv în numele și pe seama fondatorului persoană juridică (original sau copie certificată și, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public);
 • declarația fondatorilor/administratorilor/membrilor/directoratului/ directorilor privind datele de identificare a societățîi de registru independent privat autorizat care ține registrul acționarilor;
 • avizele prealabile prevăzute de legile speciale;
 • dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale;
 • împuternicire avocatiala.

În baza împuternicirii avocatiale, vom depune dosarul la Registrul Comerțului, va vom reprezenta în față judecătorului delegat și va vom înmâna certificatul de înregistrare a societățîi comerciale în maxim 4 zile de la dată depunerii cererii de înregistrare a societății comerciale.

Lăsăți-i pe avocații noștri reputați să se ocupe de formalitățile legale ce privesc înființarea unui SĂ, în timp ce dumneavoastră va dedicați strategiilor de business și ideilor de noi afaceri. Biroul nostru de avocatură va oferă consultanță gratuită pentru a discuta pe larg cazul și nevoile dumneavoastră.