We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Actualizari legale la companiile romanesti si legile privind

Legea nr. 102/2020 pentru modificarea si completarea Legii societatilor comerciale din Romania nr. 31/1990 („Legea societatilor comerciale”) a fost adoptata de Parlamentul Romaniei si publicata in Monitorul Oficial din 2 iulie 2020. Noul act normativ („Legea”), in vigoare la 5 iulie 2020 si Legea nr. 108/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru combaterea spalarii banilor si prevenirii finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea altor acte legislative („Legea nr. 108/2020”) au condus la un nou cadru juridic pentru companiile romanesti, dupa cum este detaliat mai jos.

Restrictii de actionariat cu privire la societatile cu raspundere limitata

Prima modificare semnificativa pe care Legea o face este eliminarea restrictiilor legale prevazute de articolul 14 din Legea societatilor comerciale, interzicand (i) unei persoane fizice sau juridice sa devina actionar unic al mai multor societati cu raspundere limitata („LLC”) inregistrate in temeiul legislatiei romane si (ii) o societate comerciala care sa aiba o alta societate comerciala constituita dintr-o singura persoana ca unic actionar al acesteia.

Deoarece aceste restrictii nu mai sunt in vigoare incepand cu 5 iulie 2020, companiile infiintate in conditiile mentionate mai sus nu mai risca sa fie dizolvate judiciar la cererea statului sau a oricarei persoane interesate.

In consecinta, declaratia pe care se afirma ca actionarul unic detine un singur SRL nu va mai fi necesara pentru autentificarea statutului unei LLC.

Procedura simplificata de inregistrare a biroului

Documentatia care trebuie depusa la registrul comertului pentru a inregistra o noua companie sau pentru a muta sediul central al unei companii a fost simplificata. Procedura nu mai necesita (i) un certificat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala („NAFA”) pentru a atesta ca nu a fost atribuit niciunei alte persoane fizice sau juridice dreptul de utilizare a acelorasi spatii sau (ii) o declaratie pe care o atesta faptul ca nu exista alt birou inregistrat in aceleasi sedii, in cazul in care un alt drept de utilizare a fost identificat in certificatul NAFA.

Avand in vedere limita anterioara care prevedea ca mai multe birouri ar putea fi inregistrate in aceeasi cladire numai daca structura acestuia le permite sa functioneze in camere diferite sau spatii distincte, companiile care opereaza in aceeasi cladire nu ar putea depasi numarul de camere sau spatii separate; prin urmare, documentatia mentionata anterior a avut rolul de a asigura conformitatea companiilor cu aceasta regula.

Incepand cu aplicarea legii, aceasta restrictie a fost ridicata si documentele aferente nu mai sunt necesare pentru operatiuni juridice precum inregistrarea unei companii sau mutarea sediului acesteia.

Birouri in cladiri rezidentiale

Ultima modificare prevazuta de lege este legata de conditiile in care spatiul situat intr-o cladire rezidentiala poate deveni sediul social al unei companii. Inainte de aceste modificari, aprobarea din partea vecinilor sau a asociatiei de proprietari era obligatorie pentru a obtine o schimbare a utilizarii desemnate dintr-un spatiu rezidential in sediul social al unei companii. Aceasta aprobare nu mai este necesara in conditiile in care nu se desfasoara nicio activitate in aceste sedii si se furnizeaza o declaratie pe propria raspundere semnata de director (i) in care este clar mentionat acest fapt.

Scutiri in ceea ce priveste declaratia pe propria raspundere a beneficiarului real

Legea nr. 108/2020, publicat in Monitorul Oficial la 6 iulie 2020, elimina obligatia de a declara beneficiarul (i) administratiilor autonome, companiilor nationale si companiilor detinute integral sau in mare parte de stat; si (ii) persoane juridice care au actionari numai persoane fizice.

Atunci cand toti actionarii unei companii sunt persoane fizice si nu exista nicio persoana juridica intre companie si beneficiarii reali, declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului real nu mai este obligatorie. In consecinta, dat fiind faptul ca, in astfel de cazuri, autoritatile detin deja informatiile relevante in baza lor de date, pot completa inregistrarea corespunzatoare in registrul beneficiarului efectiv in conformitate cu normele prevazute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului („Legea nr. 129/2019”). Prin urmare, noul act prevede inregistrarea din oficiu a beneficiarilor reali in cazul mentionat anterior.

Cu toate acestea, conform Legii nr. 108/2020, daca se inregistreaza o noua companie, respectiv daca o companie pierde si / sau castiga un proprietar efectiv, o declaratie pe baza de declaratie care sa dezvaluie acest lucru trebuie depusa la Registrul Comertului in termen de 15 zile de la aparitia unei astfel de modificari.

Reprezentantii legali ai oricaror alte companii care nu sunt exonerati in mod expres de aceasta obligatie legala trebuie sa depuna declaratii autentice ale beneficiarului la Registrul Comertului pana la douasprezece luni dupa Legea nr. 108/2020 intra in vigoare (cu conditia de a fi inregistrat pana la aceasta data).

In concluzie, au fost aduse modificari semnificative atat Legii societatilor comerciale, cat si Legii nr. 129/2019, toate acestea fiind menite sa simplifice operatiunile corporative