We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Avocați specializați în recuperări de creanțe și datorii

Datorită climatului economic din România, în prezent, procesul de recuperare de creanțe reprezintă un capitol important al activități noastre zilnice.

Un avocat recuperare creanțe este specialistul care vă poate ajuta să gestionați situația neplăcută în care aveți de recuperat sume importante de la clienți sau parteneri de afaceri. Cererile privind ordonanțele de plată se depun conform unor proceduri standard iar dosarele includ un număr de documente justificative esențiale, precum contractul sau orice alt document scris care dovedește sumele datorate și faptul că debitorului i-a fost transmisă o somație de plată. Atunci când alegeți să lucrați cu un specialist, veți beneficia de servicii complete, asigurându-vă că cererea și dovezile sunt depuse conform cerințelor.

Avocații noștri sunt specializați în recuperare creanțe de la persoane fizice și juridice, românești sau străine.

Prin experiență acumulată, am reușit să dezvoltăm mecanisme eficiente de recuperare  de datorii.

Un avocat recuperare creanțe din echipa noastră vă oferă asistență juridică de specialitate constând în:

Serviciile noastre de recuperare creanțe vă oferă posibilitatea de a regla situația financiară în urma soluționării problemelor legate de contractele neonorate, împrumuturile nerestituite sau facturile neîncasate.

Pentru a vă putea oferi ajutorul necesar, echipa noastră va programa o consultanță ce nu intră în costurile finale pentru recuperare, întâlnire în cadrul căreia vom analiza tipul de datorii precum și documentele justificative care vor sta la baza cererii de restituire formulate de către avocații noștri din București.

Echipa noastră de avocați recuperare creanțe oferă servicii atât în București cât și în alte orașe din țară și ne puteți contacta oricând pentru a afla mai multe informații. Serviciile oferite de către un avocat specializat sunt binevenite în toate cazurile în care un creditor înregistrează o cerere de recuperare a plăților restante. Reprezentarea nu este obligatorie, cu toate acestea este recomandată.

Vă prezentăm mai jos pașii principali pentru recuperarea datoriilor pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, echipa noastră poate iniția colectarea pe cale juridică.

Vă invităm să urmariți o scurtă prezentare video despre procesul de recuperare a creanțelor:

Cum se desfășoară procesul de recuperare crențe pe cale amiabilă?

Acest prim pas este destinat unei încercări de soluționare a datoriilor într-un mod avantajos pentru ambele părți implicate. Echipa noastră care preia cazul începe prin a contacta reprezentantul companiei debitoare, sau persoana fizică, pentru a oferi informații cu privire la preluarea cazului și a stabili de comun acord modul în care va fi gestionată plata.

Această etapă este caracterizată de discuțiile amiabile, ce au loc într-un mod etic și manierat. Nu este de dorit ca procedura de recuperare creanțe să includă abordări neprofesioniste, motiv pentru care echipa noastră menține permanent un standard crescut de profesionalism. Stabilirea unor termene echitabile de plata, într-o manieră cât mai corectă, contribuie la păstrarea imagini neștirbite.

Un avocat recuperare creanțe din echipa noastră începe prin a contacta datornicul și a transmite notificări de plată. În unele cazuri, tot în această etapă se realizează și localizarea debitorului, în cazul în care acesta a părăsit orașul sau țara.

Procedura amiabilă se poate finaliza cu stabilirea unui termen de plată sau a unui calendar pentru plată eșalonată.

O altă opțiune pentru creditori este recuperarea pe teren. Acest lucru include deplasarea echipei de avocați specializați în recuperarea creanțelor la sediul debitorului (stabilit anterior, în cadrul procedurii amiabile) și negocierea unor termene de plată convenabile pentru ambele părți. Acest pas poate reprezenta unul suplimentar în cadrul procedurii amiabile întrucât sunt respectate aceleași principii ale profesionalismului și a negocierii etice.

Ce opțiuni există pentru recuperare creanțe pe cale juridică?

În cazul în care părțile nu pot ajunge la o înțelegere, precum și în cazul în care debitorul încalcă termenii agreați de plată, se poate trece la acțiunea în instanță. Serviciile oferite de către avocații noștri specializați sunt deosebit de importante în această etapă întrucât o cerere de acțiune în instanță care este însoțită de un dosar incomplet va fi respinsă. În vederea pregătirii procesului de recuperare a plăților restante  pe cale juridică, este necesară furnizarea tuturor documentelor din care reiese relația dintre cele două părți precum și încălcarea termenelor de plată. Sunt utile contractele de prestări servicii, facturile emise precum și alte documente datate și semnate de către părți în care s-a convenit asupra plății defalcate a datoriei (dacă este cazul).

Procedura insolvenței

Pentru a finaliza procesul de recuperare a datoriilor, creditorul are la dispoziție și procedura insolvenței, formularea unei cereri prin care se cere insolvența debitorului care are o creață confirmată, lichidă.

Legea insolvenței a fost actualizată în anul 2020 pentru a include un nou prag pentru descrierea procedurii, precum și alte indicații cu privire la executarea silită a creanțelor curente și soluționare cererilor de plata. Un avocat recuperare creanțe din echipa noastră vă poate oferi mai multe informații despre modul în care aceste modificări pot influența modul efectiv de desfășurare a unei cereri de recuperare în anul 2021. Mai jos vă prezentăm pe scurt câteva dintre modificările aduse:

 1. Valoarea prag: ajustarea legii insolvenței presupune actualizarea pragului pentru deschiderea procedurii de insolvență la 50.000 lei (aproximativ 10.160 de euro la data actualizării acestui articol); pragul se aplică atât în cazul cererilor emise de creditori cât și a celor emise de către debitori; în cazul creanțelor salariale pragul a rămas neschimbat (6 salarii medii brute pe economie);
 2. Cuantumul creanțelor bugetare: în cazul creanțelor demarate de către debitori, exista prevederea ca acestea să nu aibă un cuantum de creanțe bugetare mai mare de 50% din totalul declarat: noile prevederi au eliminat această condiție suplimentară iar acest lucru face mai ușoară introducerea cererii de deschidere a procedurii de insolvență în unele cazuri;
 3. Termenul cererilor de plată: noile prevederi legale schimbă data de la care se calculează termenul pentru analiza cererilor de plată a creanțelor curente; acesta a fost schimbat pentru a curge de la data recepționării cererii de către administratorul judiciar și nu de la depunerea cererii, cum era cazul în trecut;
 4. Altele: noua lege a modificat și modul de înscriere a creanțelor bugetare contestate (acestea pot fi înregistrare provizoriu în tabelul de creanțe); alte modificări au fost aduse și în ceea ce privește executarea silită a creanțelor curente (s-a eliminat dreptul creditorilor de a iniția executarea silită împotriva debitorilor ce se aflau în procedura de insolvență, în unele cazuri).

Echipa noastră vă poate oferi mai multe informații despre aceste modificări.

În cadrul procedurii insolvenței, debitorului îi poate fi permit să solicite în instanță un plan de reorganizare, cu scopul de a putea achita datoriile. Decizia de a aproba sau a respinge planul îi aparține judecătorului.

Procedura insolvenței prezintă consecințe importante pentru debitor, cu precădere faptul că acesta nu mai poate administra activitatea, iar acest lucru care în sarcina administratorului judiciar, stabilit de către judecător. În cazul în care se demarează procedura, debitorul are obligația de a depune toate documentele care ilustrează situația fiscală a societății (bilanțul contabil, lista activelor și lista creditorilor, conturile bancare utilizate și orice alte informații solicitate de către administratorul judiciar).

Odată ce se demarează procedura, administratorul judiciar este cel care înștiințează toți creditorii cu privire la posibilitatea de a-și înregistra în instanță creanțele împotriva debitorului. Puteți alege să lucrați cu un avocat recuperare creanțe din echipa noastră în cazul în care este nevoie să înregistrați în instanță, în termenul stabilit, creanțele existente.

Este util de reținut faptul că procedura insolvenței este recomandată doar în unele cazuri și nu ca o modalitate de a determina debitorul să-și achite datoriile. Este bine ca, înainte de a demara acest proces, creditorul să cunoască situația financiară a debitorului (gradul de insolvabilitate) pentru a preîntâmpina situația care poate apărea în cazul în care suma de bani ce poate fi colectată în acest mod este insuficientă pentru a acoperi datoriile existente (mai ales în cazul în care există mai mulți creditori).

De asemenea, este bine și de ținut cont de faptul că, în cazul procedurii insolvenței, se respectă o anumită ordine de satisfacere a creanțelor. De exemplu, au întâietate creanțele salariale sau acele creanțe care aparțin instituțiilor publice. Urmează apoi creanțele către creditorii către care nu au fost constituite garanțiile (în cazul în care se obțin sume din vânzarea activelor ce sunt obiectul unor garanții).

Este bine de știut că un dezavantaj al procedurii insolvenței este acela că aceasta poate avea o durată destul de mare.

Avocații noștri vă pot oferi mai multe informații despre această procedură la care se poate recurge ca un ultim pas pentru recuperarea datoriei.

Persoanele fizice sau juridice care înaintează cereri pentru soluționarea pe cale juridică sunt nevoite să achite o taxă judiciară de timbru calculată în funcție de cererea evaluată în bani:

 • 8% pentru acțiuni cu valori cuprinse între 20 și 500 lei;
 • 7% + 40 de lei pentru ce depășește 500 de lei și până la 5.000 de lei;
 • 5%+ 355 lei pentru ce depășește 5.001 lei și până la 25.000 de lei.

Echipa noastră de avocați recuperare creanțe vă poate oferi mai multe detalii cu privire la această taxă și celelalte valori existente în funcție de cererea depusă. Vă oferim reprezentanță legală în instanță pe toată durata procesului de recuperare. Este bine de știut că procedura are o durată variabilă și depinde de mai mulți factori. Cu toate acestea, durata este redusă atunci când pot fi aduse dovezi certe cu privire la creanță.

Alternativa la recuperare pe cale juridică este reprezentată de arbitraj. Părțile pot include o clauză pentru această procedură în momentul în care semnează contractul, așadar pot stabili ca litigiul să fie judecat de către Curtea de Arbitral Comercial Internațional de pe Lângă Camera de Comerț și Industrie din România. Un avocat recuperare creanțe din echipa noastră vă poate ajuta și în acest caz și este bine de știut că în cazul sumelor mai mici de 10.000 de lei există o procedură specială (cererea cu valoare redusă). În acest caz, decizia poate fi pronunțată în câteva luni. Și în acest caz se prezintă dovezi clare cu privire la suma datorată și relația contractuală existentă între părți. Atunci când creditorul prezintă dovezi clare iar suma datorată nu este contestată de către debitor, se depune cererea de ordonanță de plată. După ce este emisă o decizie definitivă și executorie, creditorul poate începe procedura executării silite iar dacă debitorul nu respectă termenul se plată în mod voluntar se poate cere ajutorul unui executor judecătoresc.

Recuperare internațională cu ajutorul unui avocat recuperare creanțe

Companiile românești care oferă servicii și în străinătate sau lucrează cu unul sau mai mulți colaboratori străini pot fi puse în situația în care se confruntă cu neachitarea plăților. În astfel de cazuri, ajutorul specializat este și mai important, având în vedere că procesul depinde foarte mult de țara în care este domiciliat debitorul.

Și în aceste cazuri procesul se desfășoară în general precum a fost descris anterior, cu alte cuvinte se va încerca opțiunea amiabilă iar primul pas este contactarea debitorului străin. Avocatul nostru specializat vă poate oferi consultanță pe parcursul acestui prim pas de comunicare și/sau negociere. Cu toate acestea, comunicarea cu un client străin poate fi dificilă uneori, în special în cazul în care nu este vorbitor de limba engleză sau o altă limbă de circulație internațională.

În cazul în care debitorul nu achită plata restantă în decursul primei proceduri și nici nu răspunde la negocierile cu privire la eșalonarea plății, specialiști noștri pot demara a doua fază a procesului.

Pentru situațiile în care debitorul este stabilit într-o țară membră UE, echipa noastră de avocați recuperare creanțe va lua în considerare următoarele opțiuni:

 • Somația europeană de plată: reprezintă o procedură simplificată pentru acele creanțe transfrontaliere care nu sunt contestate de debitor (pârât);
 • Procedura europeană pentru datorii cu valoare redusă: în acele cazuri în care datoria nu depășește 5.000 de euro se poate utiliza o procedură europeană simplificată;
 • Insolvența: avocatul nostru poate aplica formele de protecție UE în cazul în care compania debitoare este falimentară.

În cazul în care se utilizează somația europeană de plată (pentru sumele de bani rezultate dintr-un contract civil) creditorul se poate aștepta la un termen de plată de cel puțin 10 zile dar nu mai mare de 30 de zile de la data comunicării ordonanței iar judecătorul nu poate stabili alt termen decât în cazul în care părțile convin acest lucru. Ordonanța de plată poate fi emisă în termen de 45 de zile de la introducerea cererii, în cazul în care debitorul nu contestă creanța. Echipa noastră de avocați din București vă poate ajuta și în cazul în care debitorul respinge cererea. În această situație, instanța verifică dacă respectiva contestație este una întemeiată iar pentru acest pas se vor folosi documentele incluse în dosar și mărturiile părților. Avocații noștri vă vor ajuta să atacați ordonanța de plată parțială. Ordonanța de plată are titlu executoriu chiar dacă este atacată (iar cererea în anulare nu suspendă executarea).

Echipa noastră vă oferă servicii de recuperare datorii în țări din Uniunea Europeană, Marea Britanie dar și alte țări.

Cum vă poate ajuta echipa noastră de avocați din București?

Echipa noastră de avocați specializată în recuperarea datoriilor vă poate ajuta în etapa de colectare amiabilă prin îndeplinirea pașilor uzuali în acest stadiu al procesului (transmiterea, în numele clientului, a notificărilor de plată). Dacă nu este posibilă colectarea amiabilă, echipa noastră va trece la etapa juridică, urmând să parcurgă toți pașii necesari pentru notificarea debitorului.

Recuperarea plăților restante poate avea loc eficient și rapid cu ajutorul echipei noastre de avocați recuperare creanțe. Vă punem la dispoziție servicii de recuperare datorii pe cale amiabilă dar și servicii urgente sau de colectare pe cale juridică.

Darie, Manea și Asociații este un cabinet de avocatură cu experiență în drept comercial, administrativ și civil și alte domenii de drept. Echipa noastră include și specialiști în domeniul recuperării de creanțe, astfel, avocații noștri putând să ofere servicii de cea mai înaltă calitate, în baza experienței dobândite de-a lungul timpului.

Pentru mai multe informații și consultanță gratuită, nu ezitați să contactați un avocat recuperare creanțe din echipa noastră.