We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Avocați în drept comercial

Biroul de avocatură Darie & Manea va pune la dispoziție o echipa formată din unii dintre cei mai competenți avocați de drept compercial din România. Va oferim un pachet complet de servicii, care va permit să înființați în cel mai scurt timp o societate comercială, cu multiple obiecte de activitate.

Întrebare: Ce tipuri de companii se pot înființa în România?

Răspuns: Echipa noastră, formată din unii dintre cei mai experimentați avocați de drept comercial din țară, va poate ajută la înființarea următoarelor tipuri de companii:

Înființare Firma – SRL (Societate cu Răspundere Limitată)

Societatea cu răspundere limitată este acea formă de societate comercială ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociații sunt obligați numai în limita capitalului social subscris. Capitalul social va fi fixat de către asociați în funcție de nevoile societății, cu respectarea plafonului minim stabilit de lege în valoare de 200 Ron.

Înființare Firma – SA (Societate pe Acțiuni)

Societatea comercială pe acțiuni este formă de societate comercială al cărei capital social este împărțit în acțiuni, iar obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, actionarii răspunzând numai în limita aportului lor. Capitalul social va fi fixat de către acționari raportat la nevoile societății, însă nu poate fi mai mic decât echivalentul în Ron a 25.000 Euro.

Înființare de Filiala

Filiala este o societatea comercială cu personalitate juridică. Filiala este constituită de societatea primară care deține majoritatea capitalului. Filiala participa la raporturile juridice în nume propriu, prin actele juridice ale reprezentanților săi, dobândește drepturi și își asumă obligații, cu angajarea unei răspunderi proprii.

Înființare de Sucursala

Sucursala este un dezmembramant fără personalitate juridică al societății comerciale, depinzând de o anumită autonomie, în limitele stabilite de societate. Sucursala nu poate participa în nume propriu la circuitul juridic. Actele juridice pe care le reclamă desfășurarea activității sucursalei se încheie de reprezentanții desemnați de societatea comercială.

Înființare de Reprezentanță

Reprezentanta – este o entitate juridico-economică; ea îndeplinește funcții de intermediere între societatea care a constituit-o și partenerii externi ai acesteia. Reprezentanta nu este subiect de drept distinct, neavând personalitate juridică și fiind dependență economic față de societatea care a constituit-o.

Înființare de Fundații / Înființare de Asociații

Asociația este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, al unor colectivități sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.

Permise Speciale și Licențe

Cabinetul de avocați Darie & Manea a ajutat un număr mare de clienți străini să-și stabilească afacerile în România. Noi nu oferim doar asistență pentru formarea noilor companii românești sau filialelor românești ale companiilor străine, ne ocupăm și de întregul proces de formare al companiilor.

Societăți deja create

Companiile deja create sunt pur și simplu societățile cu răspundere limitată pe care firma avocatură din București Darie & Manea le-a înregistrat pentru binele și confortul clientului. Cu o companie deja creată puteți prelua controlul instantaneu; este foarte utilă dacă aveți nevoie să înregistrați o companie înainte de o anumită dată.

Nu ne dorim că problemele juridice să stea în calea deschiderii sau extinderii afacerii dumneavoastră. Avocați noștri din București sunt aici pentru a ajută și pentru de a face procesul de înființare a unei societăți ușor și rapid. Sunați-ne acum pentru consultanță gratuită!