We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Tipuri de vize oferite cetățenilor străini

Întrebare: Am nevoie de un avocat care să mă ajute la obținerea unei vize de ședere lungă în România. Mă puteți ajuta?

Răspuns: Cabinetul nostru de avocatură are o vastă experiență în obținerea autorizațiilor de muncă (permise de muncă), precum și a permiselor de ședere temporare sau permanente. Vă putem oferi asistență completă pentru a obține viză pentru România.

Serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatură includ:

 • Consultanță cu privire la obținerea vizei de ședere;
 • Obținerea autorizației de muncă în vederea angajării cetățenilor români de către societăți comerciale cu sediul în România;
 • Reprezentare în față Oficiului Român pentru Imigrări pentru obținerea sau prelungirea oricăror tipuri de vize;
 • Prelungirea dreptului de ședere;
 • Stabilirea domiciliului în România.

Întrebare: În ce circumstanțe se poate solicită și acordă viza de lungă ședere în România?

Răspuns: În România, viza de lungă ședere poate fi cerută pentru următoarele scopuri:

1. Viza de lungă ședere pentru angajare în muncă

 • Viza de lungă ședere pentru angajare în muncă se acordă străinilor pe baza avizului Oficiului pentru Migrația Forței de Muncă și al Oficiului Român pentru Imigrări. Este unul dintre tipurile de vize pentru România solicitat adeseori de către străini.
 • Avizul Oficiului pentru Migrația Forței de Muncă se eliberează, la solicitarea angajatorului, care trebuie să facă dovadă faptului că desfășoară o activitate legală în România, iar străinii pot fi încadrați în muncă pe teritoriul României la angajatori care funcționează în mod legal, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
 • Locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate de cetățeni români, ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European, precum și de rezidenții permanenți pe teritoriul României;
 • Îndeplinesc condițiile speciale de pregătire profesională, experiență în activitate și autorizare, solicitate de angajator conform legislației în vigoare;
 • Fac dovadă faptului că sunt apți din punct de vedere medical să desfășoare activitatea respectivă și nu au antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfășoară sau urmează să o desfășoare pe teritoriul României;
 • Se încadrează în contingentul anual aprobat prin Hotărâre a Guvernului;
 • Angajatorii au achitate la zi obligațiile către bugetul de stat.

2. Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități comerciale

 • Acest tip de viza se acordă, pe baza avizului Agenției Române pentru Investiții Străine, străinilor care sunt sau urmează să devină acționari ori asociați ai unor societăți comerciale, cu atribuții de conducere și administrare a acestora.

3. Viza de lungă ședere pentru alte scopuri

 • Viza de lungă ședere pentru alte scopuri se acordă, la cerere, de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din țară în care aceștia își au reședința sau domiciliul, următoarelor categorii de străini:
 1. Celor desemnați că administratori ai unei societăți comerciale;
 2. Celor detașați de către o companie străină cu sediul pe teritoriul unui stat membru al Organizației Mondiale a Comerțului la o reprezentanta, sucursala ori filiala a să, aflată pe teritoriul României, sau la o societate comercială, persoană juridică română, al cărei asociat/acționar este compania străină;
 3. Celor detașați de un angajator cu sediul în străinătate la o persoană juridică din România, în baza unui contract comercial de prestări de servicii încheiat între cele două părți;
 4. Celor al căror acces pe piață muncii din România este reglementat prin acorduri bilaterale încheiate de România cu alte stat;

4. Viza de lungă ședere pentru străinii membri de familie ai cetățenilor români

 • Viza de lungă ședere se poate acorda:
 1. străinilor căsătoriți cu cetățeni români, cu condiția că această să nu fie o căsătorie de conveniență, constatată în condițiile prevăzute la art. 64, iar dacă a fost încheiată pe teritoriul României, solicitantul să fi avut drept de ședere la acea dată;
 2. străinilor care fac dovadă că nu sunt căsătoriți și care conviețuiesc cu cetățeni români, cu condiția că aceștia să aibă împreună cel puțin un copil;
 3. copiilor minori necăsătoriți, inclusiv celor adoptați;
 4. rudele de gradul I în linie ascendentă. 
 5. viza de lungă ședere pentru reîntregirea familiei.

5. Viza de lungă ședere pentru reîntregirea familiei 

Acest tip de viză pentru România poate fi acordat se acordă străinilor titulari ai unui drept de ședere temporară sau permanentă, precum și refugiații recunoscuți de către statul român. Aceștia pot solicită reîntregirea familiei pentru:

 1. soț/soție;
 2. copiii minori, necăsătoriți, ai titularului dreptului de ședere și ai soțului/soției, inclusiv copiii adoptați în comun de către aceștia;
 3. copiii minori, necăsătoriți, inclusiv cei adoptați, ai titularului dreptului de ședere, în cazul în care sunt în întreținerea efectivă a acestuia;
 4. copiii minori, necăsătoriți, inclusiv cei adoptați, ai soțului/soției titularului dreptului de ședere, în cazul în care sunt în întreținerea efectivă a acestuia.

6. Pentru desfășurarea de activități economice 

 • Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități economice se acordă străinilor care urmează să desfășoare activități economice în mod independent sau în cadrul unor asociații familiale, în conformitate cu legea privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice.

7. Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități profesionale

 • Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități profesionale în mod individual se acordă străinilor care urmează să desfășoare aceste activități în conformitate cu legile speciale care reglementează condițiile de exercitare a profesiilor respective.

8.  Viza de lungă ședere pentru studii

 • Viza de lungă ședere pentru studii poate fi acordată străinilor, la cerere, în limita locurilor stabilite potrivit legii de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din țară în care aceștia își au reședința sau domiciliul.

9. Viza de lungă ședere pentru activități umanitare sau religioase

 • Viza de lungă ședere pentru activități umanitare sau religioase se acordă străinilor, la cerere, de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din țară în care aceștia își au reședința sau domiciliul.

Formularul pentru solicitarea vizei de lungă ședere va include următoarele informații despre persoana care depune solicitarea:

 • Numele și prenumele;
 • Numele la naștere;
 • Data nașterii și codul numeri personal/numărul cărții de identitate;
 • Locul și țara nașterii;
 • Cetățenia din prezent și cetățenia la naștere;
 • Sexul și statutul  civil;
 • Prenumele tatălui și al mamei;
 • Documentul de călătorie (Pașaport turistic/pentru străini, Document de călătorie pentru refugiați, Carnet de marinar, altele);
 • Detalii despre documentul de călătorie (Nr. pașaport și autoritatea emitentă precum și valabilitatea);
 • Destinația principală;
 • Scopul șederii și alte șederi anterioare în România;
 • Alte vize emise în ultimii trei ani și valabilitatea acestora;
 • Data sosirii și a plecării precum și punctul de intrare și mijlocul de transport.

În completarea cererii sunt necesare și informații despre legăturile de rudenie din România (dacă este cazul) precum și datele cetățeanului român în întreținerea căruia se va afla persoana (doar dacă este cazul). Solicitantul va oferi și informații despre suportarea cheltuielilor de deplasare și modalitatea de întreținere pe durata șederii. Pentru aceste informații se oferă documente justificative, așa cum este cerut de către autorități.

Formularul este disponibil în format bilingv Română-Engleză.

Alte tipuri de vize pentru România

Ministerul Afacerilor Externe pune la dispoziția cetățenilor străini și alte tipuri de viză pentru România, în afară ce cele pentru termen lung descrise mai sus de către avocații noștri.

Vă prezentăm o listă cu vize potrivite pentru un scop care nu depășește 90 de zile în decursul unei perioade de 180 de zile (și pentru care nu există posibilitate de prelungire):

 • Viza de tranzit aeroportuar: pentru străinii care vor trece prin zona internațională de tranzit, fără a intra însă pe teritoriul țării; poate fi necesară în cazul unei escale;
 • Viza de tranzit: îi permite străinului să tranziteze teritoriul țării, cu mențiunea ca durata fiecărui tranzit să nu fie mai lungă de 5 zile;
 • Viza de scurtă ședere: potrivită pentru scopuri turistice, de afaceri, pentru o misiune de utilitate politică, publică sau administrativă, pentru activități culturale, sportive sau științifice care ne depășesc 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile;
 • Viză de scurtă ședere pe bază de invitație: un număr de state pot obține viză pentru România de scurtă ședere în scopurile descrise mai sus numai pe bază de invitație; lista țărilor include Palestina, Regatul Maroc, Republica Arabă Siriană, Republica Democrată Congo, Republica India, Republica Irak, Republica Mali, Statul Libia, precum și alte state.

Avocații noștri vă pot oferi detalii complete despre cerințele suplimentare de a obține invitația atunci când procedura pentru a obține viza pentru România cere acest lucru.

Vă putem oferi și detalii despre procedurile care vor fi implementate în urma intrării în vigoare a Acordului de Retragere a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană. Persoanele fizice sau juridice din Marea Britanie sunt scutite de obligația de a obține visa de tranzit aeroportuar, precum și în alte cazuri care pot fi prezentate pe larg de către echipa noastră.

Taxe vize pentru România

Lista de mai jos include cele mai importante taxe, în funcție de tipul de viză:

 • Viza tranzit aeroportuar, tranzit, scurtă ședere (tip A, B, C): 80 EUR;
 • Viza pentru România pentru copiii (A, B, C): 40 EUR;
 • Viză lungă ședere (D): 120 EUR.

Taxele se încasează anticipat și pot fi achitate și în dolari SUA sau în moneda țării de reședință, cu mențiunea că prețul se va raporta la cursul de schimb valutar mediu față de euro.

Uniunea Europeană a semnat un număr de acorduri cu privire la taxele pentru vizele de scurtă ședere pentru mai multe state terțe. Astfel de prevederi sunt în vigoare cu state precum Albania, Federația Rusă, Serbia, Ucraina, Georgia sau Republica Moldova. Mai jos vă prezentăm și taxele reduse în baza acordului existent:

 • 35 EUR pentru cetățeni din Albania, Federația Rusă, Serbia, Muntenegru, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaidjan și alte state;
 • 70 EUR taxă de urgență percepută pentru Federația Rusă, Ucraina și Republica Belarus (această taxă nu este percepută în cazul tuturor statelor);
 • Gratuitate pentru Republica Moldova și Republica Macedonia de Nord.

Vă rugăm să rețineți faptul că aceste taxe pot suferi modificări. Ne puteți contacta pentru mai multe detalii precum și pentru infamații actualizate.

Avocații noștri din București asigura reprezentare legală și consultanță aferentă, în vederea acordării de vize pentru România obținerii unui pașaport. Contactați-ne pentru o consultație legală gratuită.