We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Cum să obții viza de scurtă ședere în România

Întrebare: Ce este viza de scurtă ședere în România, când și cui se acordă și ce drepturi acordă străinilor?

Răspuns: 1. Viza scurtă ședere este viza care permite străinilor să solicite intrarea pe teritoriul României, pentru alte motive decât imigrarea, în vederea unei șederi neîntrerupte sau a mai multor șederi, a căror durata să nu depășească 90 de zile, în decurs de 6 luni de la dată primei intrări. Acest tip de viza poate fi eliberat cu una sau mai multe intrări.

1.1. În situația în care dată intrării pe teritoriul României nu poate fi stabilită pe baza mențiunilor din documentul de călătorie al străinului, Autoritatea pentru străini procedează potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 562/2006, privind crearea unui cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulațîi a persoanelor peste frontiere (Codul frontierelor Schengen), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L105 din 13 aprilie 2006.

2. În cazul străinilor care călătoresc în mod frecvent în România, pentru relațîi de afaceri-cooperare, la solicitarea autorităților administrative centrale sau a societăților comerciale cu mare capacitate economico-financiară, viza de scurtă ședere cu intrări multiple poate fi acordată și pe o perioada de un an și, în mod excepțional pe o perioada de până la 5 ani. Și în aceste situațîi durata șederii nu poate depăși 90 de zile în decurs de 6 luni.

3. Viza scurtă durata se acordă pentru următoarele scopuri:

 • misiune – străinilor care, pentru rațiuni ce țîn de funcția lor politică, administrativă sau de utilitate publică, trebuie să se deplaseze în România. Acest tip de viza se eliberează străinilor care îndeplinesc funcțîi în cadrul guvernelor, administrațiilor publice sau organizațiilor internaționale, precum și pentru cei care, prin scopul șederii lor în România, prezintă interes pentru relațiile dintre statul român și statul de aparență. Acest tip de viza se poate elibera și membrilor de familie care îi însoțesc pe aceștia;
 • turism – pentru străinul care urmează așa călătorească în România pentru motive turistice;
 • vizită – pentru străinul care intenționează să se deplaseze în România în vizită la cetățeni români sau străini posesori ai unui permis de ședere valabil;
 • afaceri – pentru străinul care intenționează să călătorească în România în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru învățarea sau verificarea folosirii și funcționarii bunurilor achiziționate ori vândute în cadrul contractelor comerciale și de cooperare industrială, precum și pentru străinul care este sau urmează să devină asociat ori acționar al unei societăți comerciale din România;
 • transport – pentru străinul care urmează să călătorească pentru perioade scurte, în scopul desfășurării unor activități profesionale legate de transportul de mărfuri sau persoane;
 • activități sportive – pentru străinul care urmează să între în România pe o durata limitată în vederea participării la competiții sportive;
 • activități culturale, științifice, umanitare, tratament medical de scurtă durata sau alte activități care nu contravin legilor române – în condițiile justificării prezenței în România.

4. Dreptul de ședere pe teritoriul României, conferit străinului prin viza de scurtă ședere, nu poate fi prelungit.

Întrebare: În ce condiții se acordă viza de scurtă ședere în România?

Răspuns: Va aducem la cunoșțînță următoarele condițîi de acordare a vizelor de scurtă ședere în România:

1. în funcție de scopul pentru care a fost solicitată viza de scurtă ședere, este necerasa îndeplinirea următoarelor condițîi:

 • Misiune – viza se acordă străinilor care fac dovadă că dețîn : o funcție politică, administrative sau de utilitate publică și se deplasează în România în virtutea acestor calități.
 • Turism – viza se acordă străinilor dacă prezintă :
  • voucher sau o rezervare fermă la o unitate de cazare turistică și itinerarul călătoriei;
  • bilet de călătorie valabil până la destinație sau permisul de conducere, cartea verde sau documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
  • asigurare medicală;
  • dovadă mijloacelor de întreținere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreagă perioada, dar nu mai puțîn de 500 euro ori echivalentul în băluță convertibilă.
 • Vizita – viza se acordă străinilor dacă prezintă:
  • bilet de călătorie valabil până la destinație sau permisul de conducere, cartea verde și documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
  • asigurare medicală;
  • invitație autentificată din partea persoanei vizitate, din care să rezulte că această va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăsește România până la dată la care încetează dreptul de ședere stabilit prin viza, precum și, atunci când persoană vizitată se obligă, mijloacele de întreținere și cazare a străinului;
  • dovadă mijloacelor de întreținere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreagă perioada, dar nu mai puțîn de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă;
  • dovadă asigurării condițiilor de cazare, sub formă unei rezervări ferme la o unitate de cazare, a unui act de proprietate sau de închiriere a unei locuințe în România pe numele solicitantului dacă persoană vizitată nu asigura cazarea.
 • Afaceri – viza se acordă străinilor dacă prezintă :
  • bilet de călătorie valabil până la destinație sau permisul de conducere, cartea verde și documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
  • asigurare medicală;
  • invitație din partea unei societăți comerciale sau autorități publice de a participa la întâlniri, conferințe, târguri ori congrese având legătură cu comerțul sau cu industria, din care să rezulte faptul că societatea comercială ori autoritatea publică respectivă va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăsește România până la dată la care încetează dreptul de ședere stabilit prin viza sau prin alte documente care dovedesc scopul călătoriei;
  • dovadă mijloacelor de întreținere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreagă perioada, dar nu mai puțîn de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă.
  • dovadă asigurării condițiilor de cazare.
 • Transport – viza se acordă străinilor dacă prezintă:
  • documente care să ateste profesia solicitantului, precum și activitatea ce urmează a fi desfășurată pe durata șederii;
  • asigurare medicală;
  • permisul de conducere, cartea verde și documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport
  • licență de transport și licență de execuție.
 • Activități sportive – viza se acordă străinilor dacă prezintă :
  • invitația organizatorilor, care să ateste asigurarea medicală și a cazării;
  • lista oficială a delegației sportive străine, cu specificarea calitățîi fiecărui membru;
  • avizul direcției județene pentru sport competențe teritorial.
 • Activități culturale, științifice, umanitare, tratament medical de scurtă durata sau alte activități care nu contravin legilor române – viza se acordă străinilor dacă prezintă :
  • documente emise de instituțiile la care urmează să se deplaseze pentru a justifică prezența în România;
  • bilet de călătorie valabil până la destinație sau permisul de conducere, cartea verde și documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
  • dovadă mijloacelor de întreținere în cuantum de 100 euro/zi ori echivalentul în valută convertibilă, pentru întreagă perioada;
  • asigurare medicală;
  • dovadă asigurării condițiilor de cazare.

Ne bucurăm să aflăm că sunteți interesați să veniți în România. Avocațîi noștri din București va pot îndrumă și ajută să obțineți cel mai ușor și repede viza de ședere scurtă în România. Va așteptăm pentru consultații legale gratuite