We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Suspendarea procesului în România

Care sunt modurile prin care un proces poate fi suspendat conform legislației României în această materie?

Conform reglementărilor Noului Cod de Procedura Civilă, suspendarea procesului fi: voluntară, de drept sau facultativă.

În ce situații poate interveni suspendarea voluntară și care este deosebirea dintre această și suspendarea facultativă?

În conformitate cu dispozițiile art. 411 din Codul de Procedura Civilă, suspendarea voluntară a judecății de către judecător intervine în următoarele situații:

 • amandoua părțile cer suspendarea judecății;
 • niciuna dintre părți nu se prezintă la strigarea cauzei, deși acestea au fost legal citate. Cu toate acestea, la cererea scrisă a reclamantului sau a pârâtului, cauza se poate judecă în lipsa.

Cererea de judecată în lipsa nu poate produce efecte decât în instanța în față căreia a fost formulată.

Suspendarea facultativă a judecății presupune posibilitatea judecătorului de a suspendă judecată:

 • atunci când soluționarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existența sau inexistentă unui drept care constituie obiectul unei alte judecați;
 • atunci când s-a început urmărirea penală pentru o infracțiune care ar constitui factor decizional în privința hotărârii care urmează să se pronunțe, dacă legea nu prevede altfel;
 • în alte cazuri prevăzute de lege.

După cum putem observă, suspendarea voluntară a judecății presupune suspendarea procesului de către judecător în situații în care se manifestă voință părților, pe când suspendarea facultativă reprezintă opțiunea care i se oferă judecătorului de a suspendă judecată atunci când soluționarea procesului depinde fie de un drept, fie de începerea urmăririi penale a unei infracțiuni aflată în legătură cu procesul respectiv.

Care sunt cauzele care conduc la suspendarea de drept a procesului?

Potrivit art. 412 din Codul de Procedura Civilă, suspendarea de drept a judecății are loc:

 • prin decesul uneia dintre părți, însă doar până la introducerea moștenitorilor în cauza, exceptând situația în care partea interesată cere acordarea unui termen pentru introducerea în judecată a acestora;
 • prin punerea sub curatela sau interdicția judecătorească a uneia dintre părți, până este numit curatorul sau tutorele;
 • prin decesul reprezentantului ori a mandatarului unei părți, deces care a survenit în termen de maxim 15 zile înainte de ziua înfățișării, până are loc numirea unui nou reprezentant sau mandatar;
 • prin încetarea funcției tutorelui sau curatorului, până este numit un alt tutore sau curator;
 • prin dizolvarea persoanei juridice, până este desemnat lichidatorul;
 • prin deschiderea procedurii insolvenței în baza unei hotărâri judecătorești definitive, în cazul în care debitorul trebuie reprezentat, până are loc numirea lichidatorului judiciar sau a administratorului; 
 • prin formularea de către instanța a unei cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare care este adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene;
 • în alte cazuri determinate de lege.

Aceste situații nu vor împiedică pronunțarea hotărârii în cazul în care aceste evenimente s-au petrecut după închiderea dezbaterilor.

Care sunt căile de atac prevăzute de lege împotriva hotărârii de suspendare a judecății?

Instanța va pronunță suspendarea procesului prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, separat, la instanța ierarhic superioară. În situația în care suspendarea s-a dispus de către Înalta Curte de Casație și Justiție, hotărârea este definitivă.

Declararea recursului împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea judecății, cât și împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de repunere pe rol a procesului, poate avea loc pe durata suspendării cursului judecării procesului.

Poate fi reluată judecarea procesului? Dacă da, în ce situații?

Judecată cauzei care a fost suspendată se poate relua:

 • prin cererea de redeschidere formulată de către una din părți, în cazul suspendării voluntare;
 • prin cerere de redeschidere a procesului, formulată cu indicarea moștenitorilor, a curatorului sau a tutorelui, a persoanei reprezentate de mandatarul defunct, a mandatarului nou, a părții interesate, a lichidatorului, a lichidatorului judiciar sau a administratorului, în cazul suspendării facultative;
 • în cazul formulării de către instanța a unei cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare care este adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene, după pronunțarea hotărârii de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene;
 • prin alte modalități prevăzute de lege.

Pentru mai multe informații privind modalitățile de suspendare a judecății unei cauze ori a situațiilor în care această suspendare poate interveni, va puteți adresa cu încredere echipei de avocați din cadrul firmei de avocatură Darie, Manea & asociații, care va vor oferi consultanță juridică de specialitate, precum și reprezentare în față autorităților competențe.