We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Regimul comunității convenționale în România

Ce reprezintă regimul comunității convenționale și care este aplicabilitatea acestuia în conformitate cu legea română?

Conform art. 366 din Codul Civil, regimul comunității convenționale poate fi folosit atunci când se dorește o derogare de la dispozițiilor referitoare la regimul comunității legale. Această aplicare a regimului comunității convenționale se aplică prin convenție matrimonială.

Convenția matrimonială trebuie să fie încheiată în formă autentică, sancțiunea fiind nulitatea absolută, respectând, de asemenea, formele de publicitate impuse de lege pentru opozabilitatea să față de terți.

Încheierea unei convenții matrimoniale în acest sens va implică aplicarea cu exclusivitate a dispozițiilor convenției față de dispozițiile regimului comunității legale?

Nu. Potrivit dispozițiilor legale în această materie, deși regimul comunității convenționale este utilizat pentru a derogă de la dispozițiile privind regimul comunității legale, dispozițiile celui dintâi se vor completă cu dispozițiile regimului comunității legale în măsură în care prin convenția matrimonială nu au fost prevăzute anumite aspecte.

Asupra căror aspecte poate fi încheiată o convenție matrimonială pentru a se putea aplică în mod legal regimul comunității convenționale?

Art. 367 din Codul Civil stabilește limitele regimului comunității convenționale, reglementand aspectele care pot constitui obiect al convenției matrimoniale, aspecte în privința cărora va fi aplicat regimul comunității convenționale.

Astfel, convenția matrimonială poate privi unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

• includerea în comunitate, în tot sau în parte, a bunurilor care au fost dobândite, ori a datoriilor proprii care s-au născut înainte sau după încheierea căsătoriei;

Acest aspect impune și o anumită limita în privința bunurilor care pot fi incluse în comunitate, legea prevăzând faptul că de la această posibilitate sunt excluse bunurile de uz personal, precum și bunurile care sunt destinate exercitații profesiei unuia dintre soți, dacă acestea din urmă nu reprezintă elemente ale unui fond de comerț care face parte din comunitatea de bunuri.

• restrângerea comunității la bunurile ori la datoriile care au fost astfel determinate în convenția matrimonială, indiferent dacă acestea sunt dobândite sau născute înaintea încheierii căsătoriei sau în timpul căsătoriei;

Din categoria datoriilor la care poate fi restrânsă comunitatea conform regimului comunității convenționale fac excepție obligațiile care sunt asumate de către oricare dintre soți cu scopul de a acoperi cheltuielile obișnuite ale căsătoriei.

• obligativitatea acordului ambilor soți pentru a putea încheia anumite acte de administrare;

În această situație, legea reglementează posibilitatea unuia dintre soți de a încheia singur actul, obțînând cu toate acestea, în mod necesar, încuviințarea prealabilă a instanței de tutela, în cazul în care celălalt soț fie se opune în mod abuziv, fie se regăsește în imposibilitatea de a-și exprimă voință cu privire la acest aspect.

• includerea unei clauze de preciput;

Clauză de preciput poate fi introdusă prin convenție matrimonială și reprezintă clauză prin intermediul căreia se stipulează faptul că soțul supraviețuitor va prelua fără plata și înainte de partajul moștenirii unul sau mai multe dintre bunurile comune deținute fie în devălmășie, fie în coproprietate. Mai mult, clauză de preciput poate fi reciprocă, în sensul că poate fi prevăzută în beneficiul ambilor soți sau numai pentru unul dintre aceștia, iar această clauză nu este supusă raportului donațiilor.

În ceea ce privește executarea clauzei de preciput, Codul Civil stabilește faptul că această se va realiza în natură, iar în cazul în care acest lucru nueste posibil, va fi executată prin echivalent, din valoarea activului net al comunității.

• modalități referitoare la lichidarea comunității convenționale.

Avocații noștri va stau la dispoziție pentru consultanță juridică de specialitate în materia regimurilor matrimoniale astfel cum sunt guvernate de legea română, oferind soluții optime, adaptate la particularitățile fiecărui caz, bazate pe informații corecte și complete, actualizate cu ultimele modificări legislative. Dacă doriți mai multe informații privind regimul comunității convenționale, puteți apela cu încredere la echipa de avocați din cadrul firmei de avocatură Darie, Manea & asociații.