We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Recuperarea creanțelor din contractele de transport

Recuperarea creanțelor din contractele de transport pe teritoriul României

În cazul în care va aflați în situația recuperării unor create rezultate din desfășurarea activităților de transport rutier de marfă sau persoane, pe teritoriul României, legea va pune la dispoziție mai multe opțiuni legale ce pot fi utilizate în funcție de anumite criterii, precum:

  • Modalitatea inchiereii contractului de transport în urmă căruia au rezultat aceste creanțe
  •  Cuantumul creanțelor ce trebuiesc recuperate
  • Dovezile prin care se susțîn pretențiile reclamantului

Beneficiarul, expeditorul sau transportatorul care dorește recuperarea creanțelor în baza unui contract de transport, poate alege din următoarele variante:

Ordonanță de plata  

Este o procedura simplificată la care se poate apela, în cazul în care creditorul deține o creanță certă, exigibilă și lichidă împotriva părții acuzate care constă în obligații de plata a unor sume de bani (nu contează cuantumul acestora). Aici se iau în considerare și contractele de transport încheiate între un profesionist și o autoritate contractantă care a for determinat prin status, regulament sau alt document scris semnat de către ambele părți.

În plus față de creanțele datorate în baza contractului, creditorul poate cere și dobânzi sau penalități pentru întârzierea achitării acestora. În cazul în care, această dobânda sau penalizare, nu este trecută în contractul de transport, va fi aplicată conform legii dobânda penalizatoare. Mai mult, se pot pretinde și daune-interese suplimentare pentru cheltuielile efectuate în procesul recuperării creanțelor.

Pe de altă parte, această modalitate nu poate fi accesată în cazul unei proceduri de insolvență, unde creanțele sunt înscrise la masă credală.

Această cerere de ordonanță de plata trebuie timbrată cu 200 lei, iar în cazul în care instanța de judecată aprobă cererea că fiind întemeiată, va emite o ordonanță de plata cu titlu executoriu care va conține termenul și suma de plata. Această cerere are autoritate de lucru judecat provizorie în cazul în care este atacată cu o cerere de anulare, până la soluționarea acesteia.

Cererea de valoare redusă

Procedura specială care nu ia în calcul dobânzi, cheltuieli de judecată și nu depășește suma de 10.000 lei la dată sesizării.

Judecătoria este competență din punct de vedere material pentru a solution o astfel de cerere în prima instanța. Privind componentă teritorială, se urmează regulile din dreptul comun, fiind competență instanța de la sediul pârâtului și cea de la locul de plecare sau sosire. Procedura fiind în totalitate scrisă, se desfășoară în camera de consiliu și în cadrul acesteia se solicită lămuriri suplimentare privind createle, putând fi acceptate și alte probe exceptând documentele depuse de ambele părți.

Nu vor fi însă acceptate probe care necesită cheltuieli de adimistrare disproportionare față de valoarea cererii. Avantajele procedurii sunt: termenul de soluționare rapid, costurile reduce de judecată și finalizarea prin obținerea unui titlu executoriu de drept.

Cabinetul de avocatură Darie, Manea și Asociații te pot ajută să alegi cea mai bună varianta de recuperare a creanțelor pentru ține, și să îți facă cât mai ușoară trecerea prin acest proces. Nu ezită să ne contactezi pentru o consultație gratuită.