We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Punerea în întârziere a debitorului

La ce se referă noțiunea de punere în întârziere a debitorului conform dispozițiilor Noului Cod Civil?

Punerea în întârziere a debitorului reprezintă modalitatea prin care creditorul atrage atenția debitorului în privința neîndeplinirii obligațiilor sale la termenele stabilite în contract – debitorul se află în întârziere în executarea obligațiilor. Practic, punerea în întârziere a debitorului reprezintă acțiunea creditorului de a pretinde executarea obligațiilor de către debitor.

Care sunt modalitățile prin care se poate realiza punerea în întârziere a debitorului?

Potrivit dispozițiilor Noului Cod Civil, punerea în întârziere a debitorului operează fie de drept, fie la cererea creditorului.

Modalitățile prin care creditorul poate proceda la punerea în întârziere a debitorului sunt: notificarea scrisă și cererea de chemare în judecată.

Notificarea scrisă prin care creditorul cere debitorului executarea obligației se va comunica debitorului prin intermediul executorului judecătoresc ori prin altă cale care să garanteze dovadă comunicarea notificării. Pe calea notificării scrise este acordat debitorului un termen determinat de executare a obligației particularizat în funcție de natură acesteia și de circumstanțe. În cazul în care notificarea nu stabilește termenul de executare, debitorul va trebui să își execute obligația în privința căruia este pus în întârziere într-un termen rezonabil care se calculează de la dată comunicării notificării scrise.

Pe durata termenului de executare precizat în notificarea scrisă, creditorul are dreptul de a suspendă executarea obligației sale, precum și dreptul de a cere daune-interese. Cu toate acestea, creditorul nu va avea putea:

a) să ceară sau să procedeze la executarea silită a obligației;

b) să procedeze la rezolutiunea sau rezilierea contractului ori la reducerea propriei obligațîi corelative.

 Aceste drepturi se vor află la dispoziția creditorului numai în situația în care debitorul îi aduce la cunoștință faptul că nu va execută obligațiile în termen ori dacă acesta din urmă nu își execută obligațiile până la expirarea termenului prevăzut în notificare.

Cererea de chemare în judecată fără că debitorul să fi fost anterior pus în întârziere îi va oferi acestuia dreptul de a execută obligația într-un termen rezonabil care se calculează de la dată comunicării cererii. În situația în care debitorul își va execută obligațiile în acest termen, cheltuielile de judecată vor rămâne în sarcina creditorului.

Care sunt cazurile în care debitorul este de drept în întârziere?

Punerea de drept în întârziere a debitorului va avea loc în situațiile în care:

  • a fost stipulat acest efect în care s-a împlinit termenul prevăzut pentru executarea obligației;
  • executarea obligației era considerată utilă într-o anumită perioada de timp ori există urgență în privința să, însă debitorul nu a acționat în acest sens;
  • debitorul a încălcat o obligație de a nu face ori faptele sale au transformat obligația într-o obligație imposibil de executat în natură;
  • intenția debitorului de a nu execută obligația este manifestată neîndoielnic de către acesta ;
  • în cazul unei obligații cu executare succesivă, debitorul refuză ori neglizeaza în mod repetat să își execute obligația;
  • nu s-a executat obligația asumată în cadrul exercitării activității unei întreprinderi de a plăti o anumită suma de bani;
  • obligația se naște din comiterea unei fapte ilicite extracontractuale.

Este util să cunoașteți faptul că dovadă cazurilor în care debitorul se află de drept în întârziere se află în sarcina creditorului.

Mai mult, debitorul nu va fi pus în întârziere în situația în care acesta a oferit executarea prestației datorate însă creditorul a refuzat fără un temei legal să o primească.

Care sunt efectele produse de punerea în întârziere a debitorului?

De la dată la care se află în întârziere, debitorul va răspunde pentru orice pierdere care a fost cauzată de către un caz fortuit, exceptând situația în care cazul fortuit îl liberează pe debitor de executarea obligației. Mai mult, debitorul va începe să datoreze creditorului daune-interese moratorii, pentru executarea cu întârziere a obligației, însă și daune pentru neexecutarea totală sau parțială a obligației.

În ceea ce privește vânzarea bunurilor mobile, cumpărătorul se va află de drept în întârziere în ceea ce privește executarea obligațiilor sale dacă nu a plătit prețul și nu a preluat bunul la scadență. În cazul bunurilor mobile care sunt supuse deteriorării rapide ori a schimbărilor dese de valoare, cumpărătorul se va află de drept în întârziere în ceea ce privește preluarea acestora atunci când nu le-a preluat în termenul stabilit, chiar și în situația în care prețul a fost achitat, ori când acesta a solicitat predarea fără însă a plăti prețul.

Avocații din cadrul firmei de avocatură Darie, Manea & asociații va stau la dispoziție cu toate informațiile privind punerea în întârziere a debitorului. Nu ezitați să constultati lista avocaților specializați regăsită pe pagină noastră oficială. Aceștia va vor oferi consultanță juridică, precum și reprezentare în față autorităților competențe.