We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Prescripția dreptului la executare silită în România

Care este termenul de prescripție a dreptului de executare silită?

Conform art. 706 al Noului Cod de Procedura Civilă, dacă legea nu prevede altfel, termenul de prescripție a dreptului de a obține executarea silită este de 3 ani. În ceea ce privește titlurile care sunt emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripție este de 10 ani.

Ce efecte produce împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită?

Împlinirea termenului de prescripție stinge dreptul de executare silită, iar titlurile executorii își pierd puterea executorie. În ceea ce privește hotărârile judecătorești și arbitrare, creditorul are posibilitatea de a obține un nou titlu executoriu printr-un nou proces, excepția autorității de lucru judecat nefiind aplicabilă, însă numai în cazul în care dreptul de a obține obligarea păratului este imprescriptibil sau nu s-a prescris.

Este util de știut faptul că prescripția operează numai la cererea persoanei interesate, și nu de plin drept, astfel cum este reglementat în art. 707 alin. (1) al Noului Cod de Procedura Civilă.

Care sunt cazurile reglementate de lege în care intervin suspendarea sau încetarea prescripției dreptului de a obține executarea silită?

Suspendarea cursului prescripției are loc în următoarele situații:

 • în acele situații care au fost stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripție a dreptului de a obține obligarea păratului;
 • pe durata de timp în care suspendarea executării silite este prevăzută de lege sau a fost stabilită de către instanța sau alt organ jurisdicțional competent;
 • pe perioada în care debitorul nu deține bunuri urmaribile, deține bunuri care nu au putut fi valorificate sau acesta își sustrage veniturile și bunurile de la urmărire;
 • în alte situații determinate de lege.

Cu toate acestea, cursul prescripției dreptului de a cere executarea silită nu se suspendă pe durata de timp în care executarea silită se suspendă la cererea creditorului urmăritor.

Încetarea cursului prescripției are loc:

 • la dată la care debitorul, anterior începerii executării silite sau în timpul acesteia,  îndeplinește un act voluntar de executare a obligației care este prevăzută în titlul executoriu sau recunoaște datoria în orice altă modalitate;
 • la dată depunerii cererii de executare alături de titlul executoriu, chiar dacă această a fost adresată unui organ de executare necompetent;
 • la dată depunerii cererii de intervenție în cadrul urmăririi silite pornite de către alți creditori;
 • la dată îndeplinirii unui act de executare în cursul executării silite;
 • la dată depunerii cererii de reluare a executării;
 • în alte cazuri stabilite de lege.

Cu toate acestea, cursul prescripției nu va înceta dacă executarea silită a fost anulată, respinsă, dacă s-a perimat sau dacă cel care a făcut-o a renunțat la ea, conform art. 709 din Noul Cod de Procedura Civilă.

Cum poate avea loc repunerea în termenul de prescripție?

După împlinirea termenului de prescripție, creditorul poate să cerea repunerea în termenul de prescripție, după împlinirea acestuia, însă doar dacă acesta a fost împiedicat să ceară executarea silită de către anumite motive temeinice.

Cererea de repunere în termenul de prescripție se depune la instanța de executare competență în maxim 15 zile de la încetarea împiedicării. 

În situația în care are loc admiterea cererii de repunere în termen, creditorul are dreptul să formuleze cererea de executare silită în termen de cel mult 30 de zile de la dată rămânerii definitive a hotărârii.

Pentru informații suplimentare privind procedura executării silite, a modului de operare a termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită ori modalitățile de suspendare, de încetare sau de repunere în termen, nu ezitați să contactați unul dintre avocații din cadrul firmei de avocatură Darie, Manea & asociații care va va oferi consultanță juridică de specialitate, precum și reprezentare în față autorităților competențe.