We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Permise de muncă pentru străinii din România

Întrebare: Ce servicii legate de obținerea vizei puteți oferi cetățenilor aflați pe teritoriul României?

Răspuns: Cabinetul nostru de avocatură are o vastă experiență în obținerea autorizațiilor de muncă (permise de muncă), precum și a permiselor de ședere temporare sau permamente.

Serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatură includ:

•  Consultanță cu privire la obținerea vizei de ședere;
• Obținerea autorizației de muncă în vederea angajării cetățenilor români de către societăți comerciale cu sediul în România;
•  Reprezentare în față Oficiului Român pentru Imigrări pentru obținerea sau prelungirea oricăror tipuri de vize;
•  Prelungirea dreptului de ședere;
•  Stabilirea domiciliului în România;

Întrebare: În ce condiții poate un străin cere viza de lungă ședere în România?

Răspuns: În România, viza de lungă ședere poate fi cerută pentru următoarele scopuri:

Viza de lungă ședere pentru angajare în muncă

• Viza de lungă ședere pentru angajare în muncă se acordă străinilor pe baza avizului Oficiului pentru Migrația Forței de Muncă și al Oficiului Român pentru Imigrări.
• Avizul Oficiului pentru Migrația Forței de Muncă se eliberează, la solicitarea angajatorului, care trebuie să facă dovadă faptului că desfășoară o activitate legală în România, iar străinii pot fi încadrați în muncă pe teritoriul României la angajatori care funcționează în mod legal, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 1. Locurile de muncă vacanțe nu pot fi ocupate de cetățeni români, ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European, precum și de rezidenții permanenți pe teritoriul României;
 2. Îndeplinesc condițiile speciale de pregătire profesională, experiență în activitate și autorizare, solicitate de angajator conform legislației în vigoare;
 3. Fac dovadă faptului că sunt apți din punct de vedere medical să desfășoare activitatea respectivă și nu au antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfășoară sau urmează să o desfășoare pe teritoriul României;
 4. Se încadrează în contingentul anual aprobat prin Hotărâre a Guvernului;
 5. Angajatorii au achitate la zi obligațiile către bugetul de stat;

Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități comerciale

• Acest tip de viza se acordă, pe baza avizului Agenției Române pentru Investiții Străine, străinilor care sunt sau urmează să devină acționari ori asociați ai unor societăți comerciale, cu atribuții de conducere și administrare a acestora.

Viza de lungă ședere pentru alte scopuri

• Viza de lungă ședere pentru alte scopuri se acordă, la cerere, de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din țară în care aceștia își au reședința sau domiciliul, următoarelor categorii de străini:

 1. Celor desemnați că administratori ai unei societăți comerciale;
 2. Celor detașați de către o companie străînă cu sediul pe teritoriul unui stat membru al Organizației Mondiale a Comerțului la o reprezentanta, sucursala ori filiala a să, aflată pe teritoriul României, sau la o societate comercială, persoană juridică română, al cărei asociat/acționar este compania străînă;
 3. Celor detașați de un angajator cu sediul în străînătate la o persoană juridică din România, în baza unui contract comercial de prestări de servicii încheiat între cele două părți;
 4. Celor al căror acces pe piață muncii din România este reglementat prin acorduri bilaterale încheiate de România cu alte stat;

Viza de lungă ședere pentru străinii membri de familie ai cetățenilor români

•  Viza română de lungă ședere se poate acordă:

 1. străinilor căsătoriți cu cetățeni români, cu condiția că această să nu fie o căsătorie de conveniență, constatată în condițiile prevăzute la art. 64, iar dacă a fost încheiată pe teritoriul României, solicitantul să fi avut drept de ședere la acea dată;
 2. străinilor care fac dovadă că nu sunt căsătoriți și care conviețuiesc cu cetățeni români, cu condiția că aceștia să aibă împreună cel puțîn un copil;
 3. copiilor minori necăsătoriți, inclusiv celor adoptați;
 4. rudele de gradul I în linie ascendentă.

Viza de lungă ședere pentru reîntregirea familiei

• Viza română de lungă ședere pentru reîntregirea familiei poate fi acordată străinilor titulari ai unui drept de ședere temporară sau permanentă, precum și refugiații recunoscuți de către statul român. Aceștia pot solicită reîntregirea familiei pentru:

 1. soț/soție;
 2. copiii minori, necăsătoriți, ai titularului dreptului de ședere și ai soțului/soției, inclusiv copiii adoptați în comun de către aceștia;
 3. copiii minori, necăsătoriți, inclusiv cei adoptați, ai titularului dreptului de ședere, în cazul în care sunt în întreținerea efectivă a acestuia;
 4. copiii minori, necăsătoriți, inclusiv cei adoptați, ai soțului/soției titularului dreptului de ședere, în cazul în care sunt în întreținerea efectivă a acestuia.

Pentru desfășurarea de activități economice

• Viza de România de lungă ședere pentru desfășurarea de activități economice se acordă străinilor care urmează să desfășoare activități economice în mod independent sau în cadrul unor asociații familiale, în conformitate cu legea privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice.

Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități profesionale

• Viza de România de lungă ședere pentru desfășurarea de activități profesionale în mod individual se acordă străinilor care urmează să desfășoare aceste activități în conformitate cu legile speciale care reglementează condițiile de exercitare a profesiilor respective.

Viza de lungă ședere pentru studii

• Vize de România de lungă ședere pentru studii poate fi acordată străinilor, la cerere, în limita locurilor stabilite potrivit legii de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din țară în care aceștia își au reședința sau domiciliul.

Viza de lungă ședere pentru activități umanitare sau religioase

• Vize de România de lungă ședere pentru activități umanitare sau religioase se acordă străinilor, la cerere, de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, din țară în care aceștia își au reședința sau domiciliul.


Informațiile prezentate mai sus sunt cu titlu informativ. Pentru mai multe detalii cu privire la obținerea autorizațiilor de muncă sau a permiselor de ședere temporare sau permanente în România, va rugăm să ne contactați. Avocații noștri din București va oferă consultanță gratuită.