We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Perimarea în România

Ce reprezintă perimarea și care este legea care reglementează această noțiune juridică?

Perimarea unei cereri este reglementată în art. 416 – 423 ale Codului de Procedura Civilă. Conform art. 416, orice cerere de chemare în judecată, apel, recurs, contestație sau revizuire, precum și orice altă cerere de reformare sau de retractare se perima de drept, mai precis se stinge, dacă această a rămas în nelucrare timp de 6 luni din motive care îi sunt imputabile părții. Aceste cereri se vor perima de drept chiar și împotriva incapabililor.

Conform legii menționate anterior, se consideră că termenul de perimare începe să curgă de la dată la care ultimul act de procedura a fost îndeplinit de către părți ori de către instanța.

Întrucât perimarea cererii presupune lipsa de acțiune a părții, situațiile în care actul de procedura trebuia să fie îndeplinit din oficiu ori când nu se poate fixă un termen de judecată sau cererea nu a ajuns la instanța competență din motive care nu sunt imputabile părții nu constituie cauze de perimare.

Care sunt cazurile în care cursul perimarii poate fi suspendat?

Conform art. 418 al Codului de Procedura Civilă, cursul perimarii se consideră suspendat pentru perioada de timp în care suspendarea procesului este pronunțată de către instanța pentru unul din cazurile de suspendare facultativă reglementată în art. 413, însă și în alte situații reglementate de lege atunci când suspendarea nu a fost cauzată de către lipsa de stăruință a părților în proces.

În cazurile de suspendare de drept a judecății, cursul perimarii este suspendat pentru o perioada de o luna începând de la dată la care au avut loc faptele care au reprezentat motivul suspendării procesului, dacă aceste fapte s-au petrecut în ultimele 3 luni ale termenului de perimare.

De asemenea, cursul perimarii poate fi suspendat și în situația și pentru durata de timp în care partea este împiedicată să staruiasca în judecată din cauza unor argumente justificate, însă și în alte cazuri prevăzute de lege.

Legea prevede în art. 417 și posibilitatea întreruperii cursului perimarii prin realizarea, de către partea care justifică un interes, a unui act procedural cu scopul judecării procesului.

Care sunt efectele pe care le produce perimarea conform legislației în materie?

Perimarea presupune lipsirea de efect a tuturor actelor procedurale care au fost realizate în respectivă instanța.

În situația în care este întreprinsă o nouă cerere de chemare în judecată, părțile pot utiliza dovezile administrative care au fost folosite pe durata judecării cererii perimate, însă doar dacă nouă instanța consideră că nu este necesară refacerea acestora.

Dacă există mai mulți pârâți ori reclamanți împreună, cererea de perimare sau actul de procedura care produce întreruperea perimarii al unuia dintre aceștia va putea folosi și celorlalți.

În cazul în care doriți mai multe informații referitoare la cazurile în care intervine perimarea unei cereri judecătorești, care sunt cauzele care produc suspendarea cursului perimarii ori efectele pe care le produce perimarea în conformitate cu legislația română în materie, nu ezitați să contactați unul dintre avocații specializați în domeniul dreptului de procedura civilă din cadrul firmei de avocatură Darie, Manea & asociații.