We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Parcuri Fotovoltaice – Ferme Eoliene

Un domeniu care ofera oportunitati notabile pentru noi investitii in Romania este cel al Mediului si al Dezvoltarii Durabile. In ultimii ani tara noastra a facut progrese insemnate in acest sens, parcurile fotovoltaice si fermele eoliene fiind construite cu precadere in Doborgea care este zona cea mai adecvata pentru astfel de investitii. Cu cat devine mai popular acest sector cu atat posibilii investitori prefera sa-si securizeze planul de investitii apeland la ajutorul unor profesionisti care le pot asigura asistenta legala si eventuala reprezentare. Dat fiind faptul ca acest domeniu este relativ nou si existenta unei baze legale eficiente este in stadiu incipient se simte necesitatea unei interventii lucide care sa poata oferi  suportul juridic necesar. In aceasi masura procedurile explicite pentru efectuarea rapoartelor de due diligence sunt inca incomplet formulate si legislatia care prevede sustinerea investitiilor in energia regenerabila lasa loc la numeroase interpretari. Toti cei implicati in astfel de proiecte sunt nevoiti sa identifice solutii spontane si alternative functionale care, de cele mai multe ori, se dovedesc superioare unor prevederi legale exacte. Procedurile de evaluare ale proiectelor de aceasta factura continua sa se perfectioneze dar, pentru moment, indicatiile privind suportul legal cat si aspectele financiare privind initierea demersurilor sunt extrem de utile. Pentru a investi in parcuri fotovoltaice si ferme eoliene, in Romania, antreprenorii trebuie sa constientizeze circumstantele reale pentru a identifica strategiile cele mai potrivite pentru a asigura succesul unei investitii.

Aspecte privind realizarea rapoartelor de due diligence pentru parcuri fotovoltaice si ferme eoliene

In concordanta cu legislatia care prevede sustinerea investitiilor in energia regenerabila, prima etapa in dezvoltarea unui astfel de proiect este in mod cert reprezentata de elaborarea unui plan clar de actiune. Este o schema complexa care necesita initial obtinerea unei autorizatii de constructie, impusa in mod justificat pentru elaborarea oricarui tip de proiect din domeniul energiilor regenerabile, fie parcuri fotovoltaice sau ferme eoliene.

Urmatoarea faza este reprezentata de obtinerea licentei pentru producerea de energie. In vederea obtinerii acestei licente o serie de documente impreuna cu o cerere tip trebuie depuse in fata autoritatilor competente. Intre actele care trebuie atasate acestei cereri mentionam: actul constitutiv al operatorului economic solicitant – fotocopie, certificatul constatator, in original sau copie legalizata, cu privire la inregistrarea si situatia operatorului economic solicitant, eliberat de Oficiul registrului comertului cu cel mult 10 zile inainte de data depunerii la autoritatea competenta, certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat, dupa caz, de directia generala a finantelor publice judeteana, a municipiului Bucuresti sau de directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, in original sau copie legalizata, autorizatia sau acordul de mediu, dupa caz, fotocopii ale situatiilor financiare ale solicitantului, aferente anului financiar anterior, constituite conform Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata; in cazul societatii comerciale care depune cererea de acordare a unei autorizatii/licente pe parcursul anului in care a fost infiintata, fiind integral detinuta de o alta societate, se va anexa fotocopia situatiilor financiare ale companiei/societatii mama, aferente anului financiar anterior, cu exceptia cazului in care compania/ societatea mama respectiva este titular de licenta; in cazul societatii comerciale integral detinute de o companie/ societate din strainatate, se vor anexa situatiile financiare ale companiei/ societatii straine respective, aferente anului financiar anterior, in traducere legalizata la un birou notarial din România. Durata maxima de valabilitate a unei licente este de 25 de ani. Autorizatia sau acordul de mediu este necesar in Romania si acest document este eliberat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului sau autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului.

Circumstante care ar putea intarzia sau modifica procesul de elaborare a proiectului

Exista o serie de impedimente care pot aparea in cursul elaborarii proiectelor de energie regenerabila. Situatiile care ar putea amana procesul de investitie fac referire la litigii care implica pamantul pe care se va construi parcul, statutul legal al unei zone care poate detine patrimoniu arheologic sau absenta certificatului de urbanism. Proiectele de tipul parcurilor fotovoltaice si al fermelor eoliene trebuie evaluate si din punctul de vedere al impactului asupra mediului. Astfel autoritatile trebuie sa decida daca un proiect de genul acesta va avea o influenta nefasta asupra naturii sau nu, tinand cont de o serie de criterii. Fiecare aspect trebuie clarificat in vederea dezvoltǎrii optime a unui proiect care pune in valoare resursele regenerabile.

Comunitatea de afaceri interesata sa investeasca in acest domeniu se bucura de o serie de beneficii care vin prin intermediul unor programe, unele finantate de Uniunea Europeana si altele elaborate la nivel local. Programul national pentru sprijinul energiilor regenerabile ofera si o varianta de finantare dar probabil cea mai eficienta maniera de sustinere a acestor investitii se refera la schema certificatelor verzi. Tinand cont de faptul ca Romania beneficiaza de o serie de avantaje decisive in ceea ce priveste investitia in domeniul energiilor regenerabile, investitorii se bucura de o serie de circumstante cu totul favorabile acestor demersuri. Avocatii nostri acorda asistenta necesara oferind detaliile explicite in ceea ce priveste o investitie in sensul acesta. Va punem la dispozitie un grup expert de avocati due diligence juridic capabili sa raspunda tuturor necesitatilor introduse de proiectul dumenavoastra. Echipa noastra elaboreaza rapoarte de due diligence juridic, examinand cu precizie toate riscurile proiectului si propunand alternative sigure care se vor dovedi ulterior extrem de avantajoase din punct de vedere financiar.

de Cristian Darie