We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Organizarea Profesionala a Avocatilor din Romania

Legea care reglementează organizarea profesională a avocaților din România este Legea 51/1995. Această profesie este gratuită și independentă, atât timp cât este făcută conform legislației în vigoare care reglementează practica și organizarea, precum și Codul deontologic. Totuși, un avocat are autonomie în ceea ce privește administrarea, organizarea și funcționarea.

Principiile pe care se bazează profesia de avocat în România sunt: ​​autonomia și descentralizarea, independența, legalitatea, libertatea și confidențialitatea. Dacă doriți să deveniți avocat în România, trebuie să îndepliniți următoarele:

– Absolvent universitatea de drept sau au un doctorat în drept

– Promovarea examenului național UNBR, excepții: judecători ai Înaltei Curți sau Justiției care au un mandat expirat și judecători ai instanțelor internaționale

– Să aveți o evidență clară și să nu fiți implicați în cazuri de indignare

Pentru a intra în sistem, va trebui să completați un formular care va fi adresat decanului baroului și care vă va indica intenția de a practica legea. Formularul trebuie completat în două exemplare și va include:

– Numele complet și adresa solicitantului

–  Data și locul nașterii

– Seria și numărul cărții de identitate cu numele organizației care o eliberează

– Diploma de licență din formularul de înaltă instituție de drept care este recunoscut potrivit legii

– Declarând că nu sunteți implicat în cazuri de indignare

– Declarând că veți specifica că este necesară dobândirea calității de avocat stagiar și angajamentul de a desfășura, pe perioada stagiului, pregătirea profesională inițială în profesia de avocat, respectiv să participe, ca avocat definitiv, formele de formare profesională continuă, în condițiile prevăzute de lege și statutul actual

– mențiunea, dacă este cazul, că, în condițiile legii, candidatul poate dobândi calitatea de avocat definitiv;

– declarația expresă că nu este sau nu a fost înregistrată într-un alt bar din România. În caz contrar, se vor indica următoarele: bara, perioada, cauzele retragerii sau încetarea activității.

După ce absolviți facultatea de drept și veți susține examenul organizat de Baroul din zona dvs., veți primi titlul de stagiar avocat, iar perioada de pregătire este obligatorie timp de 2 ani. După finalizarea pregătirii și ați tras concluzii în instanță și a ajuta alți avocați permanenți să reprezinte părți înainte de urmărire penală, veți putea obține atribuții jurisdicționale în asistența autorităților, instituțiilor, administrațiilor publice, executorilor judecătorești sau notarilor publici.

Ca avocat permanent, este dreptul tău de a alege domeniul de drept în care vrei să exersezi, deoarece nimeni nu îți poate impune. Cu toate acestea, indiferent de tipul de servicii pe care decideți să le oferiți, trebuie să rețineți că trebuie să oferiți clienților dvs. confidențialitate, probitate, corectitudine, onestitate și loialitate.

Conform legislației din România, profesia de avocat poate fi organizată ca birou de avocatură asociat, societăți civile profesionale, cabinet de avocatură individual sau societăți civile profesionale. În ciuda modului în care alegi să-ți organizezi profesia, activitatea ta necesită să ai un contract scris cu fiecare dintre clienții tăi. Mai mult, avocatul trebuie să apere libertatea, drepturile și interesele clientului și poate acționa numai în limitele contractului conform codului deontologic. Dacă avocatul decide împreună cu clientul să modifice termenii contractului sau să renunțe la asistență juridică, acest lucru este posibil dacă decizia este reciprocă. Este important să știți că avocatul nu poate fi numit martor sau să furnizeze informații oricărei autorități sau persoane cu privire la cazul reprezentat, cu excepția cazului în care acesta are permisiunea scrisă a clientului.