We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Obținere cetățenie Română

Cum poți obține cetățenie română?

Cetățenia română poate fi dobândită la cerere sau prin naștere / adopție. Dacă se dorește obținerea cetățeniei la cerere, trebuiesc îndeplinite următoarele condiții:

 • Persoană aplicanta s-a născut și domiciliază pe teritoriul României, la dată depunerii aplicației sau locuiește legal pe teritoriul țării de minimum 7 ani, deși nu este născut aiai, sau este căsătorit de minimum 5 ani cu un cetățean român
 • Are peste 18 ani
 • Poate dovedi loialitatea față de poporul român și față de stat, prin atitudine și comportament
 • Are mijloace de supraviețuire legale în țară
 • Nu are antecedente penale în țară sau în afară țării pentru orice infracțiune
 • Cunoaște limba română și are noțiuni de baza despre civilizația și cultură poporului astfel încât se poate integra în societate
 • Cunoaște Constituția Română

Taxele obținerii cetățeniei sunt de aproximativ 200 lei (timbru judiciar, taxa înregistrare cerere și taxa consulară). După achitarea taxelor urmează depunerea cererii redactată în limba română, se depune personal la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie, împreună cu dovezile plății achitării taxelor și toate actele ce dovedesc îndeplinirea condițiilor de mai sus. Prin împuternicire, actele pot fi depuse și de către avocat.

Care sunt actele necesare?

 • Permis de ședere permanentă în cazul cetățenilor străini (copie legalizată)
 • Pașaport și traducere în limba română (copii legalizate)
 • Adeverință care dovedește că aplicantul are domiciliul în România de peste 7 ani sau certificatul de căsătorie de minimum 5 ani împreună cu permisul de ședere permanent eliberat de Inspectoratul General pentur Imigrări
 • Dovadă cetățeniei a soțului, după caz (copie legalizată)
 • Declarație pe propria răspundere, autentificată, din care reiese că nu a sprijinit sau întreprins acțiuni împotriva securității naționale sau ordinii de drept, acum sau în trecut
 • Certificat de naștere, căsătorie, schimbare nume, divorț etc, traduse și legalizate
 • Certificate de naștere pentru minori, traduse și legalizate
 • Cosimtamantul minorului (peste 14 ani) prin declarație autentificată la notar în prezența unui părinte, din care reiese acordul pentru obținerea cetățeniei
 • Acordul părinților penru acordarea cetățeniei pt copii minori, prin declarație autentificată la notar
 • Cazier judiciar din România și din străînătate în original (tradus și legalizat)
 • Dovadă locuinței (copie legalizată)
 • Dovadă posibilității de a duce o viață decentă în țară prin mijloace legale (să conțînă veniturile realizate în România în ultimii trei ani)

După depunerea tuturor actelor necesare, Comisia va verifică dacă toate condițiile de acordare a cetățeniei sunt îndeplinite și apoi va stabili un termen, maximum 6 luni, de programare a aplicantului la interviu. În cadrul interviului se vor verifică cunoștințele culturale și a civilizației românești, precum și cunoașterea limbii române, atât citit cât și scris, prevederile constituției și imnul național.

După admiterea în urmă interviului, Comisia întocmește raportul final menționând că toate condițiile pentru obținerea cetățeniei sunt îndeplinite. În cazul în care nu sunte indepilinite toate condițiile sau aplicantul nu se prezintă/nu promovează interviul, Comisia va propune respingerea cererii în fără Președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie printr-un raport motivat.

În urmă depunerii raportului de către Comisie, în cazul promovării interviului și îndeplinirii tuturor condițiilor, Președintele ANC va emite odrinul de acordare a cetățeniei comunicat aplicantului printr-o scrisoare recomandată, același mod de comunicare se folosește și în cazul respingerii acordării cetățeniei.

Ultimul pas este depunerea jurământului de credință față de România, în termen de 3 luni de la comunicarea ordinului de aprobare.

 În cazul în care întâmpini dificultăți în desfășurarea procesului de obținere a cetățeniei române, nu ezită să contactezi cabinetul nostru ce avocatură, specializat în astfel de servicii. Oferim consultanță gratuită.

de Cristian Darie