We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Obligațiile angajatorilor în materia egalității de tratament

Obligațiile angajatorilor în materia egalității de tratament între femei și bărbați – eliminarea toleranței la hărţuirea la locul de muncă şi adoptarea de măsuri antihărţuire

În dată de 02.05.2019 s-a public în Monitorul Oficial modificarea normelor Metodologice privinf aplicarea legii nr 202/2002 care face referire la egalitatea de șanse și tratament între bărbați și femei, modificări ce au fost adoptate în baza Hotărârii de Guvern nr 262 din 24.04.2019. De aici reies clar dispozițiile punerii în aplicare a legii nr 202/2002, precum și obligațiile clare ce revin în sarcina angajatorilor, aceștia fiind obligați să implementeze și să reglementeze aceste aspecte imediat.

Noile modificări au că rol, combaterea și eliminarea oricăror comportamente care pot fi definite că discriminatorii și asigurarea egalității de șanse și tratament la locul de muncă, între femei și bărbați. Astfel, următoarele obligații revin angajatorilor:

 • Trebuie introdus în regulamentul intern al companiei, explicit, că este interzisă discriminarea pe seze și să se asigura că toți angajații au fost informați și au luat la cunoștință acest lucru
 • Informarea continuă a angajaților asupra drepturilor pe care le au în privința respectării egalității la șanse și tratament la locul de muncă, atât pentru femei cât și pentru bărbați, prin toate mijloacele posibile (ședințe, comuncate, reuniuni, email, intranet, rețele socializare, sms, afișe pe panouri.
 • Trebuie să elaboreze o procedura prin care se arată circuitul în cadrul instituției în cazul demersurilor necesare pentru informarea autorității publice responsabilă cu aplicarea și controlul respectării acestei legi
 • Politică internă să fie clară privind relațiile de muncă și eliminarea toleranței hărțuirii la locul de muncă, precum și măsurile antihartuire
 • Realizarea de proiecte, acțiuni programe de instruire și campanii de informare, educare și conștientizare a angajaților care să asigure o bună înțelegere comunca asupra politicii interne cu privire la hărțuirea la locul de muncă și cunoașterea metodelor de raportare a unui asemenea caz
 • Sesiunea de informare și formare specializată pentru conducerea companiei
 • Promovarea atitudinii respectuoase și bună colaborare care duce la un comportament profesional chiar și în mediul online, sau în cadrul întâlnirilor organizate în afară sediului și în afară programului de lucru
 • Informarea angajaților privind procedura de depunere a unei plângeri în cazul unei hărțuiri sexuale sau de comportament inadecvat la locul de muncă, și soluționarea reclamației de către persoanele prejudiciate

Conducerea companiei este obligată să colaboreze cu departementele de specialitate (resurse umane, juridic, economic) și cu organizațiile sindicale, dacă sunt constituite la nivel de entitate. Prin normele metodologice este stabilită structura orientatitva a politicii interne privind relațiile de muncă și trebuie să conțînă oblogatoriu:

 • Principiile directoare
 •  Cadrul legal
 • Scop și  domeniu aplicabilitate
 • Hărțuirea la locul de muncă, definiție comportamente și atitudini nedorite
 • Hărțuirea sexuală, definiție comportamente și atitudini nedorite
 • Măsuri de prevenire, detalierea măsurilor și sancțiunilor aplicabile în cazul unei hărțuiri la locul de muncă
 • Măsuri proactive, rol și responsabilități concrete revenite angajatorului cât și salariaților
 • Confidențialitate
 • Modalități soluționare sesizări la nivel de angajator
 • Stabilire concluzii pentru analiză sesizărilor și măsurilor dispuse la nivel de angajator

În cazul în care va aflați în situația unei hărțuiri de orice natură la locul de muncă, nu ezitați să ne contactați pentru a va sprijini în procesul obținerii drepturilor dumneavoastră.

de Cristian Darie