We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Obligațiile privind apărarea la incendiu

Obligațiile întreprinzătorilor persoane fizice, ale operatorilor economici și ale salariaților privind apărarea împotriva incendiilor.

Prevederile legale

Conform republicarii legii nr 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, din dată de 17.04.2019 în Monitorul Oficial nr 297, au survenit următoarele modificări:

 • Atât persoanele juridice cât și cele fizice răspund de stabilirea și aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în față lefii, precum și de consecințele producerii acestora, conform art. 5
 • Atât persoanele juridice cât și cele fizice sunt obligate să respecte regulamentul tehnic și dispozițiile de apărare far a să primejduiasca mediul, bunurile și viață prin faptele sau deciziile lor
 • Persoană care sesizează un incediu este obligată să anunțe serviciile de urgență, poliția sau primarul și să ia măsuri pentru stingerea acestuia, după posibilități, sau pentru limitarea incendiului
 • Dacă se face un anunț de incediu cu rea-credință, fără a există un motiv întemeiat, autoritățile pot trage la răspundere autorul atât convențional cât și penal, conform legii, iar acesta poate suportă cheltuielile rezultate din deplasarea forțelor de intervenție
 • În caz de incediu, oricine trebuie să acorde ajutor semenilor sau în pericol, bineînțeles în paramentrii raționali, din proprie inițiativa sau la cererea de către victime, autoritățile administrației publice sau personalul de urgență
 • În cazul incendiilor produse în fânețe, păduri, plantații, pasuri, miriști, culturi agricole, persoanele aflate în vecinătate au obligația să intervină imediat cu mijloacele pe care le au la dispoziție pentru a limita sau stinge incendiul
 • Atunci când se închiriază orice bun imobil, este obligatoriu că părțile să stipuleze în contract răspunderile privind apărarea împotriva incendiilor
 • În caz de forță majoră, persoanele juridicie și fizice ce dețîn teneruri, construcții, instalații tehnologice sau mijloace de transport (sub orice formă de proprietate), sunt obligate să :
  • Permită accesul necondiționat al serviciilor de urgență și persoanelor ce acordă ajutor
  • Permită utilizarea apei necondiționat și a tuturor mijloacelor și materialelor proprii ce se pot utiliza în operațiunea de salvare, stingere sau limitare a efectelor incendiului
  • Accepte măsurile stabilite de comandantul intervenției pentru degajare teren, demolarea unei contstructii sau părți ale acesteia, dezmembrarea sau tăiere mijloacelor de transport, sistarea temporară a activiatii sau evacuarea zonei afectate și să acorde sprijin cu mijloace și forțe proprii

Informații suplimentare

Asociațiile familiale și persoanele fizice ce desfășoară activități economice în România, precum și alte entități legal constituite, îndeplinesc atribuțiile pe linia apărării împotriva incendiilor în nume propriu, prin reprezentantul legal al entității

Aceleași obligații le au și persoanele fizice precum salariați sau reprezentanți ale oricăror entități economice. În cazul unor lucrări de construcții, modificări la construcțiile existente sau schimbarea destinației unui spațiu este necesară obținerea unui aviz sau a unei autorizații de securitate la incendiu. Aceste avize și autorizații se eliberează în maxim 30 de zile de la depunerea solicitării de către inspectorate. În plus, până la obținerea acestor avize, beneficiarii investițiilor sunt obligați să pună panouri de înștiințare în dreptul intratilor în spațiile respective pe care să scrie: „Acet spațiu funcționează fără autorizația de securitate la incendiu.” Cu litere de tipar de minimum 2.5 cm, scris roșu pe fundal alb.