We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Întoarcerea executării silite în România

Ce reprezintă întoarcerea executării silite și unde este această reglementată în legislația română?

Întoarcerea executării silite este reglementată de dispozițiile Codului de Procedura Civilă, în cuprinsul art. 723 – 726. Întoarcerea executării silite se referă la punerea părților în situația anterioară executării silite.

Prin urmare, pentru a putea vorbi despre întoarcerea executării silite, este necesar să ne aflăm în prezența executării unui titlu executoriu, iar persoană interesată trebuie să depună cerere în acest sens.

Care sunt persoanele care au dreptul să depună cerere de întoarcere a executării silite?

Conform art. 723 din Codul de Procedura Civilă, în toate situațiile în care titlul executoriu sau executarea silită sunt desființate, persoană interesată are dreptul la întoarcerea executării, prin intermediul restabilirii situației anterioare. De asemenea, cheltuielile de executare pentru actele efectuate vor rămâne în sarcina creditorului.

Ce se întâmplă mai exact cu bunurile asupra cărora s-a făcut executarea silită?

Bunurile asupra cărora a fost făcută executarea silită vor fi restituite persoanei îndreptățite, acest lucru realizându-se fără însă a aduce atingere drepturilor dobândite în mod definitiv de către terții de bună-credință.

În situația în care executarea silită a fost îndeplinită prin vânzarea unor bunuri mobile, întoarcerea executării se va realiza prin restituirea de către creditor a sumelor care au fost obținute din vânzarea bunurilor în cauza, suma ce va fi actualizată în funcție de rată inflației.

Este util de știut faptul că hotărârea primei instanțe privind restabilirea situației anterioare executării poate fi dată și cu executare provizorie.

Care este procedura de restabilire a situației anterioare conform legislației române în materie?

În situația în care instanța judecătorească a desființat titlul executoriu sau executarea silită, această va dispune prin aceeași hotărâre și asupra restabilirii situației anterioare executării, la cererea persoanei interesate.

În ceea ce privește bunurile imobile, instanța judecătorească va dispune și asupra executării operațiunilor de carte funciară, fără însă a aduce atingere drepturilor definitiv obținute de către terții de bună-credință.

În cazul în care instanța judecătorească ce a desființat hotărârea executată a dispus rejudecarea procesului în fond, fără însă a se pronunță asupra restabilirii situației anterioare executării silite, măsură va putea fi dispusă de către instanța care urmează să rejudece fondul.

Dacă măsură restabilirii situației anterioare executării nu a fost dispusă în niciunul din cazurile de mai sus, persoană îndreptățită va putea să o ceară pe cale separată instanței de executare. Această judecată se va face de urgență și cu precădere, fiind supusă unei singure cai de atac, și anume apelul.

În mod similar, dacă titlul executoriu a fost emis și desființat de către un alt organ decât o instanța judecătorească ori de către un alt organ din afară sistemului instanțelor judecătorești și modalitatea de restabilire a situației anterioare executării nu este prevăzută de lege sau această măsură nu a fost dispusă, deși modalitatea restabilirii este prevăzută de lege, această măsură va putea fi obținută prin intermediul unei cereri introdusă la instanța de executare.

Pentru informații suplimentare privind procedura executării silite, condițiile și efectele sale ori procedura întoarcerii executării și repunerea în situația anterioară acesteia, nu ezitați să contactați unul dintre avocații specializați în drept civil și drept de procedura civilă din cadrul firmei de avocatură Darie, Manea & asociații, care va vor oferi informații complete și corecte, actualizate în conformitate cu ultimele modificări legislative, precum și reprezentare în față autorităților competențe, atunci când este necesar.