We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Intervenția forțată în procesul civil din România

Care este legea care reglementează intervenția forțată în procesul civil român și care sunt modalitățile prin care se poate  realiza introducerea forțată a unei persoane într-un proces?

Intervenția forțată este reglementată de dispozițiile Codului de Procedura Civilă, în cuprinsul art. 68 – 79.

Potrivit dispozițiilor menționate anterior, intervenția forțată se poate realiza prin: chemarea în judecată a altei persoane, chemarea în garanție, indicarea titularului dreptului sau prin introducerea forțată în cauza, din oficiu.

În ce cazuri și cum se formulează cererea de chemare în judecată a altei persoane?

Conform art. 68, orice parte la proces poate chema în judecată o altă persoană care poate pretinde aceleași drepturi că și reclamantul, prin intermediul unei cereri separate.

Reclamantul sau intervenientul principal pot depune cererea cel târziu până la încetarea cercetării procesului în față primei instanțe, iar pârâtul poate depune această cerere în termenul prevăzut pentru depunerea întâmpinării în față primei instanțe sau cel târziu până la primul termen de judecată, în situația în care întâmpinarea nu este obligatorie.

Cererea este motivată și comunicată persoanei chemate în judecată și  părții potrivnice, alături de înscrisurile anexate acesteia.

Persoană astfel chemată în judecată va dobândi calitatea de reclamant, hotărârea urmând să își producă efectele și asupra acestuia.

Care sunt condițiile pentru chemarea în garanție a altei persoane?

Partea interesată poate chema în garanție o terță persoană împotriva căreia s-ar putea îndrepta cu o cerere separată în garanție sau în despăgubiri, iar persoană chemată în garanție poate la rândul sau să cheme în garanție o altă persoană.

Cererea de chemare în garanție se realizează în aceeași formă prevăzută pentru cererea de chemare în judecată și se depune de către reclamant sau intervenientul principal până la încetarea cercetării procesului în față primei instanțe sau de către părat în termenul reglementat pentru depunerea întâmpinării înaintea primei instanțe sau până la primul termen de judecată, dacă întâmpinarea nu este obligatorie.

Ce prevăd dispozițiile legale pentru formularea cererii privind arătarea titularului dreptului?

Conform art. 75 din Codul de Procedura Civilă, pârâtul care deține un bun pentru o altă persoană sau care exercită un drept asupra unui lucru în numele altei persoane are posibilitatea de a indică persoană în numele căreia deține lucrul sau exercită dreptul respectiv, dacă a fost chemat în judecată de către o persoană care pretinde un drept real asupra lucrului.

Asemănător celorlalte cereri privind intervenția forțată, cererea privind arătarea titularului dreptului trebuie motivată și depusă înaintea primei instanțe în termenul prevăzut de lege pentru depunerea întâmpinării sau până la primul termen de judecată, în situația în care întâmpinarea nu este obligatorie.

Care sunt cazurile în care instanța poate dispune din oficiu introducerea forțată în cauza a unei alte persoane?

Potrivit art. 78, în cazurile reglementate de lege ori în procedura necontencioasă, judecătorul dispune din oficiu introducerea în cauza a altor persoane chiar dacă părțile se împotrivesc în acest sens.

În ceea ce privește materia contencioasa, judecătorul va pune în discuția părților necesitatea de a introduce în cauza alte persoane atunci când raportul juridic judecat impune acest lucru. În situația în care părțile nu solicită introducerea în cauza a tertei persoane iar judecătorul consideră că soluționarea cauzei nu poate avea loc fără participarea terțului, va respinge cererea fără a se pronunță pe fond.

De asemenea, atunci când necesitatea introducerii în cauza a altor persoane este constatată cu ocazia deliberarii, instanța va repune cauza pe rol, dispunând citarea părților.

Echipa de avocați din cadrul firmei de avocatură Darie, Manea & asociații va stă la dispoziție pentru informații complete și corecte privind cazurile de intervenție forțată a unei persoane în procesul civil, oferind consultanță juridică de specialitate și reprezentare în față autorităților competențe atunci când este necesar. Nu ezitați să ne contactați!