We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Insolvență persoanelor fizice în România

Mi-a fost adusă la cunoștință publicarea unei legi care guvernează insolvență persoanelor fizice în România, îmi puteți spune mai multe despre această?

Într-adevăr, în luna iunie a fost promulgată Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, lege care urmează să între în vigoare în luna decembrie a acestui an.

Această lege își propune să constituie un mijloc de protecție și de sprijin pentru debitorii persoane fizice de bună-credință aflăți în stare de insolvență, prin realizarea următoarelor scopuri reglementate în art. 2 intitulat „Principii”:

 • oferirea posibilitățîi debitorilor de bună-credință de a-și redresa situația financiară prin intermediul unui plan de rambursare a datoriilor;
 • înlesnirea negocierii amiabile a creanţelor şi a încheierii unui acord al creditorilor cu debitorul în ceea ce privește planul de rambursare a datoriilor;
 • susținerea ieşirii din starea de insolvenţă a debitorului prin diverse mijloace stabilite de lege;
 • maximizareaa nivelului de recuperare a creanţelor şi a celui de valorificare a activelor;
 • garantarea unui tratament echitabil al creditorilor şi a unui tratament egal pentru creditorii care dețîn același rang;
 • respectarea prioritățîi creanțelor și recunoașterea drepturilor creditorilor prin intermediul unor reguli clar definite;
 • garantarea unei proceduri eficiente de insolvență prin diverse mecanisme determinate de legea sus-menționată etc.

Ce reprezintă insolvență unei persoane fizice și în ce situație intervine această protrivit reglementărilor care urmează să între în vigoare în România?

Potrivit legii cadru menționată mai sus, starea de insolvență reprezintă acea stare a patrimoniului debitorului care are drept caracteristică principala insuficientă fondurilor băneşti care sunt disponibile pentru a plăti datoriile, pe masură ce acestea devin scadente.

Este util de cunoscut faptul că insolvenţa debitorului se va prezumă în situația în care acesta din urmă, după scurgerea unei perioade de 90 de zile de la dată scadenței, nu a achitat datoria să față de unul sau mai mulți creditori.

Care sunt categoriile de debitori sau criteriile care determina persoanele fizice cărora li se vor aplică dispozițiile privind procedura insolvenței persoanelor fizice?

Procedurile prevăzute de Legea nr. 151/2015 vor fi aplicabile în privința debitorului persoană fizică ce deține în sarcina să obligațîi care nu au decurs din exploatarea unei întreprinderi de către acesta. De asemenea, condițiile adiționale privind persoană debitorului sunt următoarele:

a) deține domiciliul, reședința sau reședința obișnuită de o perioada de minim 6 luni anterior depunerii cererii în România;

b) se află în stare de insolvență și nu există o probabilitate rezonabilă de a avea din nou posibilitatea de a-și execută obligațiile și de a-și menține în același timp unui nivel de trăi rezonabil pentru acesta și pentru persoanele întreținute, într-o perioada de maximum 12 luni;

c) valoarea totală a obligațiilor scadente ale debitorului este cel puțîn egală cu valoarea-prag egală cu valoarea a 15 salarii minime pe economie.

Valoarea-prag constituie nivelul minim al datoriilor scadente ale debitorului care este necesar pentru a putea introduce cererea de deschidere a procedurii de insolvență pe baza de plan de rambursare a datoriilor ori a procedurii judiciare de insolvență prin lichidarea activelor.

Există mai multe tipuri de procedura de insolvență conform Legii nr. 151/2015 din România?

Da, există trei tipuri de proceduri de insolvență care privesc persoanele fizice din România, și anume:

a) procedura de insolvență pe baza de plan de rambursare a datoriilor

Această procedura de insolvență reprezintă o procedura concursuala, colectivă și egalitară, astfel cum este definită de legea cadru, care se aplică debitorului persoană fizică de bună-credință cu scopul redresării situației sale financiare, pentru administrarea corespunzătoare a veniturilor și a cheltuielilor astfel încât să se poată realiza acoperirirea într-o măsură cât mai mare a pasivului, printr intermediul unui plan de rambursare a datoriilor care este urmat de eliberarea de datorii reziduale.

Debitorul, ori chiar ambii soți, pot depune cere pentru instituirea acestui tip de procedura de insolvență. La 30 de zile de la dată notificării creditorilor, debitorul, împreună cu administratorul, vor întocmi un plan de rambursare a datoriilor cu o durata de executare de cel mult 5 ani de la dată rămânerii definitive a deciziei de deschidere a procedurii de insolvență pe baza de plan de rambursare a datoriilor.

b) procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active

Acest tip de procedura, la fel că procedura anterioară, constituie o procedura concursuala, colectivă și egalitară, care se aplică debitorului persoană fizică de bună credință cu scopul de a valorifica bunurile și veniturile sale urmaribile pentru  a acoperi pasivul, urmată de eliberarea de datorii reziduale.

Procedura de lichidare se va deschide de către instanța judecătorească competență, în următoarele situațîi:

1. la cererea debitorului care se află în stare de insolvență insolvență, dacă:

 • situația să financiară este compromisă și nu mai poate fi remediată;
 • cererea să de deschidere a procedurii de insolvență pe baza de plan de rambursare a datoriilor a fost respinsă de comisia de insolvență, propunându-se prin această deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active;
 • niciun plan de rambursare nu a fost aprobat sau confirmat de către instanța de judecată;
 • planul de rambursare nu poate fi adus la îndeplinire din motive care nu îi sunt imputabile debitorului;

2. la cererea oricăruia dintre creditori în situația în care planul de rambursare nu poate fi adus la îndeplinire din motive care nu pot fi imputate debitorului;

3. la cererea tuturor creditorilor, în cazul în care planul nu a fost adus la îndeplinire din motive imputabile debitorului.

Că și consecințe ale acestui tip de procedura, debitorul nu își va mai putea exercită drepturile de dispoziție asupra bunurilor urmaribile și veniturilor urmaribile din averea să, iar executările silite individuale împotriva averii debitorilor se vor suspendă de drept, în cazul în care suspendarea nu a operat anterior că efect al procedurii de insolvență pe baza planului de rambursare a datoriilor.

c) procedura simplificată de insolvență

Procedura simplificată de insolvență este aplicabilă debitorului care:

 • are domiciliul, reședința sau reședința obișnuită de cel puțîn 6 luni anterior depunerii cererii în România;
 • este în stare de insolvență și nu există probabilitate rezonabilă explicată în paragrafele anterioare;
 • nu se află într-una dintre situațiile prevăzute la art. 4 alin. (3) și (4) din Legea nr. 151/2015;
 • cuantumul total al obligațiilor sale este de maxim 10 salarii minime pe economie;
 • nu are bunuri sau venituri urmaribile;
 • are peste vârstă standard de pensionare sau și-a pierdut total sau minim jumătate din capacitatea de muncă.

Pentru mai multe detalii privind Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice în România, care urmează să producă efecte începând cu luna decembrie a acestui an, nu ezitați să va adresați echipei de avocați cu experiență vastă în domeniul dreptului comercial care se află la curent cu ultimele noutăți legislative în această arie de expertiză!