We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Cum să înregistrezi un brevet sau patent

Întrebare: În ce condiții se obține înregistrare unei invenții în România? Și care sunt avantajele de pe urmă obținerii unui brevet de invenție?

Răspuns: Prin înregistrarea invenției și obținerea brevetului de invenție, titularul dobândește un drept exclusiv de a împiedică orice alte persoane să producă, să utilizeze, să ofere spre vânzare, să vândă sau să importe un produs sau un procedeu bazat pe invenția brevetată, fără a avea acordul sau prealabil.

Se poate acordă brevetul pentru orice invenție ce are că obiect un produs sau un procedeu, realizat în oricare dintre domeniile tehnologice, cu condiția că această invenție să fie nouă, să rezulte dintr-o activitate inventivă și să fie susceptibilă de aplicare industrială.

Condițiile pentru înregistrarea unei invenții sunt:

 • invenția este nouă – această condiție presupune că invenția depusă spre înregistrare să nu fie cuprinsă în stadiul tehnicii; stadiul tehnicii include toate cunoștințele care au devenit accesbile publicului până la dată depunerii cererii de brevet sau a priorității invocate și recunoscute.
 • invenția implică o activitate inventivă – această condiție presupune faptul că, pentru persoanele de specialitate din domeniul din care a fost realizată invenția, această nu rezultă în mod evident din cunoștințele cuprinse în stadiul tehnicii;
 • invenția este susceptibilă de aplicare industrială – această condiție presupune că obiectul invenției să poată fi folosit cel puțîn într-un domeniu de activitate.

Invenția poate fi înregistrată:

 • la nivel național – compania dumneavoastră va dobândi protecție asupra dreptului, numai pe teritoriul țării în care se face înregistrarea;
 • la nivel regional – dreptul asupra invenției este protejat în toate țările semnatare ale convențiilor în baza cărora au fost depuse cererile de înregistrare: brevetul european (pe baza Convenției brevetului european); brevetul euroasiatic (pe baza Convenției euroasiatice privind brevetele); brevetul OAPI (pe baza Acordului referitor la crearea organizației africane de proprietate intelectuală); brevetul ARIPO (pe baza Acordului referitor la crearea organizației regionale africane de proprietate industrială);
 • la nivel internațional – dreptul asupra invenției este protejat în țările menționate în cererea de înregistrare conform Tratatului de Cooperare în domeniul Brevetelor.

Pentru a obține un brevet de invenție și pentru a beneficia pe deplin de drepturile conferite prin această înregistrare, este necesară parcurgerea următorilor pași:

 • verificarea stadiului cunoscut al tehnicii din domeniul în care a fost realizată invenția, pentru a reduce riscul respingerii cererii de înregistrare din cauza lipsei de noutate sau activității inventive;
 • înregistrarea invenției și obținerea brevetului de invenție;
 • protecția dreptului de proprietate industrială asupra invenției prin: formularea de opoziții la înregistrarea de către terți a unor invenții asemănătoare; formularea de acțiuni în concurență neloială, plageri penale pentru săvârșirea infracțiunii de contrafacere;
 • menținerea în vigoare a brevetului de invenție.

Indiferent de modalitatea de înregistrare a invenției, la nivel național, european sau internațional, această este protejată de la dată depunerii cererii de înregistrare, cu excepția cazului în care se invocă o prioritate (prioritatea determinată de un depozit anterior într-o altă țară sau prioritatea de expoziție).

Întrebare: Îmi puteți detalia tipurile de brevete ce se pot dobândi pentru o invenție și caracteristicile lor? 

Răspuns: Va prezentăm mai jos cele 3 tipuri de brevete ce pot fi acordate unei invenții, detaliandu-le pe fiecare în parte:

Brevetul de invenție național

Brevetul de invenție național – este brevetul înregistrat la oficiul național din fiecare țară în care se solicită înregistrarea.

Brevetul de invenție înregistrat la nivel național beneficiază de protecție numai pe teritoriul țării în care este formultata cererea.

Pentru a înregistra un brevet de invenție în România, este necesară depunerea unei cereri de înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM).

Brevetul de invenție înregistrat la nivel național în România, este protejat pentru o perioada de 20 de ani; în cazul brevetelor de invenție, în fiecare an trebuie achitată taxa de menținere în vigoare.

Brevetul de invenție european

Brevetul de invenție european – este obținut prin înregistrarea invenției că urmare a formulării unei cereri către Oficiului European de Brevete (EPO), invenție ce urmează a fi protejată în toate țările menționate de către solicitant în cererea de înregistrare.

Brevetul de invenție internațional

Brevetul de invenție internațional – este obținut prin înregistrarea invenției că urmare a formulării unei cereri către Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (WIPO/OMPI), invenție ce urmează a fi protejată în toate țările menționate de către solicitant în cererea de înregistrare.

Dacă dețineți o invenție, ar trebuie să o patentati cât mai repede, pentru a beneficia pe deplin de avantaje muncii dumneavoastră. Avocații noștri din București va stau la dispoziție pentru obținerea unui astfel de brevet de invenție. Sunați-ne pentru consultanță juridică gratuită.