We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Actele necesare înființării unei sucursale

Întrebare: Ce este o sucursala a unei firme și care sunt actele necesare înființării ei în România?

Răspuns: Sucursala este un dezmembramant fără personalitate juridică al societății comerciale, depinzând de o anumită autonomie, în limitele stabilite de societate.

Sucursala nu poate participa în nume propriu la circuitul juridic. Actele juridice pe care le reclamă desfășurarea activității sucursalei se încheie de reprezentanții desemnați de societatea comercială.

Acte necesare înregistrării unei sucursale în România

Documentele pe care trebuie să ni le puneți la dispoziție pentru înregistrare sucursala a unei societăți comerciale cu sediul în România sunt:

 • carte de identitate/Pașaport al asociaților – copie;
 • dovadă sediului social (contract de închiriere/subînchiriere/contract de comodat etc.) – copie;
 • acordul Asociației de proprietari;
 • acordul vecinilor
 • specimen de semnătură.

Dosarul ce urmează a fi depus la Registrul Comerțului pentru înregistrarea unei  sucursale va cuprinde următoarele documente:

 • cerere de înregistrare;
 • hotărârea adunării generale a asociaților/ acționarilor/ decizia asociatului unic/ decizia CĂ/directoratului sau actul adițional la actul constitutiv – al persoanei juridice fondatoare prin care se desemnează și persoană împuternicită să reprezinte sucursala;
 • dovadă privind sediul sucursalei;
 • declarațiile date pe proprie răspundere de către persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestei calități;
 • specimenele de semnătură ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala;
 • dovezile privind plata taxelor legale;
 • împuternicire avocațială.

Permiteți-le avocaților noștri reputați să se ocupe de formalitățile legale ce privesc înființarea unei SĂ, în timp ce dumneavoastră va dedicați strategiilor de business și ideilor de noi afaceri. Biroul nostru de avocatură va oferă consultanță gratuităpentru a discuta pe larg cazul și nevoile dumneavoastră.