We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Înființare societate de pază și protecție în România

Care este legea care guvernează societățile de pază și protecție în România și cum funcționează acestea?

Legea care guvernează condițiile necesare înființării societăților specializate în pază și protecție este Legea nr. 333/2003 privind pază  obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată în anul 2014.

Conform legii menționate anterior, societățile de pază și protecție reprezintă societăți reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societățile, care se constituie și funcționează în conformitate cu prevederile acestei legi. Aceste societăți au că obiect de activitate pază bunurilor, obiectivelor sau valorilor, pază transporturilor de bunuri și valori în condițîi de maximă siguranță, însă și protecția persoanelor.

Serviciile de pază și protecție care sunt prestate de către societățile specializate sunt remunerate pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii, iar societățile de pază și protecție au obligația de a menține evidență contractelor în registre speciale.

Personalul care desfășoară activitatea specifică a unei societăți de pază și protecție în România nu poate culege informațîi. În cazul în care personalul obține date și informații care pun în pericol siguranță națională, acesta este obligat să informeze de îndată autoritățile competențe care dețîn atribuții în domeniul siguranței naționale.

Care sunt autorizațiile necesare pentru înființarea unei societăți de pază și protecție în România?

Legea nr. 333/2003 care reglementează condițiile necesare înființării unei firme de pază și protecție în România precizează faptul că astfel de societăți funcționează pe baza unei autorizațîi care este eliberată de către Inspectoratul General al Poliției Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informații obținut pentru cel puțîn unul din cele trei obiecte de activitate specificate de lege. Licență de funcționare poate fi reînnoită la 3 ani.

Obiectele de activitate care pot stă la baza funcționarii unei societăți de pază și protecție în România, conform legislației cadru în materie, sunt:

 • servicii de pază a bunurilor, obiectivelor și valorilor și servicii de consultanță în domeniu;
 • servicii de pază a transporturilor de bunuri și valori, precum și servicii de consultanță în domeniu;
 • servicii de protecție personală specializată (garda de corp), precum și servicii de consultanță în domeniu.

Codul CAEN aferent activităților de protecție și garda este 8010.

Care sunt condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea licenței de funcționare?

Condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea licenței de funcționare a unei societăți de pază și protecție se referă la prezentarea următoarelor documente:

 • regulamentul de funcționare și organizare a societății;
 • lista mijloacelor materiale, tehnice, de transport, de comunicațîi etc. care vor contribui la dotarea societății, în funcție de obiectul de activitate ales;
 • dovadă de înregistrare a denumiri societățîi, precum și a însemnelor distinctive înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;
 • notificarea prin care se informează consiliul județean sau Consiliul General al Municipiului București în privința faptului că societatea va deține sediul social în zona de responsabilitate a acestora;
 • dovadă de achitare a taxei necesară pentru obținerea licenței de funcționare;
 • atestatul profesional al persoanelor care execută activități de pază și protecție.

Eliberarea avizului prealabil este condiționat de îndeplinirea anumitor condiții specifice?

Da. Legea stabilește faptul că avizul eliberat de inspectoratul de poliție județean sau cel al Direcției Generale de Poliție a Municipiului  București în a cărei rază teritorială își are sediul societatea trebuie obținut de către conducătorul societățîi specializate în activitatea de pază și protecție.

Avizul va fi acordat conducătorului societățîi de către unitatea de poliție competență dacă acesta:

 • are cetățenie română sau cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European;
 • are cel puțin 21 de ani;
 • deține o pregătire corespunzătoare atribuțiilor care îi revin;
 • are o bună conduită cetățenească;
 • nu a suferit condamnări pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Astfel cum este firesc, conducătorul unei societăți de pază și protecție deține obligația de a garanta respectarea prevederilor legale, precum și a regulamentelor proprii privind organizarea și funcționarea societățîi, angajarea, controlul și pregătirea personalului necesar, dotarea societății cu mijloacele de intervenție și de apărare individuală necesară desfășurării activității specifice, însă și portul uniformei și al însemnelor distinctive.

Cu toate acestea, aceste tipuri de societăți nu pot utiliza uniforme, însemne, denumiri identice sau accesorii de echipament care sunt asemănătoare sau care au potențialul de a crea confuzie între acestea sau cu cele ale autorităților publice sau ale organismelor internaționale la care România este parte.

Guvernul, prin hotărâre, stabilește modelul echipamentului personalului societățîi, echipament care se inscriptioneaza cu denumirea și sigla societății, autorizate odată cu acordarea licenței.

Echipa de avocați din cadrul firmei de avocatură Darie, Manea & asociații va pot oferi informațîi corecte și complete referitoare la înființarea unei societăți specializate de pază și protecție în România, precum și documentele necesare obținerii licenței de funcționare și avizului prealabil. Puteți consulta lista avocaților specializați în domeniul dreptului comercial pe pagină noastră oficială. Nu ezitați să ne contactați!