We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Înființare Sindicat

Ce sunt sindicatele?

Sindicatele sunt entități juridice independente, nepatrimoniale, ce sunt consitituite pentru a apară drepturile prevăzute de lege, pactele, convențiile internăționale și tratatele la care este parte România,  precum și contractele colective de muncă ale membrilor.

Acte necesare (trebuie depuse în original+2 copii) :

 • Cerere de înscriere în Registrul Special al judecătoriei
 • Procesul verbal de constituire
 • Lista membrilor din conducere (nume complet, domiciliu, profesie și CNP)
 • Procura pentru împuternicitul special (în unele cazuri autentificată la notar)
 • Statut sindicat
 • CI membri fondatori
 • Cazier judiciar și fiscal al fondatorilor
 • Dovadă sediu

Etape proces de înființare

 • Sunt necesare minim 15 persoane din aceeași profesiune sau ramură (la același angajator sau angajatori diferiți). O persoană nu poate face parte din mai multe sindicate
 • Membri trebuie să semneze o cerere de adeziune la sindicat
 • Trebuie redactat statutul – actul ce reglementează modul de constituire, organizare a sindicatului
 • Se organizează AGA pentru constituire
 • Se alege liderul și cenzorul
 • AGA decide nivelul cotizației ce va fi plătită de către membri (0.5 -1% din salariul de baza)
 • Se stabilește sediul social
 • Se întocmește proces verbal de constituire – membrii fondatori, conducere, cenzor, nivel cotizație
 • Se întocmește cerere de acordare a personalității juridice
 • Se întocmește cerere de înscriere în Registrul Special al instanței
 • Toate actele necesare se depun la tribunal iar în 30 de zile instanța decide asupra cererii

Principalele beneficii

 • Asigurarea egalității în drepturi a angajaților
 • Organizarea forței de acțiune a membrilor pentru apărarea intereselor, drepturilor și libertăților acestora
 • Promovarea relațiilor de solidaritate internă, colaborare și chiar și internațională cu alte sindicate cu aceleași interese
 • Asigurarea respectării drepturilor salariaților conform legii
 • Negocierea contractului colectiv de muncă la nivel unitar sau pe grupe
 • Restabilirea drepturilor legale ale membrilor atunci când au fost încălcate  

by Cristian Darie