We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Înființare ONG

Îți dorești să înființezi un ONG însă nu știi exact de unde să începi? ONG-urile sunt forme juridice non-guvernamentale, private ce răspund legal de deciziile luate în nume propriu.  Principalele caracteristici: organizații fără scop lucrativ (susținerea comunităților internaționale, regionale sau locale) și non-profit, nepatrimoniale – nevand că scop producerea de profit. ONG-urile pot avea 3 forme  juridice: Federații, Asociații sau Fundații.

Care sunt diferențele între Fundații, Asociații și Federații?

Fundația trebuie să aibă un scop de interes comunitar sau general, altruist, realist și determinat. Conform legii, fundația este mai închisă decât asociația și poate fi înființată de către una sau mai multe persoane.

Asociația reprezintă o convenție între mai multe persoane care oferă în permanentă resurse materiale, forță de muncă și cunoștințe, având că aport principal susținerea activităților comunităților internaționale, regionale sau locale. Conform legii, o asociație trebuie să fie formată din minim 3 persoane ce contribuie cu resurse materiale/intelectuale în vederea realizării unor activități de interes personal, nepatrimonial al membrilor, însă și de interes general.

Federația este foarte asemănătoare cu o societate pe acțiuni fiind formată din persoane juridice, minim 2 fundații sau asociații (fiecare păstrând personalitatea să juridică).
Un aspect foarte important pentru înființarea unui ONG este patrimoniul acestuia. Pentru o asociație, acesta este relativ mic (minim un salariu minim brut pe economie) în bani sau în natură al asociaților, la înființare. În timp ce, pentru o fundație este necesar un patriomoniu de minim 100 ori salariul minim brut pe economie, la dată înființării. Acest patrimoniu este necesar pentru susținerea scopului.

Acte necesare

1.    Dovadă rezervarii denumirii (că și în cazul altor companii) – durează cam 5 zile, se obține de la registratură generală a Ministerului de justiție. Este valabilă 6 luni iar costurile de obținere sunt de 36 lei, și 18 lei pentru prelungire (dacă este cazul)
2.    Cărți de identitate ale fondatorilor
3.    Dovadă sediu social – contract de comodat sau de închiriere (în baza rezervarii denumirii), costul este de aproximativ 30 lei
4.    Acord asociație de proprietari și vecini (după caz) – formular standars pe care îl poți descarcă online
5.    Act constitutiv și statut – trebuie să arate organizarea ONG-ului (membrii fondatori, sediu social, corp de conducere, obiect de activitate, scop și obiective, patrimoniu, drepturile membrilor), acestea trebuiesc autentificare sau legalizate (de către avocat sau notar), costurile sunt de aproximativ 200-300 lei pentru autentificare
6.    Cazier fiscal al fondatorilor/persoanelor juridice (în cazul federației) – se obține gratuit și este valabil 30 zile de la eliberare de către ANAF prin depunerea formularului 504 disponibil online sau la față locului.

După ce toate actele au fost obținute și patrimoniul a fost depus la o banca, dovadă depunerii se adaugă la dosarul final de înființare care se depune la judecătorie, unde trebuie adăugată și dovadă plății taxei de timbru (de aproximativ 20 lei) la CEC sau ANAF. În plus, trebuie adăugată o cerere tip către Președintele Judecătoriei prin care se solicitată înscrierea ONG-ului în registrul de persoane juridice fără scop patrimonial și acordarea personalității juridice, și se mai achita o taxa de timbru de 100 lei.

După depunerea dosarului se obține un număr de înregistrare, iar după 2 zile cu ajutorul acestul număr vei află online pe portal.just.ro dată la care va fi prezentarea în față instanței și al completului de judecată. În urmă acestei înfățișări, dacă judecătorul hotărăște să aprobe înființarea, vei fi notificat prin poștă printr-o copie a încheierii judecătorești de înscriere a ONG-ului în registrul asociațiilor și fundațiilor.

Încă îți este greu să înțelegi procesul sau să aduni toate actele necesare? Nu ezită să contactezi avocații noștri din Bucureși pentru suport! Oferim consultanță gratuită!

by Cristian Darie