We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Înființarea unui ONG în România

Aș dori să înființez un ONG, însă mi-ar plăcea să aflu mai multe informații despre forma de organizare. Ce îmi puteți spune despre acestea?

Din punct de vedere juridic, ONG-urile ( cunoscute și ca Organizații Non-Guvernamentale sau Organizații non-profit ) sunt persoane juridice înființate de către persoane fizice sau juridice care au ca scop desfășurarea unor activități de interes general sau local ori în interesul lor nepatrimonial. ONG-ul nu realizează activități economice și nu are ca scop producerea profitului, neavând scop lucrativ.

ONG-urile promovează, astfel, valori în cadrul societății. Acestea pot avea venit ( putând fi finanțate partial sau total de către stat ), însă nu pot avea venit și își desfășoară activitatea independent de guvern.

În România, ONG-urile se pot organiza ca asociații, fundații și federații. Legea care guvernează aceste forme de organizare este Legea nr. 246/2005 și Ordonanța nr. 26/2000.

Potrivit dispozițiilor legale în materie, asociația este constituită de către trei sau mai multe persoane, pe baza unei înțelegeri, care contribuie comun din punct de vedere material – fără a avea drept de restituire-, cât și prin cunoștințele sau aportul lor în muncă, în scopul de a realiza activități de interes general, activități în interesul unei colectivități sau în interesul lor personal nepatrimonial.

Fundația, pe de altă parte, este înființată de una sau mai multe persoane care constituie un patrimoniu atribuit realizării unui scop de interes general sau al unei colectivități, în temeiul unui act juridic între vii sau pentru cauză de moarte.

Federațiile reprezintă un ansamblu de asociații sau fundații în care acestea se pot constitui.

Care este modalitatea de înființare a ONG-urilor și care sunt documentele necesare?

Asociațiile și fundațiile dobândesc personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecatoriei în a cărei circumscripție își are sediul. Acesta este și locul depunerii dosarului, care trebuie să cuprindă următoarele documente:

  • Dovada rezervării denumirii – se obține prin depunerea unei cereri de acordare a disponibilității denumirii la Ministerul Justiției;
  • Cărtile de identitate ale membrilor fondatori;
  • Actul constitutiv și statutul – potrivit Ordonanței nr. 26/2000, acestea trebuie să cuprindă informații specifice, sancțiunea neîndeplinirii acestei condiții fiind nulitatea absolută; înființarea actului constitutiv și al statutului, în formă autentică, reprezintă o condiție esențială pentru dobândirea personalității juridice de către asociație sau fundație;
  • Dovada sediului – întrucât este cunoscut nivelul de dificultate al găsirii unui sediu social, firma de avocatură Darie, Manea & asociații vă pun la dispoziție locații pentru stabilirea sediului social în baza unui contract de asistență juridică încheiat cu societatea noastră;
  • Dovada patrimoniului iniţial – unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le cunoașteți privește patrimoniul unui ONG. În cazul în care doriți constituirea unui ONG sub forma unei asociații, este util să știți faptul că activul patrimonial inițial al asociației nu poate fi mai mic decât valoarea unui salariu minim brut pe economie la data constituirii acesteia.

În ceea ce privește fundația, pragul minim pe care trebuie să îl atingă patrimoniul inițial al acesteia este valoarea a cel puțin 100 de salarii minime brute pe economie.

  • Acordul asociației de proprietari, dacă este cazul;
  • Cazierul fiscal al membrilor fondatori – cazierul fiscal se obține prin depunerea unei cereri și este eliberat de către Ministerul Finanțelor, prin Administrația Finanțelor Publice căreia îi aparține domiciliul fiecărui membru fondator.

Veți avea nevoie și de un certificat de înregistrare fiscală în scopul desfășurării oricăror operațiuni financiare, prin depunerea unui dosar la Administrația Finanțelor Publice.

Înființarea unui ONG cuprinde numeroase etape și o multitudine de certificare și documente care constituie dosarul necesar. Darie, Manea & asociații se vor ocupa de toate formalitățile legale și vă vor oferi sfaturi de specialitate, astfel încât procesul înființării unui ONG să nu fie împovărător și rezultatul să fie pe măsura așteptărilor. Nu ezitați să contactați unul dintre avocații noștri specializați în acest domeniu.