We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Înființare IF

Ce este IF?

Întreprinderea familială reprezintă o entitate fără personalitate juridică ce poate desfășura activități economice pe teritoriul țării sau al Uniunii Europene, în baza drepturilor legale la liberă asociere, inițiativa și de stabilire al uni cetățean română sau al unui alt stat membru UE, cu condiția să aibă sediul profesional pe teritoriul țării, în temeiul legislației în vigoare. Întreprinderea familială vine cu un mare dezavantaj și anume, acela că răspunderea patrimonială se face cu tot patrimoniul personal. Că orice altă societate, acest tip de entitate poate avea angajați. Cel mai mare avantaj al unei IF este costul de înființare, acestea fiind foarte mici, iar contabilitatea se ține în partida simplă, fiind și costuri administrative mai scăzute. Este obligatoriu că după înființare, să fie înregistrată la adiminstratia financiară de care aparține.

Condiții

Pentru înființarea unei întreprinderi familiale este necesar să fie minim 2 fondatori între care să existe un grad de rudenie de maxim 4.

  –  Reprezentantul trebuie să aibă peste 18 ani

  –  Stare de sănătate ce permie desfășurarea activității respective

  –  Este necesară expertiză și atestare profesională în domeniul în care se dorește dezvoltarea activității

   – Nu există condamnări penale pentru fapte sancționate prin legile financiare, vamale sau cu privire la situația financiar-fiscală

   – Membrii trebuie să înregistreze și autorizeze funcționarea înainte de a începe activitatea

   – Nu se pot angaja cu contract de muncă terțe persoane

Acte necesare pentru înființarea unei IF

 – Copii acte identitate

 – Copie certificate naștere

 – Copie certificate căsătorie (dacă este cazul)

 – Copii acte studii sau dovezi calificare profesională

 – Copie după dovadă proprietății spațiului destinat că sediu social

  – Specimen de semnătură pentru reprezentant

  – Contract de comodat

  – Producă notarială de împuternicire pentru reprezentarea în relația cu ONRC (dacă este cazul)

  – Acord constituire

by Cristian Darie