We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Înființare firma de exploatare forestieră în România

Care este modalitatea de înființare a unei firme de exploatare forestieră în România?

De cele mai multe ori, formă juridică pe care o adopta firmele de exploatare forestieră este aceea a unei societăți cu răspundere limitată (SRL).

Determinarea formei juridice a viitoarei dvs. societăți de exploatare forestieră reprezintă primul pas în acest proces. În etapă următoare, este necesar să stabiliți anumite aspecte determinante în funcție de necesitățile dvs., și anume: sediul social, numărul de asociați, cota fiecărui asociat, durata funcționarii socidetatii, valoarea capitalului ori desemnarea unui administrator și determinarea modurilor de dizolvare și de lichidare a societății.

Prima și cea mai importantă măsură formală pe care trebuie să o adoptați pentru constituirea unei firme de exploatare forestieră este înregistrarea acestei firme în Registrul Comerțului. Această înregistrare presupune următoarele acțiuni prealabile:

◦ verificarea disponibilității și/sau a rezervării denumirii – de regulă, este recomandat să alegeți trei variante de denumire în ordinea preferințelor dvs.

Echipa noastră vă stă la dispoziție în procesul de verificare la Registrul Comerțului a trei variante de denumire, prin achitarea costului unei singure cerei, în scopul de a facilita demersurile de înregistrare a societății dumneavoastră.

◦ stabilirea obiectului de activitate a societății – este obligatoriu să stabiliți un obiect de activitate principal al societății pe care urmează să o înființați, analizând categoriile de activități cărora le sunt atribuite coduri CAEN.

În situația dumneavoastră, va trebui să alegeți codul sau codurile CAEN din grupa 02, intitulat Silvicultură și exploatare forestieră. Această grupa de coduri cuprinde următoarele clase:

021 Silvicultură și alte activități forestiere

022 Exploatarea forestieră

023 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

024 Activități de servicii anexe silviculturii

◦ întocmirea actului constitutiv.

Este necesară obținerea unor autorizații specifice acestui tip de activitate pentru înființarea unei firme de exploatare forestieră?

Da. Legea nr. 46/2008 republicată în 2015, și anume Codul Silvic, stabilește necesitatea obținerii unor anumite autorizații pentru derularea activității de exploatare forestieră și prelucrarea lemnului rotund.

Astfel, această lege prevede faptul că exploatarea masei lemnoase se realizează numai după obținerea autorizației de exploatare și predare a parchetului. De asemenea, exploatarea masei lemnoase se poate întreprinde numai de către operatorii economici care au fost atestați de către comisia de atestare. Această comisie funcționează în cadrul asociației patronale și profesionale din domeniul forestier care este recunoscută la nivel național.

Autorizația de exploatare este eliberată de către ocolul silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice.

În egală măsură, activitățile de prelucrare a lemnului rotund în instalații sau utilaje care aparțîn persoanelor juridice poate avea loc tot cu obținerea unei autorizații a persoanei juridice, precum și a instalațiilor și a utilajelor de către o comisie constituită în acest sens.

Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră își desfășoară activitatea în cadrul Asociației Patronale a Forestierilor din România.

Pentru a putea obține certificatul de atestare, persoană juridică deține obligația de a depune la secretariatul Comisiei un dosar care trebuie să conțînă anumite documente prevăzute de către lege.

Avocații din cadrul firmei de avocatură Darie, Manea & asociații va pot oferii informații corecte, complete și actualizate în ceea ce privește condițiile necesare constituirii și înregistrării unei firme de exploatare forestieră, autorizațiile necesare desfășurării acestui tip de activitate și documentele care alcătuiesc dosarul ce trebuie depus. Echipa noastră se recomandă printr-o experiență vastă în domeniul dreptului comercial, oferind soluții optime  și ajutând la înființarea numeroaselor firme în conformitate cu necesitățile clienților noștri. Nu ezitați să ne contactați pentru o consultată juridică de specialitate!