We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Înființarea unei asociații de proprietari

Ce reprezintă asociația de proprietari și care este legea care guvernează modalitatea de înființare, precum și drepturile și obligațiile care decurg din această?

Înființarea asociațiilor de proprietari, precum și organizarea și funcționarea acestora sunt guvernate de Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. Conform art. 3 lit. g) din legea cadru menționată, asociația de proprietari reprezintă o formă de asociere nonprofit și autonomă a majorității proprietarilor dintr-un condominiu. Prin condominiu se înțelege proprietatea imobiliară care este formată din mai multe proprietăți individuale – apartamente ori spații cu altă destinație decât aceea de locuințe -, precum și proprietate comună indiviză.

Asociațiile de proprietari au personalitate juridică și se înființează cu scopul de a administra și de a gestiona proprietatea comună care presupune drepturi pentru toți proprietarii. Astfel, asociația de proprietari constituie formă juridică prin care sunt reprezentate interesele proprietarilor unui condominiu.

Cum se înființează asociațiile de proprietari?

Asociația de proprietari se poate înființa prin acordul scris a cel puțîn jumătate plus unu din numărul total al proprietarilor apartamentelor și a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuința dintr-o anumită clădire.

În ceea ce privește clădirile care au mai multe tronsoane sau scări este posibilă înființarea câte unei asociații de proprietari pentru fiecare traonson sau scară.

Proprietarii își vor da consimțământul în privința constituirii asociației de proprietari în cadrul unei adunări de constituire, iar acordul proprietarilor în ceea ce privește constituirea asociației de proprietari se consemnează într-un proces-verbal al adunării generale de constituire.

În cadrul adunării generale de constituire se va întocmi, de asemenea, statutul asociației de proprietari.

Cererea pentru dobândirea persoanlitatii juridice a asociației de proprietari, statutul, acordul de asociere precum și procesul verbal al adunării generale de constituire se vor depune și se vor înregistra la organul financiar local din rază teritorială a clădirii.

Care sunt documentele necesare pentru înființarea unei asociații de proprietari în România?

Documentele necesare pentru întocmirea dosarului privind constituirea unei asociații de proprietari sunt:

• acordul de asociere;

Acordul de asociere trebuie să conțînă:

 • adresa și individualizarea proprietății individuale;
 • numele și prenumele proprietarilor;
 • descrierea proprietății;
 • enumerarea și descrierea părților care se află în proprietate comună;
 • cota-parte indiviză din proprietatea comună care revine fiecărui proprietar;
 • statutul asociației, actul constitutiv;
 • procesul-verbal al adunării de constituire a asociației de proprietari;
 • cerere de înregistrare la administrația financiară teritorială.

Asociația de proprietari obține personalitate juridică prin încheierea dată de judecătorul delegat în acest sens, încheiere care este supusă numai apelului și se da fără citarea părților.

Poate un proprietar să devină membru al asociației de proprietari după înființarea acesteia?

Da. Conform legii cadru menționate anterior, înscrierea ulterioară în asociația de proprietari a unui proprietar care nu a fost prezent la adunarea generală de constituire și care nu și-a dat consimțământul în acest sens se face la cererea scrisă a proprietarilor care fac parte din asociație. Proprietarul în cauza va solicită să facă parte din asociația de proprietari prin semnarea unui act adițional la acordul de asociere, fără a fi necesare alte formalități.

Înființarea asociațiilor de proprietari prezintă numeroase facilități. Pentru informații suplimentare privind caracteristicile asociațiilor de proprietari, înființarea acestora ori drepturile și obligațiile proprietarilor membri ai asociației, va puteți adresa cu încredere avocaților specializați în domeniul dreptului comercial din cadrul firmei de avocatură Darie, Manea & asociații.