We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Înființare asociație de proprietari

 Înființare asociație de proprietari

Conform legii nr 230/2007, o asociație de proprietari are că scop gestionarea și administrarea proprietății comune atrangand după sine drepturi și obligații ce trebuiesc respectate de către toți proprietarii. Răspunderea juridică asupra consecințelor în cazul nerespectării măsurilor de funcționare și organizare privind gestiunea și administrarea proprietății comune revine tuturor proprietarilor.

Întrunirea proprietarilor înainte e constituirea asociației

Înainte de adunarea generală de constituire, proprietarii se pot întâlni pentru a lua hotărârile privind înființarea asociației sau modificarea din asociație de locatari în cea de proprietari. Este necesar să hotărască și persoană fizică sau juridică delegată să întocmească acordul de asociete, statutul și termenele de finalizare. Toate aceste decizii se vor consemna într-un proces verbal semnat de toți cei prezenți. Este obligatoriu că adunarea generală de constituire să fie afișată la avizier cu cel puțîn 10 zile înainte.

Înființarea asociației de proprietari

Pentru a înființa o asociație de proprietari este nevoie în primul rând de acordul scris a cel puțîn jumătate plus unu din numărul de proprietari din cadrul blocului/clădirii. Acordul va fii consemnat într-un tabel nominal care se anexează la acordul de asociere. În acest tabel este obligatoriu să fie incluse:

 • Nume complet al fiecărui proprietar în parte
 • Adresa
 • CNP și seria și numărul buletinului
 • Dată la care se semnează
 • Semnăturile

În cazul în care la ședința convocată nu sunt prezenți jumătate plus unul din numărul total de proprietari, ședința se suspendă fiind reconvocată la cel puțîn 5 zile după. În cazul în care nici la cea de a două ședința nu se strâng, se va mai face și cea de-a treia convocare, însă la după ce-a de-a treia ședința, acordul de asociere se consideră valid dacă în tabelul nominal au semnat cel puțîn jumătate plus unu dintre proprietari. În cadrul adunării generale trebuie să se prezinte și adopte statutul asociației de proprietari ce va cuprinde:

 • Scopul și obiectul activității asociației
 • Denumire, formă juridică, sediu și durata de funcționare
 • Mijloace materiale și bănești la dispoziția asociației pe baza unei structuri de venituri și cheltuieli
 • Membri asociației, drepturi și obligații
 • Structura organizatiorica, mod funcționare, management
 • Repartizarea cheltuielilor asociației
 • Condițiile de dizolvare
 • Dispozițiile finale, modul de rezolvarea al litigiilor, penalizări, relații contractuale, cazuri de urgență în care se permite accesul unui delegat al asociației în spațiul sau apartamentul unui proprietar
 • Asigurarea unui spațiu de administrare special, dacă este posibil, unde se desfășoară activitatea administrativă și unde pot fii păstrare documentele asociației

Acordul de constituire al asociației dat de către proprietari va fii consemnat într-un proces verbal al adunării generale de constituire care trebuie semnat în două exemplare originale de către toți proprietarii care își dau acordul. Proprietarii ce au absentat la adunarea de constituire pot să își exprime acordul prin a semna procesul verbal menționat mai sus în maxim 30 de zile de la adunarea generală de constituire. În cazul în care un proprietar dorește să își dea consimțământul dar nu poate semna, din varii motive, se va consemna acordul sau și explicația imposibilității semnării.

Pentru blocurile cu mai multe scări există posibilitatea constituirii de asociație de proprietari pentru fiecare scară în parte în cazul în care nu există zone de proprietate comună ce nu pot fi delimitate. În cazul în care se vor înființa asociații separate pe scări, ele trebuie să își reglementeze raporturile juridice privind aspectele tehnice comunce printr-o anexă atașată  acordurilor de asociere.

de Cristian Darie