We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Înființare agenție imobiliară în România

Aș dori să deschid o agenție imobiliară în România și doresc să aflu mai multe detalii despre obiectul de activitate.

Agenția imobiliară este o firmă, de regulă înființată ca societate cu răspundere limitată, ce are ce obiect de activitate vânzarea sau închirierea bunurilor imobile pe baza consultanței în acest domeniu. Agenția imobiliară studiază atât cererea, cât și oferta, le identifică și le pune în legătură în schimbul unui comision.

Care sunt documentele necesare și care este procedura înființării unei agenții imobiliare în România?

Există, ca în orice proces, anumite operațiuni prealabile pe care trebuie să le întreprindeți în scopul de a putea înființa o astfel de agenție, după cum urmează:

→ trebuie să depuneți o cerere de verificare a disponibilității și/sau de rezervare a denumirii, fiind recomandat să alegeți trei variante de denumire, în ordinea preferințelor;

Darie, Manea & asociații vă stă la dispoziție în procesul de verificare la Registrul Comerțului a trei variante de denumire, prin achitarea costului unei singure cerei, în scopul de a facilita demersurile de înregistrare a societății dumneavoastră.

→  stabilirea obiectului de activitate a societății – este obligatoriu să stabiliți un obiect de activitate principal al societății pe care urmează să o înființați, analizând categoriile de activități cărora le sunt atribuite coduri CAEN.

De regulă, codurile CAEN utilizate de către agențiile imobiliare sunt 682 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate și 683 – Activități imobiliare pe bază de comision sau contract.

În acest sens, avocații noștri vă stau la dispoziție cu orice informații în ceea ce privește acest pas al înființării societății dvs.

→ întocmirea actului constitutiv, în funcție de tipul de societate pe care îl doriți;

În etapa următoare, echipa din cadrul societății Darie,Manea&asociații se va ocupa de redactarea documentelor și de obținerea actelor necesare întocmirii dosarului în scopul înregistrării societății dvs. în Registrul Comerțului. Acest dosar va cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înregistrare în Registrul Comerțului, în original;
 • anexa de înregistrare fiscală disponibilă pe site-ul ONRC;
 • dovada de verificare și de rezervare a denumirii firmei;
 • copie a actelor de identitate/pașapoartelor asociaților;
 • dovada dreptului de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social, precum și un certificat emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală în a cărei circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social, care face dovada faptului că pentru acest imobil nu a mai fost inregistrat un alt document care atestă cedarea dreptului de folosință asupra acestuia, cu titlu oneros sau gratuit, sau existența altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosință asupra aceluiași imobil;

În cazul în care nu dispuneți de un spațiu pentru stabilirea sediului social, Darie, Manea&asociații vă pune la dispoziție locații pentru stabilirea sediului social al societății dumneavoastră, în baza contractului de asistență juridică încheiat împreună cu societatea noastră, pentru o durată de 1 an, în baza unui onorariu accesibil.

 • actul constitutiv;
 • acordul asociației de proprietari și acordul vecinilor;
 • dovada depunerii capitalului;
 • cazierul fiscal al asociaților/acționarilor și al administratorului;
 • declarație pe proprie răspundere semnată de fondatori/administrator din care să rezulte că îndeplinesc cerințele legale deținerii acestor calități;
 • specimenele de semnătură ale reprezentanților societății;
 • dovezile privind plata taxelor sau a tarifelor legale;

Echipa de avocați din cadrul societății de avocatură Darie, Manea & asociații prezintă avocați specializați în domeniul comercial, care vă stau la dispoziție privitor la orice aspect și orice etapă din cadrul procesului de înregistrare a unei agenții imobiliare în România. Nu ezitați să ne contactați pentru îndrumare.