We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Ghid obținere cod TVA

Persoanele juridice cu sediul în România, ce intenționează să realizeze activități economice taxabile, scutite de taxa de TVA și să aibă drept de deducere trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent.

Este necesară înregistrarea înainte de a realiza aceste operațiuni dacă declara că va realiza o cifra de afaceri mai mică decât plafonul de scutire dar dorește să opteze pentru aplicarea regimului normal de taxare. Astfel actele necesare ce trebuiesc depuse sunt:

 • Cerere înregistrare în scopuri de TVA (formularul 098) – este necesar că în aceeași zi să fie depusă și la registrul comerțului
 • Declarație înregistrare fiscală / mențiuni (formular 010) – pentru cei care solicită înregistrarea în scopuri de TVA după înregistrarea la registrul comerțului
 • Declarația pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și capacității de desfășurare a unor activități economice ce presupun operațiuni din sfera TVA (formular 088)
 • Documente justificative ce atestă datele înscrise în formularul 088
 • Declarație pe propria răspundere privind desfășurarea sau nu a activităților economice la sediul social, sedii secundare sau în afară lor
 • Documentele care atestă dreptul de folosință al spațiilor destinate sediului social și celor secundare
 • Act constitutiv
 • Declarație pe propria răspundere din care să reiasă nu administratorii și sau asociații neinregistrati fiscal în România, nu au comis infracțiuni sau fapte de natură contravențiilor

Colectare și deducere TVA

Conform legii, orice persoană impozabilă are dreptul să își deducă TVA-ul aferent achizițiilor în anumite condiții. Este necesar că achizițiile să fie destinate utilizării în folosul operațiunilor taxabile: exporturi, livrări intracomunitare, transport internațional și intracomunitar, servicii de natură financiar-bancară, acordare și negociere credite, garanții credite, tranzacții, conturi depozit și curente, livrări de bunuri sau servicii din anumite categorii sau servicii. Categoriile de operațiuni nedeductibile sunt taxele datorată sau achitate pentru achiziții de băuturi alcoolice și produse din tutun și taxele aferente sumelor achitate în contul și în numele altei persoane care se decontează către această și cele neincluse în baza de impozitare a prestărilor și livrărilor efectuate conf art  137 alin 3 lit e.

România se află pe utlimele locuri din Uniunea Europeană privind cuantumul taxelor de TVA, având în continuare un procent cu mult mai scăzut față de celelalte țări membre. De asemenea există și un plafon până la care se aplică regim special de scutire pentru IMM-uri, acesta fiind de 220.000 lei.

Pentru orice nelămuriri privind drepturile și obligațiile legate de obținerea codului de TVA sau deducerea și colectarea TVA-ului, nu ezitați să cereți suport avocaților noștri specilizati de la Darie, Manea și Asociații. Oferim consultanță gratuită!

by Cristian Darie