We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Executarea silită împotriva moștenitorilor debitorului

Ce se întâmplă în cazul în care debitorul moare înainte de începerea executării silite și care este legea care reglementează această situație?

Conform art. 687 din Codul de Procedura Civilă, în cazul în care debitorul moare înainte de sesizarea executorului judecătoresc, executarea silită nu va putea și pornită.

Atunci când creditorul sau executorul judecătoresc iau la cunoștință decesul debitorului, acesta trebuie să solicite autorităților competențe eliberarea unui certificat privind dezbaterea moștenirii debitorului. Dacă moștenirea nu a fost dezbătută sau acceptată, creditorul sau executorul judecătoresc pot cere întocmirea inventarului succesiunii. În situația în care din certificatul eliberat reiese faptul că moștenirea a fost dezbătută, vor f identificate persoanele care au calitatea de moștenitori, determinând dacă până la acceptarea moștenirii de către cel puțîn unul dintre succesibili a fost sau nu numit un curator al succesiunii.

Dacă debitorul moare anterior începerii executării silite și nu există niciun moștenitor care să fi acceptat moștenirea iar asupra succesiunii nu este numit niciun curator, instanța de executare va numi un curator special, la cererea creditorului sau a executorului judecătoresc, până când va fi numit curatorul succesiunii în condițiile prevăzute de lege.

Care sunt situațiile în care executarea silită va putea fi pornită sau continuată împotriva moștenitorilor debitorului?

În situația în care debitorul moare după ce executarea silită a fost pornită, această nu va putea fi continuată dacă moștenirea nu a fost acceptată de către persoanele chemate la moștenire sau dacă, în lipsa acestora, nu a fost numit un curator al succesiunii sau un curator special pentru executare.

Dacă moștenirea este acceptată și există doar moștenitori majori, executarea silită poate fi pornită împotriva tuturor, excepție făcând situația în care doar o parte dintre aceștia sunt chemați să răspundă pentru datoriile defunctului, fie de către acesta din urmă, fie de către lege.

În ipoteza în care printre moștenitori se regăsesc și minori sau persoane puse sub interdicție judecătorească, executarea silită nu va putea fi pornită decât după ce are loc numirea reprezentanților ori a ocrotitorilor legali. Dacă numirea reprezentantului sau a ocrotitorului legal nu are loc în termen de o luna de la moartea debitorului ori de la punerea sub interdicție judecătorească, executorul judecătoresc sau creditorul vor avea dreptul de a cere instanței de executare numirea unui curator special.

Care sunt efectele pe care le produce decesul debitorului în situația în care executarea silită începuse deja la acel moment?

Conform art. 689 din Codul de Procedura Civilă, în ipoteza în care executarea silită deja începuse la momentul decesului debitorului, această va fi suspendată și nu va putea fi reluată împotriva succesibililor acceptanți decât după expirarea unui termen de 10 zile de la dată la care aceștia au fost informați cu privire la continuarea executării silite, urmând că prevederile legale explicare în paragrafele anterioare să fie aplicate în mod corespunzător.

Întrucât procedura executării silite reprezintă un proces complex, reglementat în mod detaliat și strict de către legislația română, puteți contacta unui dintre avocații noștri specializați în domeniul dreptului de procedura civilă și al dreptului civil pentru mai multe informații privind începerea sau continuarea executării silite împotriva moștenitorilor debitorilor după decesul acestuia din urmă, precum și în ceea ce privește efectele pe care le produce executarea silită pe acest plan. Nu ezitați să ne contactați pentru consultanță juridică de specialitate și reprezentare în față autorităților competențe, atunci când este necesar.