We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Executarea provizorie a hotărârilor judecătorești în România

Ce reprezintă executarea provizorie și când nu poate fi această aplicată conform legislației române în materie?

Conform art. 449 al Noului Cod de Procedura Civilă, instanța poate pronunță executarea provizorie a anumitor hotărâri atunci când acestea privesc bunuri. atunci când instanța consideră faptul că această măsură este necesară comparativ cu temeinicia vădită a dreptului sau cu starea de insolvabilitate a debitorului sau în situația în care instanța estimează că neadoptarea acestei măsuri l-ar prejudicia în mod evident pe creditor. De asemenea, în astfel de situații, instanța îl poate obligă pe creditor la plata unei cauțiuni, în condițiile legii.

Măsură executării provizorii nu poate fi pronunțată de către instanța:

 • în cazul strămutării de hotare, de desființare a unor construcții, plantații sau a altor lucrări care au o așezare fixă;
 • în cazul în care hotărârea dispune intabularea unui drept sau radierea acestuia din cartea funciară;

Cererea de executare provizorie poate fi realizată atât în scris, cât și verbal, în instanța, până la momentul închiderii dezbaterilor.

În situația în care cererea de executare provizorie a fost respinsă de către prima instanța, această cerere poate fi făcută din nou în apel.

Care sunt situațiile în care hotărârile judecătorești din România au un caracter provizoriu de drept?

Conform art. 448, hotărârile judecătorești sunt executorii de drept, iar executarea acestora are un caracter provizoriu, atunci când hotărârile privesc:

 • determinarea modului în care se exercită autoritatea părintească, a modalității de exercitare a dreptului de a avea legături personale cu minorul ori stabilirea locuinței minorului;
 • plata salariilor, a sumelor care se cuvin șomerilor ori a altor drepturi care izvorăsc din raporturi juridice de muncă;
 • despăgubiri pentru accidente de muncă;
 • reparații grabnice;
 • cereri care privesc posesia, însă doar în ceea ce privește posesia;
 • punerea, ridicarea sigiliului sau întocmirea inventarului;
 • hotărârile care sunt pronunțate în baza recunoașterii pretențiilor reclamantului de către părat;
 • rente sau sume care sunt datorate cu titlu de obligație de întreținere sau alocație pentru copii, precum și pensii acordate în cadrul asigurărilor sociale;
 • despăgubiri în caz de moarte ori vătămare a integrității corporale sau a sănătății, atunci când despăgubirile au fost acordate sub formă prestațiilor bănești periodice;
 • alte cazuri prevăzute de lege.

Există posibilitatea de a cere suspendarea executării provizorii a hotărârilor judecătorești?

Desigur. Conform art. 450 din Codul de Procedura Civilă, suspendarea executării provizorii poate fi cerută prin cererea de apel ori distinct, pe toată durata judecății în apel. Mai mult, suspendarea executării provizorii poate fi încuviințată și în mod provizoriu, până la soluționarea cererii, înainte de sosirea dosarului.

Această cerere trebuie să fie depusă la prima instanța sau, după caz, la instanța de apel, caz în care se va anexă și o copie legalizată a dispozitivului hotărârii.

Cererea de suspendare a executării provizorii este judecată de către instanța de apel, iar încheierea care este oferită cererii de suspendare este supusă acelorași cai de atac că și hotărârea care a fost atacată.

Cu toate acestea, suspendarea nu poate fi încuviințată fără plata unei cauțiuni al cărei cuantum este stabilit de către instanța.

Echipa de avocați din cadrul firmei de avocatură Darie, Manea & asociații va stă la dispoziție pentru consultanță juridică de specialitate privind executarea provizorie a hotărârilor judecătorești din România, precum și efectele pe care această le produce. Nu ezitați să ne contactați pentru asistență juridică în această materie, precum și reprezentare în față autorităților competențe, atunci când este necesar.