We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Exceptiile procesuale in cadrul procesului civil in Romania

Ce reprezintă excepțiile procesuale în cadrul unui process civil în România?

Conform art. 245 al Codului de Procedura Civilă, noțiunea de “excepție procesuală” este explicată că reprezentând modalitatea prin care partea interesată, procurorul ori instant invocă, în condițiile legii și fără a pune în discuție fondul dreptului, anumite neregularități procedurale care se pot referi la aspecte diverse precum compunerea completului de judecată, competență instanței, constituirea instanței, procedura de judecată sau lipsuri privind dreptul la acțiune, cu scopul de a amână judecată, de a reface sau de a anula anumite acte, de a declină competență de către instanța ori respingerea sau perimarea cererii, în funcție de particularitățile fiecărui caz.

Potrivit art. 246, excepțiile procesuale în cadrul procesului civil pot fi de două feluri, și anume:

  • excepții procesuale absolute – prin intermediul acestui tip de excepții procesuale poate fi invocată încălcarea unor norme de ordine publică;
  • excepții procesuale relative – prin acest tip de excepții poate fi invocată încălcarea unor norme care protejează îndeosebi interesele  părților.

Care este modalitatea de invocare a excepțiilor procesuale în cadrul unui process civil în România conform dispozițiilor legislative în materie?

În temeiul dispozițiilor art. 247 al Codului de Procedura Civilă, excepțiile procesuale pot fi invocate în cadrul unui process civil în mod diferit, în funcție de tipul acestora.

Astfel, excepțiile procesuale absolute pot fi invocate fie de către instanța, fie de către parte, în orice stare a procesului, condiția fiind că legea să nu prevadă dispoziții contrare. În ceea ce privește invocarea excepțiilor procesuale în față instanței de recurs, legea prevede această posibilitate, condiția fiind că pentru soluționare să nu fie necesară administrarea altor dovezi în afară de cea a înscrisurilor noi.

Excepțiile procesuale relative pot fi invocate în condiții ușor mai restrictive, și anume doar de către partea care justifică un interes, și cel târziu până la primul termen de judecată ulterior săvârșirii neregularităților procedurale, în etapă cercetării procesului și anterior punerii concluziilor în fond.

Cu toate acestea, alin. (3) al articolului de lege menționat anterior reglementează obligația părților de a invocă toate mijloacele de apărare și excepțiile procesuale din momentul în care le sunt cunoscute, în caz contrar părțile urmând să răspundă pentru pagubele care au fost astfel provocate părților adverse.

Care este procedura de soluționare a excepțiilor procesuale?

În prima etapă, instant se va pronunță în ceea ce privește excepțiile de procedura și a excepțiilor de fond care ar face inutilă, fie în tot, fie în parte, administrarea de probe sau cercetarea în fond a cauzei.

În situația în care mai mult excepții procesuale sunt invocate în același timp, instanța va proceda la determinarea ordinii de soluționare a acestora, în funcție de efectele pe care excepțiile în cauza le produc.

În cazul în care instanța se regăsește în imposibilitate de a se proununta de îndată asupra excepției procesuale care a fost invocată, această va amână judecată, stabilind un termen scurt pentru soluționarea excepției.

Excepțiile procesuale pot fi unite cu administrarea probelor sau cu fondul cauzei doar dacă judecarea acestora presupune administrarea acelorași dovezi că și pentru finalizarea etapei cercetării procesului sau pentru soluționarea fondului.

Încheierea prin care s-a respins excepția ori aceea prin care instanța a rămas în continuare investită pot fi atacate doar odată cu fondul.

Echipa de avocați din cadrul firmei de avocatură Darie, Manea & asociații este dedicată satisfacerii nevoilor clienților săi, oferind consultanță juridică de specialitate garantată printr-o experiență vastă în cele mai variate domenii ale dreptului, inclusiv domeniul dreptului de procedura civilă. În cazul în care doriți mai multe informații privind excepțiile procesuale în cadrul unui process civil din România, nu ezitați să contactați unui dintre avocații nostril.