We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Depunerea cu afectatiune specială în România

Ce reprezintă depunerea cu afectatiune specială și care este legea care reglementează acesta noțiune juridică?

Depunerea cu afectatiune specială reprezintă un incident procedural prin intermediul căruia debitorul sau terțul garant poate declanșa anumite măsuri în cadrul procedurii de executare silită.

Depunerea cu afectatiune specială este reglementată de Codul de Procedura Civilă, în cuprinsul art. 721 și art. 722.

Potrivit art. 622 alin. (1), obligația care a fost stabilită prin intermediul unui titlu executoriu sau prin hotărârea unei instanțe trebuie să fie executată de bunăvoie. În cazul în care debitorul nu își îndeplinește o astfel de obligație de bunăvoie, se va aplică procedura executării silite prin intermediul căreia obligația debitorului în cauza va fi adusă la îndeplinire.

Astfel cum stabilește art. 753, în situația în care după 15 zile de la dată aplicării sechestrului nu a fost plătită suma datorată, precum și toate accesoriile și cheltuielile de executare, executorul judecătoresc va putea adopta măsură de valorificare a bunurilor sechestrate. Una dintre modalitățile valorificării acestor bunuri se referă la vânzarea acestora la licitație publică sau vânzare directă, precum și alte modalități prevăzute de lege.

Conform art. 721 menționat anterior, până la momentul adjudecării bunurilor ce sunt scoase la vânzare silită, atât debitorul cât și terțul garant vor putea obține desființarea măsurilor asigurătorii sau de executare. Acest lucru se va putea realiza prin consemnarea întregii valori a creanței, alături de toate accesoriile și cheltuielile de judecată aferente, la unitatea prevăzută și la dispoziția executorului judecătoresc, depunând, de asemenea, dovadă de consemnare la acesta din urmă.

Care este modalitatea de soluționare a depunerii cu afectatiune specială conform legislației în materie?

Conform art. 721 alin. (2), executorul judecătoresc trebuie să se pronunțe de urgență, prin încheiere dată cu citarea părților, asupra cererii de depunere cu afectatiune specială formulată fie de debitor, fie de terțul garant. Încheierea executorului judecătoresc va fi comunicată de îndată și părților în cauza.

În situația în care cererea este admisă și debitorul sau terțul garant nu se opune, executorul judecătoresc va dispune și eliberarea sumei în mâinile creditorului, odată cu desființarea măsurilor.

Cu toate acestea, în cazul în care se va dovedi faptul că debitorul sau terțul garant a făcut contestație în termen și la eliberare, această va fi suspendată de drept, urmând că executorul judecătoresc să se pronunțe în ceea ce privește eliberarea sumei doar dup ace instant a pronunțat o hotărâre definitive în ceea ce privește contestația în cauza.

Care sunt efectele pe care le produce depunerea cu afectatiune specială în cadrul procedurii de executare silită din România?

Suma alcătuită din valoarea întregii creanțe, precum și accesoriile și cheltuielile de executare, depusă fie de debitor, fie de terțul garant, va fi folosită pentru plata creditorului pe seama căruia s-a făcut consemnarea în cauza. Aceste sume for fi utilizate, de asemenea, cu scopul de a acoperi cheltuielile de executare, excepție făcând cazul în care sunt mai mulți creditori urmăritori sau intervenienți, situație în care va avea loc procedura de distribuire, în conformitate cu dispozițiile legale stabilite în această materie.

Dacă doriți informații adiționale, detaliate, privind procedura depunerii cu afectatiune specială în cadrul unei procedure de executare silită din România, puteți apela cu încredere la serviciile echipei noastre de avocați. Avocații noștri va vor oferi informații complete și corecte, în conformitate cu ultimele modificări legislative în acest domeniu, găsind soluții optime pentru problemele dumneavoastră, garantând reprezentarea în față autorităților competențe, atunci când este necesar. Nu ezitați să ne contactați pentru consultanță juridică!