We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Ce faci când PFA-ul tău a depășit plafonul de TVA

Ce faci când PFA-ul tău a depășit plafonul de TVA?

Înființarea și funcționarea PFA este reglementată de Ordonanță Guvernamentală de Urgență nr 44/2008 cu privide la desfășurarea activității economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale.

Un PFA poate avea că obiect de activitate maximum 5 clase de activități din nomenclatorul de coduri CAEN. Pentru a putea exercită activitatiile autorizate, această poate stabili relații contractuale cu orice persoană fizică sau juridică, inclusiv cu alte PFA-uri, întreprinderi familiale sau individuale, fără a își schimbă statutul juridic dobândit. Un PFA poate să își desfășoare activitățile autorizare singur, sau împreună cu maximum 3 persoane angajate cu contract individual de muncă. Titularul PFA poate fi și salariat în același timp, indiferent dacă angajatorul este în același dmeniu sau într-unul diferit față de cel al PFA-ului pe care îl deține. Însă, titularul unui PFA nu poate fi și titular al unei întreprinderi individuale în același timp, întrucât își poate desfășura activitatea doar folosindu-și aptitudinile sale profesionale și forță de muncă proprie. Totodată, titularul unui PFA răspunde cu bunurile din patrimoniul de afectatiune, însă și cele personale (în cazul în care creanțele depășesc patrimoniul de afectatiune) în cazul obligațiilor asumate privin exploatarea întreprinderii economice.

În ceea ce privește contabilitatea unui PFA, această se ține în partida simplă, în limba națională și moneda națională. Orice operațiune economico-financiară este consemnată într-un document ce stă la baza evidențierii contabile, că și document justificativ, la momentul efectuării acesteia. Documentele justificative trebuie să conțînă: denumire document, nume, adresa persoană care întocmește, număr și dată întocmire, CIF – dacă e cazul, conținut operațiune și temei legal (după caz), date cantitative și valorice și alte elemente ce asigura consemnarea completă a operațiunii.

Nu sunt admise corecturi, ștersături sau alte însemne pe documentele finaciar-contabile ale unui PFA, precum nici lipsa filelor sau spații libere între operațiunile înscrise. Erorile trebuiesc corectate prin tăiere cu o linie iar deasupra trecerea textului/cifrei corecte și trebuie făcută pe toate exemplarele documentului fiind confirmat prin semnătură persoanei care a întocmit sau corectat documentul precum și dată corecturii.

Documentele necesare pentru debunere în cazul în care un PFA depășește plafonul de TVA:

–        Declarația 070 – înregistrare fiscală / mențiuni / radiere

–        Jurnal cumpărături

–        Jurnal vânzări

–        Registru fiscal de încasări și plăti

Documentele mai sus menționate vor trebui depuse la Administrația Financiară de care aparține sediul social al PFA-ului în cauza.

Pentru informații suplimentare nu ezitați să contactați cabinetul nostru de avocatură Darie, Manea și Asociații. Oferim consultanță gratuită!

by Cristian Darie