We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Contul fiduciar în România

Ce presupune contractul de fiducie și care este aplicabilitatea contului fiduciar în cadrul acestui tip de contract în conformitate cu legislația României?

Contractul de fiducie este guvernat de către dispozițiile Noului Cod Civil. Fiducia, că operațiune juridică, este definită de către art. 773 al Noului Cod Civil că fiind operațiunea juridică prin intermediul căreia o persoană, denumită constitutor, transferă anumite drepturi (drepturi reale, garanții sau drepturi patrimoniale, sau drepturi de creanță) fie prezente, fie viitoare, către unul sau mai mulți fiduciari care exercită aceste drepturi cu un scop determinat, în scopul unui beneficiar.

În cadrul contractului de fiducie, orice persoană fizică sau juridică poate deține calitatea de constitutor, pe când calitatea de fiduciar este deținută de către instituții de credit, societăți de servicii de investiții financiare și/sau de administrare a investițiilor, societăți de asigurare și de reasigurare, precum și avocați sau notari publici.

Atât constitutorul, cât și fiduciarul sau orice altă terță persoană, pot fi beneficiarul fiduciei.

Conform practicii bancare franceze, contul fiduciar reprezintă contul în care constitutorul depune anumite sume de bani care, fiind depuse cu un scop determinat, nu pot fi urmărite de către creditorii săi, fiduciarul urmând să dețînă atribuții privind plata sumelor respective către beneficiarul fiduciei.

Statutul profesiei de avocat conferă acestuia dreptul de a exercită în numele și pe seama clientului sau anumite activități fiduciare, urmând că, pentru fiecare client pentru care desfășoară astfel de activități, să deschidă un cont fiduciar la o banca reputată, cont ce va fi utilizat pentru a depozita fondurile fiduciare. Astfel, în contul fiduciar nu pot fi regăsite alte sume decât acelea de fonduri fiduciare.

Care sunt activitățile fiduciare care pot fi întreprinse de către avocat în numele și pe seama clienților săi conform Statutului acestei profesii?

Activitățile fiduciare care pot fi exercitate de către avocat conform Statutul menționat anterior sunt următoarele:

  • primirea fondurilor fiduciare și a bunurilor care sunt obținute prin valorificarea titlurilor executorii după finalizarea unui litigiu, a unei medieri, a procedurii sucesorale sau a lichidării unui anumit patrimoniu, aceste fonduri sau bunuri fiind primite în depozit, pe seama și în numele clientului;
  • plasarea și valorificarea fondurilor fiduciare și a bunurilor încredințate, în numele și pe seama clientului;
  • administrarea fondurilor sau a valorilor în care acestea sunt plasate, în numele și pe seama clientului.

Ce tipuri de sume pot fi clasificate că fonduri fiduciare conform legislației române în acest domeniu?

Conform Statutului profesiei de avocat, noțiunea de fonduri fiduciare se referă la acea suma care este primită de către avocat cu titlu de fond inițial sau o suma care a rezultat din valorificarea fondului inițial ori a bunurilor care i-au fost încredințate.

Mai mult, plățile care privesc activitățile fiduciare realizate pentru același client vor fi efectuate din contul fiduciar, iar încasările rezultate din activitățile fiduciare vor fi colectate în contul fiduciar al clientului în cauza.

De asemenea, avocatul are obligația de a transmite clientului sau, cel puțîn o dată la 3 luni, un extras al contului fiduciar.

În anumite situații, avocatul poate să retragă, să autorizeze retragerea de fonduri fiduciare din contul fiduciar și să instructeze efectuarea plăților din acest cont, însă nu va avea astfel de drepturi în situația în care clientul i-a adus la cunoștință, în scris, opoziția să referitoare la aceste lucruri.

Pentru mai multe informații privind aplicabilitatea contului fiduciar sau încheierea și efectele unui contract de fiducie în conformitate cu legislația României, nu ezitați să va adresați echipei de avocați din cadrul firmei de avocatură Darie, Manea & asociații, avocați care dețîn o experiență vastă în domeniul dreptului civil. Avocații noștri garantează consultanță juridică de specialitate, precum și reprezentare în față autorităților competențe.