We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Contractul de comerț internațional

Ce presupune și care sunt părțile unui contract de comerț internațional?

Contractele comerciale internaționale reprezintă o formă de cooperare la nivel internațional, de aducere la îndeplinire a diverselor operațiuni de comerț exterior, acesta constituindu-se prin acordul de voință al subiectelor de drept internațional care urmăresc nașterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice de drept comercial în conformitate cu anumite condițîi particulare.

Că tip de contracte, contractele comerciale internaționale sunt o specie de contracte comerciale, care sunt însă particularizate în funcție de necesitățile, subiectele și efectele pe care le produc în plan internațional.

Părțile unui contract de comerț internațional sunt subiectele dreptului internațional, și anume societățile, persoane juridice străine în  România ori persoane juridice române cu participație străînă.

Care sunt particularitățile și clauzele specifice ale contractelor de comerț internațional?

Precum în dreptul comun, părțile unui contract de comerț internațional pot stabili, prin manifestarea acordului lor de voință, conținutul și clauzele contractului sub formă drepturilor și obligațiilor ce iau naștere prin încheierea să, putând, de asemenea, recurge la modificările dorite. O particularitate la acest nivel este reprezentată de posibilitatea părților de a determina legea aplicabilă contractului.

În cazul în care doriți mai multe informațîi în ceea ce privește legea aplicabilă contractelor în conformitate cu dreptul internațional privat, puteți consulta articolul elaborat pe această tema, regăsit pe site-ul oficial al firmei de avocatură Darie, Manea & asociații.

Că orice contract, contractul de comerț internațional va trebui să cuprindă clauze de drept comun care îi conferă validitate și puterea de a produce efecte juridice în plan internațional.

Astfel de clauze se referă, spre exemplu, la elementele de identificare ale părților, obiectul material al contractului ( de cele mai multe ori, un serviciu, o marfă sau o lucrare ), informațîi privind cantitatea obiectului material al contractului, clauze privind obligația de a livra sau de a preda bunul, precum și termenele de aducere la îndeplinire ale acestor obligații, condițiile de livrare și momentul în care se va produce transferul riscului și dreptul de proprietate și obligația de plata a prețului.

De cele mai multe ori, contractele de comerț internațional au că obiect material bunuri viitoare, fiind necesară introducerea în clauzele contractelor a unor criterii de individualizare și de caracterizare a obiectului material.

Modalitățile de livrare pot fi variate, această putându-se realiza atât printr-o singură operațiune ( uno ictu ), cât și prin operațiuni succesive, repetate, iar părțile pot stabili instrumentul de plata, precum și momentul și locul realizării plății de către cumpărător.

Clauzele specifice ale contractelor de comerț internațional se referă la clauze privind răspunderea contractuală, îndeosebi clauze privind sancționarea părților care nu își respectă obligațiile, precum și posibilitatea de rezoluțiune a contractelor în astfel de ipoteze.

În cadrul contractelor de comerț internațional care se desfășoară pe o durata mai mare de timp, adeseori reprezentanții părților organizează întruniri regulate în cadrul căruia veghează asupra respectării drepturilor și obligațiilor părților și asigura eliminarea dificultăților întâlnite pe parcurs. Mai mult, clauzele de jurisdicție reprezintă o particularitate în cadrul acestor contracte în favoarea instatelor judecătorești române sau străine ori în favoarea unui tribunal arbitral.

În mod firesc, întrucât contractele de comerț internațional urmăresc întreprinderea operațiunilor de import și de export, aceste contracte vor trebui să conțînă în cuprinsul lor clauze privitoare la autorizațiile relevante.

Astfel cum am precizat, particularitatea majoră a contractelor de comerț internațional rezidă în clauzele de determinare a legii și a sistemului juridic aplicabil prin acordul de voință al părților. În cazul în care părțile contractului nu procedează la determinarea legii aplicabile, instanțele judecătorești vor specifică legea contractului.

Care sunt efectele pe care le produc contractele de comerț internațional?

Astfel cum am explicat în paragrafele anterioare, în cazul neexecutării obligațiilor de către una dintre părțile contractului de comerț internațional, devin aplicabile dispozițiile privind regimul răspunderii contractuale. Prin urmare, partea prejudiciată prin neexecutarea sau întârzierea executării obligațiilor de către cealaltă parte va avea dreptul la repararea prejudiciului prin acordarea unor despăgubiri moratorii sau compesatorii, despăgubiri care vor putea fi evaluate judiciar, legal sau convențional.

Cu toate acestea, că și în dreptul comun, există anumite cauze exoneratoare de răspundere. În plan internațional, forță majoră reprezintă cauza exoneratoare de răspundere în ceea ce privește contractele de comerț internațional.

Cauzele de forță majoră se referă la evenimente imprevizibile și insurmontabile ( calamități naturale, stare de război etc.), neprovocate prin culpă persoanei care le invocă, și care au avut loc după încheierea contractului și care transformă obligația debitorului într-o obligație imposibil de executat.

Pentru mai multe detalii în ceea ce privește încheierea unui contract de comerț internațional, particularitățile sale și efectele producătoare, nu ezitați să apelați la echipa de avocați din cadrul Darie, Manea & asociațîi care va vor oferi răspunsuri problemelor dumneavoastră și va vor garanta reprezentare în față autorităților competențe în situațiile în care acest lucru este necesar.