We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Contestaţia la executare împotriva hotărârii penale

Contestaţia la executare împotriva hotărârii penale

Contestația executării împotriva hotărârii penale trebuie să urmeze măsurile legale prevăzute în art 598-601 din Codul de procedura penală. Contestația poate fi făcută în cazul:

  • Executării unei hotărâri care nu este definitivă
  • Executării e îndreptată spre altă persoană decât cea condamnată
  • Ivirii unei nelămuriri cu privire la hotărârea executată sau împiedicarea executării
  • Invocarea aministitiei, prescripției, grațierii sau oricărei alte cauza de sitngere sau micșorare a pedepsei

Contestația se poate face la instanța de executare, sau cea de pe rază locului de deținere, sau la instanța ce a propuntat hotarearea executorie. În cazul în care nelămurirea se referă la o hotărâre pronunțată în apel sau recurs în casație, competență revină ,după caz, instanței de apel sau Înaltei Curți de Casație și Justiție. Atunci când cade în competență instanței de executare, președintele completului de judecată desemnează un avocat din oficiu. La judecarea acestei contestații se citează și penitenciarul în care se execută pedeapsa, cât și condamnatul aflat în detenție sau internat la un centru educativ (însă poate participa la judecată și prin videoconferință, cu acordul sau și în prezența avocatului sau). Procurorul este obligat să participe. După ce s-au ascultat concluziile părților și ale procurorului, se pronunță sentința.

Hotărârile ce s-au pronunțat în prima instanța că și executare, pot fi contestate la instanța ierarhic superioară în maxim 3 zle de la pronunțare. Judecarea contestației se face în ședința publică, cu citarea condamnatului, care este adus la judecată împreună cu prezența procurorului. Decizia instanței este definitivă în urmă acestei contestații. Cererea poate fi deasemenea retrasă de către procuror sau condamnat, dacă unul dintre aceștia a formulat-o. După pronunțarea soluției definitive se face nouă punere în executare a hotărârii, fiind inadimisibile orice alte cereri de contestație, dacă există identitate de persoană, temei legal sau motive și apărări.

Contestațiile privind dispozițiile civile și executarea acestora sunt soluționate de instanța civilă conform codului civil. Contestațiile privind amenzile judiciare sun soluționate de către instanța care a decis executarea. Cererile fictive, și anume cele care nu prives persoană condamnată sau care sunt formulate inpotriva unei persoane ce nu poate fi determinată, sau cele formulare în numele condamnatului fără mandat de la acesta, sunt inadmisibile.

by Cristian Darie