We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Contestația la executare în România

Care sunt persoanele care pot depune contestație împotriva executării silite și în ce situații este acest lucru permis?

Conform art. 712 din Noul Cod de Procedura Civilă, persoanele interesate sau vătămate prin executare pot depune contestație împotriva executării silite, împotriva încheierilor date de către executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui alt act de executare.

Contestația la executare poate avea loc și atunci când executorul judecătoresc nu este de acord să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condițiile prevăzute de lege.

În cazul în care părțile nu au cerut instanței lămurirea dispozitivului sau înlăturarea dispozițiilor potrivnice, legea prevede posibilitatea depunerii contestației dacă sunt necesare lămuriri în ceea ce privește înțelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu.

Mai mult, în cazul în care cererea de încuviințare a executării silite a fost dată fără să fie îndeplinite condițiile legale, persoanele interesate sau vătămate pot cere, prin intermediul contestației la executare, anularea încheierii prin care se admite cererea de încuviințare.

Care este termenul legal în care trebuie să se depună contestația la executare?

Exceptând cazurile în care legea prevede altfe, contestația care se referă la executarea silită propriu-zisă se poate depune în termen de 15 zile de la dată la care:

  • contestatorul ia la cunoștință actul de executare pe care îl contesta;
  • persoană interesată primește comunicarea sau înștiințarea referitoare la înființarea popririi;
  • debitorul care contesta executarea însăși primește încheierea de încuviințare a executării sau somația, sau de la dată la care ia la cunoștință primul act de executare, în situația în care acesta nu a primit încheierea de încuviințare a executării și nici somația, ori executarea se face fără somație.

Este posibilă suspendarea executării silite?

Da. Conform legii, până la soluționarea contestației la executare sau soluționarea altei cereri referitoare la executarea silită, la solicitarea persoanei interesate, pentru motive temeinice, instanța competență poate să suspende executarea. De asemenea, suspendarea executării și contestația la executare pot fi cerute concomitent sau prin cerere separată, iar persoană care solicită suspendarea executării trebuie să achite în prealabil o cauțiune calculată în funcție de valoarea obiectului contestației.

Cu toate acestea, există situații în care suspendarea executării este obligatorie iar cauțiunea nu mai este necesară, și anume:

  • hotărârea sau înscrisul care se execută nu este executoriu;
  • înscrisul care se execută a fost declarat fals printr-o hotărâre judecătorească dată în prima instanța;
  • debitorul dovedește, printr-un înscris autentic, că a obținut de la creditor o amânare sau că beneficiază de un termen de plata.

Care sunt efectele pe care le produce soluționarea contestației executării silite?

Admiterea contestației la executare presupune, în funcție de obiectul acesteia, îndreptarea sau anularea actului de executare contestat, dispunerea anulării ori încetarea executării înseși, precum și anularea sau lămurirea titlului executoriu.

În cazul în care are loc respingerea contestației, contestatorul poate fi obligat, la cerere, la achitarea unor despăgubiri pentru pagubele care au fost cauzate prin întârzierea executării, iar în situația în care contestația a fost exercitată cu rea-credință, acesta va fi obligat și la plata unei amenzi judiciare cuprinse între 1.000 lei și 7.000 lei. Suma care a fost depusă că și cauțiune va rămâne indisponibilizata pentru acoperirea creanțelor menționate anterior sau a celor prevăzute în titlul executoriu.

Care sunt căile de atac disponibile împotriva hotărârii pronunțate cu privire la contestația executării silite?

Hotărârea care se referă la contestația executării silite poate fi atacată numai cu apel, exceptând hotărârile care privesc împărțirea bunurilor proprietate comună pe cote-părți sau în devălmășie în cadrul judecării contestației la executare sau a hotărilor care privest contestația prin intermediul căreia o terță persoană pretinde că are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit, care pot fi atacate în condițiile dreptului comun.

Pentru mai multe informații privind contestația executării silite, nu ezitați să contactați unul dintre avocații specializați în domeniul dreptului civil și a dreptului de procedura civilă, care va vor oferi răspunsuri complete, precum și consultanță juridică și reprezentare în față autorităților competențe, atunci când este necesar.