We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Clauzele abuzive în contractele din România

Doresc să fiu protejat de efectele unor clauze abuzive din contract și aș vrea să aflu mai multe informații în acest sens. Ce sunt, mai exact, clauzele abuzive și unde sunt reglementate?

Clauzele abuzive sunt reglementate de Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori.

Potrivit acestei reglementări legislative, clauza abuzivă este definită drept o clauză care nu a fost negociată în mod direct cu consumatorul dacă aceasta, fie prin ea însăși, fie împreună cu alte prevederi prezente în contract, dă naștere unui dezechilibru semnificativ în ceea ce privește drepturile și obligațiile părților, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor privind buna-credinţă.

Se consideră că o clauză contractuală nu a fost negociată de către ambele părți dacă nu a fost dată consumatorului posibilitatea de a influența natura sa.

Legea cadrul în această materie interzice clauzele abuzive în contractele încheiate între profesioniști și consumatori și menționează că orice contract încheiat între astfel de părți privind vânzarea de bunuri ori prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare pentru înțelegerea cărora nu sunt necesare cunoștințe de specialitate.

Întrucât, din păcate, clauzele abuzive sunt destul de prezente în astfel de contracte, legea protejează consumatorul și instituie prezumția potrivit căreia în situația în care există dubii privind interpretarea unei clauze contractuale, aceasta va fi interpretată în favoarea consumatorului.

Care sunt persoanele care pot face parte din contracte încheiate între consumatori și profesioniști?

Potrivit Legii nr. 193/2000, consumator poate fi orice persoană fizică sau orice grup de persoane fizice care sunt constituite în asociaţii și care acţionează în alte scopuri decât cele privind activităţile sale comerciale, industriale sau de producţie, liberale sau artizanale, în temeiul unui contract care este supus legii menționate.

Profesionistul reprezintă o persoană fizică sau juridică autorizată care, tot în temeiul unui contract care este supus legii menționate, acţionează conform activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, dar şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop, fie în numele, fie pe seama acesteia.

Trebuie menționat faptul că profesioniștii au obligația de a prezenta organelor competente cu supravegherea respectării normelor în materie contractele încheiate cu consumatorii, în original.

Care sunt organele competente să constate încălcarea prevederilor privind clauzele abuzive?

Autoritatea competentă să supravegheze și să controleze respectarea prevederilor în materie este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, dar și specialiști ai altor organe ale administrației publice care sunt autorizați conform competențelor lor.

Aceste organe de control pot interveni fie la sesizarea unei persoane prejudiciate, în calitate de consumator, fie din oficiu.

Care pot fi consecințele în ceea ce privește un contract despre care se constată că are în conținut clauze abuzive?

Clauzele abuzive din contract care sunt constatate personal sau prin intermediul organelor competente nu vor fi producătoare de efecte asupra consumatorului. Acest contract se va aplica în continuare, cu acordul consumatorului, condiția necesară fiind ca după aplicarea acestuia să fie posibilă în continuare după eliminarea clauzelor abuzive.

În situația contrară, mai exact în ipoteza în care contractul nu mai poate produce efecte după ce a avut loc înlăturarea clauzelor abuzive, consumatorul are dreptul de a cere rezilierea contractului și de a solicita, după caz, daune-interese.

Dacă se constată utilizarea unor contracte de adeziune care cuprind în dispozițiile sale clauze abuzive, organele competente menționate vor sesiza tribunalul de la domiciliul sau de la sediul profesionistului și vor solicita obligarea acestuia de a modificea respectivele contractele în sensul de a elimina clauzele abuzive.

Care sunt contramăsurile pe care le poate lua o persoană atunci când constată prezența unor clauze abuzive?

Persoana prejudiciată de clauza abuzivă sau consumatorul pot formula o sesizare la autoritățile investite cu controlul respectării prevederilor legii în materie și pot, de asemenea, să invoce nulitatea clauzei respective.

Dacă vă aflați în situația de a fi prejudiciat de o clauză abuzivă ori aveți calitatea de consumator într-un astfel de contract și necesitați consultanță juridică de specialitate, puteți apela cu încredere la echipa de avocați din cadrul Darie, Manea & asociații care vă vor garanta informații corecte și complete în domeniu, precum și reprezentanță legală în fața autorităților competente.