We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Cheltuielile de judecată în procesul civil

În ce constau cheltuielile de judecată în cadrul unui proces civil conform legislației române în materie?

Conform art. 451 alin. (1) din Codul de Procedura Civilă, cheltuielile de judecată în cadrul unui proces civil sunt reprezentate de taxe judiciare de timbru și timbrul judiciar, precum și onorariile avocaților, ale experților și ale specialiștilor care sunt numiți în conformitate cu normele legale, însă și sume de bani care revin martorilor pentru deplasările și pierderile ce au fost cauzate că urmare a obligației de prezentare la proces, cheltuielile de transport și de cazare ori alte cheltuieli care sunt necesare pentru bună desfășurare a procesului civil.

Este util de știut faptul că partea care va pretinde cheltuieli de judecată va trebui să facă dovadă existenței și a indinderii acestora, cel târziu până la dată închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei.

Pot fi cheltuielile de judecată micșorate în anumite situații?

Da. Conform art. 451 alin. (2) și următoarele, instanța poate să dispună, din oficiu, reducerea motivată a părții din cheltuielile de judecată reprezentate de onorariul avocaților, a experților judiciari ori a specialiștilor, atunci când onorariul în cauza este vădit disproporționat comparativ cu valoarea, complexitatea cauzei sau cu activitatea desfășurată de avocat, expert sau specialist, luând în  considerare și circumstanțele cauzei.

În ceea ce privește reducerea cheltuielilor de judecată reprezentate de onorariul avocatului, legea reglementează faptul că acest aspect nu va produce niciun efect în ceea ce privește raporturilor dintre avocat și clientul acestuia.

Cu toate acestea, cheltuielile de judecată sub formă taxelor judiciare de timbru și a timbrului judiciar, precum și cheltuielile cuvenite martorilor, nu vor putea fi reduse.

Care este modalitatea în care soluționarea cauzei pe rol afectează acordarea cheltuielilor de judecată conform legislației în materie?

Conform art. 453 din Codul de Procedura Civilă, la cererea părții care a câștigat, partea care a pierdut procesul va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată.

În situația în care cererea este admisă doar în parte, judecătorii sunt cei care tabilesc măsură în care fiecare dintre părțile la proces poate să fie obligată la plata cheltuielilor de judecată. Judecătorii pot dispune, de asemenea, și compensarea cheltuielilor de judecată.

În situația în care pârâtul recunoaște pretențiile reclamantului până la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate, legea stabilește faptul că cel dintâi nu va mai putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, excepție făcând cazul în care anterior pornirii procesului, pârâtul a fost pus în întârziere de către reclamant ori se află de drept în întârziere.

De asemenea, dacă în cauza respectivă se află implicați mai mulți reclamanți sau mai mulți pârâți, art. 455 dispune faptul că aceștia vor putea fi obligați la plata cheltuielilor de judecată în mod egal, proporțional ori solidar, în conformitate cu poziția acestora în proces sau cu natură raportului juridic ce există între ei.

Dacă doriți informații suplimentare privind cheltuielile de judecată în cadrul unui proces civil, sumele care le reprezintă ori modalitatea acestora de aplicare în conformitate cu legislația română în această materie, nu ezitați să contactați unul dintre avocații din cadrul firmei de avocatură Darie, Manea & asociații, care dețîn o experiență vastă în domeniul dreptului civil și a dreptului de procedura civilă.